MVM BSZK Zrt.

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Telefon: +36 1 304 3111
e-mail: info@mvm-bszk.hu

Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM BSZK Zrt.)– az MVM Zrt. kizárólagos tulajdonát képező leányvállalata –, amely komplex, integrált biztonsági megoldásokkal támogatja az MVM Csoport tagvállalatainak működését.

Társaságunk széleskörű és értékarányos biztonsági szolgáltatásokat nyújt mind a négy meghatározó biztonsági szakterületen: fizikai-, információ-, humánbiztonság és kríziskezelés. Feladatainkat a szükséges hatósági engedélyek birtokában, kimagasló szaktudással rendelkező csapattal látjuk el. Elkötelezettek vagyunk a magas szakmai színvonal, a prevencióra irányuló szemlélet és a kiemelt ügyfélkapcsolat mellett.

Célunk az egyen szilárd és komplex biztonság fenntartása, a fizikai védelem erősítése a személy és vagyonvédelem érdekében, a modern biztonságtechnika alkalmazása az információ- és IT/ICT biztonsági megoldások segítségével, valamint a rendkívüli eseményekre történő gyors reagálás. Biztonsági tevékenységünket korszerű technológiák, modern biztonságtechnikai és információbiztonsági eszközök, valamint biztonságirányítási rendszerek alkalmazásával végezzük.

Szolgáltatási portfóliónk a fizikai biztonság területén lefedi az egyedi biztonságtechnikai megoldások kidolgozását a tervezéstől a megvalósításig, továbbá komplex és integrált biztonságtechnikai rendszerek távoli felügyeletét a biztonságtechnikai piacon közismert behatolásjelző rendszerektől a különleges védelmi igényeket is kielégítő CCTV és a beléptető rendszerekig.

Képesek vagyunk különböző platformokon fogadni e rendszerek jelzéseit, mely jelzések nyomán üzemeltetjük, javítjuk a berendezéseket és irányítjuk a kivonuló szolgálat tevékenységét. A közelmúltban befejezett fejlesztéseink révén a biztonságtechnikai rendszereken felül fogadjuk a beépített tűzjelző berendezések jelzéseit is.

Információbiztonsági tevékenységünk során az MVM Csoport számára biztosítjuk az információbiztonsági területen használt szabványoknak/jogszabályoknak/belső szabályozóknak történő megfelelést. Részt veszünk az informatikai rendszerek védettségének felmérésében (ügyviteli és technológiai rendszerek sérülékenység vizsgálatai) és az esetleges hibák javítására történő tanácsadásában.  Társaságunk információbiztonsági szolgáltatási tevékenysége során csoportszinten végzi a belső szabályzatban előírt adatvagyon felméréseket és az eredmények archiválását. Rendelkezünk tárgyi és személyi feltételeivel egy igazságügyi/ FORENSIC labor működtetéséhez, amely segítségével képesek vagyunk akár kommunikációs eszközön tárolt adatok elemzésére és felülvizsgálatára. Labor tevékenységünk során mind személyi és tárgyi kompetenciáink képessé teszik társaságunkat adatok helyreállíthatatlan törlésre, illetve sérült adathordozókon történő adat helyreállításra.

Végzünk úgynevezett Social Engineering auditokat, amelyek a humánkockázatok feltárásában nyújtanak segítséget és a biztonságtudatossági szint felmérésének alapjaként. A Samsung cég akkreditációja mellett a Samsung által gyártott mobilkészülékekre (telefonok, tablettek) biztosítunk szakszerviz szolgáltatást, akár garanciális, vagy garancián túli javításoknál gyári szoftverekkel, alkatrészekkel és szerszámokkal. A gyártó által minősített szolgáltatásunkkal biztosítjuk az MVM csoport tagvállalatai számára a személyes és üzleti, a készülékeken tárolt, bizalmas adatok kezelését. Ezáltal csökkentve és megakadályozva az érzékeny céges információk adatszivárgását és biztosítva az állami adatvagyon védelmét.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a biztonságtudatosság fejlesztését illetve a biztonságtudatossági szint növelését célzó programok megvalósítását. Tapasztalatunk alapján a felhasználói biztonságtudatossági szint növelése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a munkavállalók a munkáltató által biztosított eszközöket illetve szolgáltatásokat, az MVM Csoport érdekeinek figyelembevételével a biztonsági szabályok, javaslatok betartásával, a lehetséges biztonsági kockázatok ismeretével használják. Biztonságtudatossági témáink, képzéseink több lépcsőben, specializáltan – felső-, közép-, és általános szinten – valósulnak meg.

