MAVIR ZRt.

Az energia irányítója

Cím: 1031 Budapest, Anikó utca 4.
Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 52
Tel.: (+36 1) 304 1000
Fax: (+36 1) 304 1719
Web: mavir.hu

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság a hazai energiaszektor meghatározó szereplője. Legfontosabb feladataink, hogy őrködjünk a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan, biztonságos és fenntartható működése felett, tegyük lehetővé az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára, biztosítsuk az átviteli hálózat gazdaságos és hatékony üzemeltetését, valamint a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, bővítését.

Rendszerirányítás

A rendszerirányítás a közép- és hosszú távú tervezéstől és elemzéstől a közvetlen üzemelőkészítésen, majd az operatív üzemirányításon és távkezelésen át az utólagos üzemértékelésig terjed. Közvetlen hatással van az áramellátás biztonságára, a magyar villamosenergia-rendszer működésének stabilitására. A MAVIR feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. A rendszerirányítónál összefutó adatok és információk alapvető forrásként szolgálnak mind a hatóságok, mind a piaci szereplők számára.

Átvitel

A MAVIR mint átviteli engedélyes a magyar villamosenergia-rendszer részét képező átviteli hálózatán – a hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő stratégián alapuló – fejlesztési, felújítási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységével biztosítja a hálózat hosszú távú, biztonságos rendelkezésre állását, egyenlő feltételeket nyújtva a hálózathoz való hozzáféréshez a villamosenergia- piac szereplői számára. A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Hálózatfejlesztési Tervben előírtak és egyéb fejlesztési tevékenységek megvalósításával a MAVIR gondoskodik az ellátásbiztonság szinten tartásáról, illetve lehetőség szerinti emeléséről.

Piacműködtetés

A MAVIR feladata a liberalizált villamosenergia-piac működési feltételeinek biztosítása, a rendszerszintű szolgáltatások piaca és a mérlegkör-rendszer működtetése, a határkeresztező kapacitások elosztása. Mindez elengedhetetlen a piaci szereplők villamosenergia-kereskedelmének lebonyolítása során. A piacműködtetési szakterület tevékeny szerepet vállal a villamosenergia-piac működési szabályainak fejlesztésében a hazai és uniós jogszabályi környezet változásainak lekövetésével, ezzel is törekedve az európai belső villamosenergia-piac létrehozására.

A MAVIR az MVM Csoport független tagjaként, ún. ITO (Independent Transmission Operator) modell szerint működik: a többi energiaipari résztvevőtől független szereplőként biztosítjuk a villamosenergia-rendszer egészének működését oly módon, hogy annak valamennyi résztvevője egyformán veheti igénybe a szolgáltatást.

Vállalati felelősségvállalás

Elismerés

  • CSR Hungary / Zöld kiválóság díja
  • HBLF „Üzleti Élet a Környezetért” I. díj

Tagságok

  • Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), továbbá csatlakozás „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánláshoz Partnerség és Önkéntesség + Közösségi programok + Esélyegyenlőség + Környezetvédelem és fenntarthatóság
  • Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF), részvétel az alábbi munkacsoportokban:
    Partnerség és Önkéntesség + Közösségi programok + Esélyegyenlőség + Környezetvédelem és fenntarthatóság

Tovább a MAVIR ZRt. honlapjára: www.mavir.hu