MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.
Telefon: (06-1) 439-0755
Fax: (06-1) 201-7418

01A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) 2004 nyarán kétfordulós pályázati felhívást bocsátott ki az óbudai és észak-budai távhőkörzetek hőigényének villamos energiával kapcsoltan termelt hőenergiával történő ellátására. A pályázatot 2005 augusztusában az MVM Zrt. nyerte el.

A FŐTÁV Zrt. és MVM Zrt. 2005. szeptember 28-án szerződést kötöttek, amely szerint MVM Zrt. 2008. március 31-ig egy három blokkból álló gázturbinás kogenerációs erőművet létesít, a FŐTÁV Zrt. Észak-budai Fűtőműve telephelyén 20 évre tartós használatba vett területen. A beruházás lebonyolítására, az új erőmű üzemeltetésére az MVM Zrt. 2006. január 25-én megalapította az MVM Észak-Buda Projekt Ingatlan-beruházás Előkészítő és Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaságot. A cég neve 2008 tavaszán – az erőmű üzembe helyezése után – MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

Az erőmű kivitelezésére – nyertes pályázata alapján – az EGI Energiagazdálkodási Zrt. (EGI Zrt.) kapott megbízást. Az MVM Zrt. és az EGI Zrt. között 2006. március 7-én aláírt Fővállalkozási Szerződés értelmében az erőmű két ütemben, három lépcsőben épült fel.

Az első ütemben egy SOLAR gyártmányú Mars M–100 típusú 9,88 MWe és 17 MWth teljesítményű gázturbina létesült, amelyhez egy SES gyártmányú kiegészítő ill. póttüzeléssel rendelkező max. 30 MWth hőteljesítményű forróvizes hőhasznosító kazán kapcsolódik. Ez az egység 2007 április eleje óta üzemel.

A második ütem 1. szakaszában egy, az előbbivel azonos kialakítású blokk létesült, amely a tervezettnél korábban, 2007. augusztus 7-én kezdte meg kereskedelmi üzemét.

Végül a második ütem 2. szakaszában egy Rolls Royce gyártmányú 30,2 MWe és 39 MWth teljesítményű gázturbina és a hozzákapcsolódó SES gyártmányú, 39 MWth hőteljesítményű forróvizes hőhasznosító kazán létesült. Ez a kazán füstgázoldali megkerülő vezetékkel (by pass) is rendelkezik, így lehetőség van arra, hogy a gázturbina villamos teljesítményét a hőigényektől függetlenül is ki lehessen használni.

Ez a blokk a Fővállalkozói Szerződésben rögzített 2008. január 31-e helyett 2007. december 29-én kezdte meg kereskedelmi üzemét. Az I. és II. blokk generátora Leroy–Sommer gyártmányú, míg a III. blokké Brush típusú.

A generátorokban megtermelt 11 kV feszültségszintet egy 25 MVA-es, és egy 40 MVA-es Koncar gyártmányú transzformátor transzformálja 120 kV feszültségszintre. Az erőmű az országos hálózatra az ELMŰ Nyrt. Kaszásdűlői alállomásán kialakított új 120 kV-os mezőn keresztül kapcsolódik. A termelt hő a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai Fűtőművének távhőhálózatán keresztül jut el a fogyasztókhoz.

A beruházás projektfinanszírozásban történt, a befektető MVM Zrt. mellett a hitelező az OTP Bank Nyrt.

Az erőmű a regulációktól és makrogazdasági tendenciáktól függően 150 – 300 GWh villamos energiát, valamint 1 400 – 1 500 TJ hőenergiát értékesít évente, átlagosan 85 % körüli primerenergia felhasználási hatásfok mellett. A FŐTÁV Zrt.-nek átadott hővel 38 ezer lakás éves hőigényének több mint 80 %-át folyamatosan biztosítjuk villamosenergia termeléssel kapcsoltan megtermelt hőenergiával.

Közzétételi kötelezettség:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Javadalmazás, szerződések és adatkezelési tájékoztatók