Társaságunk széleskörű és értékarányos biztonsági szolgáltatásokat nyújt mind a négy meghatározó biztonsági szakterületen: fizikai-, információ-, humánbiztonság és kríziskezelés. Feladatainkat a szükséges hatósági engedélyek birtokában, érvényes minőségirányítási rendszertanúsítások alapján (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, és AQAP 2110:2016), kimagasló szaktudással rendelkező csapattal látjuk el. Elkötelezettek vagyunk a magas szakmai színvonal, a prevencióra irányuló szemlélet és a kiemelt ügyfélkapcsolat mellett.

Szolgáltatási portfóliónk a fizikai biztonság területén lefedi az egyedi biztonságtechnikai megoldások kidolgozását a tervezéstől a megvalósításig, továbbá komplex és integrált biztonságtechnikai rendszerek távoli felügyeletét, a biztonságtechnikai piacon közismert behatolásjelző rendszerektől a különleges védelmi igényeket is kielégítő CCTV és beléptető rendszerekig.

Képesek vagyunk különböző platformokon fogadni e rendszerek jelzéseit, mely jelzések nyomán üzemeltetjük, javítjuk a berendezéseket, ellátjuk a telephelyek távfelügyeletét és a Központi Diszpécser Szolgálatunk közreműködésével irányítjuk a kivonuló szolgálat tevékenységét. Fejlesztéseink révén a biztonságtechnikai rendszereken felül fogadjuk a beépített tűzjelző berendezések jelzéseit is.

A fizikai biztonság területén, megfelelő hatósági engedélyek birtokában és professzionális eszközök alkalmazásával, társaságunk képes helyiségek, gépjárművek rádiótechnikai átvizsgálására (TSCM), jogosulatlan módon elhelyezett hang- és képrögzítő eszközök felderítésére.

Tagvállalatoknál biztosítjuk a tűz- és a munkavédelem területén előírt jogszabályi kötelezettségek teljesülését, ezáltal minimalizáljuk az esetleges munkabalesetek, illetve tűzesetek bekövetkezésének valószínűségét. Hatósági ellenőrzések során képviseljük a Partnereink érdekeit.

Az MVM BSZK Zrt. értéknövelt szolgáltatásként Központi Diszpécser Központot (KDSZ) működtet 7/24 órás ügyeleti rendszerben. Munkatársaink tekintetében rendkívüli fontosságot tulajdonítunk a szolgálat magas szintű ellátásához szükséges képzéseknek és az évenkénti szakmai vizsgáknak. A diszpécser központ ellátja az MVM Csoport központi ügyeleti funkcióját, a REVIR ügyeleti tevékenységet, folyamatosan felügyeli és támogatja az elvárt védelmi szintet,* továbbá ellátja az MVM Csoport számára az etikai-, az adatvédelmi-, az információbiztonsági incidens- és adathalász bejelentő vonalak működtetését is.

kdsz

Elérhetőségei (+36-1) 304-3137, (+36-1) 304-3138, (+36-1) 304-3139, (+36-1) 205-3285, diszpecser@mvm-bszk.hu

*A KDSZ telefonjain történő beszédforgalom minőségbiztosítási okból archiválásra és megőrzésre kerül, amelyre a beszélgetés kezdetén hangbemondás figyelmeztet. A rögzített hangfelvételek adatkezelője az MVM BSZK Zrt. A felvételeket a KDSZ szolgálatot ellátó munkatársai, vagy az ellenőrzésükre jogosult vezetői hallgathatják vissza, illetve azt az erre feljogosított hatóságok részére – hivatalos eljárásuk során történő felhasználásra – átadhatják. A bejelentő ügyfelek indokolt esetben kérhetik a hangfelvétel törlését vagy a hangfelvétel másolatának postázását, amelynek elutasítása esetén bírósághoz, illetve az adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

Közzétételi kötelezettség:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adat-közzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Javadalmazások, szerződések és adatkezelési tájékoztatók: