MVM BSZK Zrt.

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Telefon: +36 1 304 3111
e-mail: info@mvm-bszk.hu

Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság – az MVM Zrt. kizárólagos tulajdonát képező leányvállalata – 2014. július 25-én alakult. Az alapító célja a biztonsági szolgáltatások vállalatcsoporton belüli integrálása.

Az MVM BSZK Zrt. célja, hogy az MVM Csoport tagvállalatainak stabil, széleskörű, komplex biztonsági szolgáltatásokat nyújtson a kockázatarányosság elvén. Elkötelezettek vagyunk a magas szakmai színvonal, a prevencióra irányuló szemlélet és a kiemelt ügyfélkapcsolat mellett. Szolgáltatásaink tartalmának meghatározása a megrendelők tevékenységének és igényeinek figyelembe vételével történik.

Szolgáltatási portfoliónk lefedi a fizikai biztonság, az információbiztonság, a humán kockázat-kezelés és kríziskezelés területeit. Biztonsági tevékenységünket korszerű technológiák, modern biztonságtechnikai és információbiztonsági eszközök, valamint biztonságirányítási rendszerek alkalmazásával végezzük.

Szolgáltatási portfóliónk:

Fizikai biztonsági szakterület:

 • Vagyon – és objektumvédelemi rendszerek
 • Fizikai védelmi rendszerszolgáltatás
 • Rendszerüzemeltetés, biztonsági rendszerek javítása, hibaelhárítása
 • Egyedi biztonságtechnikai megoldások tervezése, megvalósítása

Információbiztonsági szakterület:

 • Információbiztonsági szolgáltatások
 • Informatikai rendszerek használatának monitorozása
 • FORENSIC LABOR
 • Védett infrastruktúraszolgáltatás
 • Védett kommunikációs rendszerek, szerver hosting

Szakértői szolgáltatás:

 • IT/ ICT Forensic szakértői tanácsadás, ellenőrzés, felülvizsgálat
 • Social Engineering vizsgálat
 • Tűz- és munkavédelmi megbízotti tevékenység
 • Biztonsági szakértői tevékenység, projekttámogatás

Oktatásszervezés:

 • Oktatásszervezés
 • Információbiztonsági oktatás
 • Biztonságtudatossági oktatás
 • Biztonságtudatossági szint fenntartásához szükséges oktatások
 • Tűz –és munkavédelmi oktatás

Az MVM Biztonsági Központ Zrt. értéknövelt szolgáltatásként Biztonsági Irányító Központot (SOC) működtet 7/24 órás ügyeleti rendszerben. A diszpécser központ ellátja az MVM Csoport központi ügyeleti funkcióját, folyamatosan felügyeli és támogatja az elvárt védelmi szintet.*

kdsz

Elérhetőségei (+36-1) 304-3137, (+36-1) 304-3138, (+36-1) 304-3139, (+36-1) 205-3285, soc@mvm-bszk.hu

*A SOC telefonjain történő beszédforgalom minőségbiztosítási okból archiválásra és egy évig megőrzésre kerül, amelyre a beszélgetés kezdetén hangbemondás figyelmeztet. A rögzített hangfelvételek adatkezelője az MVM BSZK Zrt. A felvételeket a SOC szolgálatot ellátó munkatársai, vagy az ellenőrzésükre jogosult vezetői hallgathatják vissza, illetve azt az erre feljogosított hatóságok részére – hivatalos eljárásuk során történő felhasználásra – átadhatják. A bejelentő ügyfelek indokolt esetben kérhetik a hangfelvétel törlését vagy a hangfelvétel másolatának postázását, amelynek elutasítása esetén bírósághoz, illetve az adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

Közzétételi kötelezettség:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adat-közzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Javadalmazások, szerződések és adatkezelési tájékoztatók: