MVM MIFŰ Kft.

Cím: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.
Telefon: (06-46) 501-280
Fax: (06-46) 501-289
E-mail: mifu@mvm-mifu.hu

mifu_kep1Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.-t, az MVM Zrt. es a Miskolci Hőszolgáltató Kft. hozta létre 2002.07.26–an, 80.000.000. Ft alaptőkével. Az évek során a projektfinanszírozásban megvalósuló erőművek önrész biztosiasa érdekében többszöri tőkeemelésre került sor.

A társaság törzstőkéje jelenleg 5.091,72 MFt.

A tulajdonosi szerkezet:

  • MVM Zrt. 100 %

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc város négy hőkörzetében – Belváros, Avas, Diósgyőr, Bulgárföld – szolgáltat hőenergiát kapcsolt villamosenergia-termelés mellett, illetve a Tatár utcai Fűtőműben kapcsolt villamosenergia-termelés nélkül.

  • 2012. évben a hőtermelés 1.250 TJ, a kapcsolt villamos energia termelés 180.000 MWh volt. Ezzel a termeléssel 32.000 lakás és egyéb fogyasztó fűtési és háztartási melegvíz szükségletét elégíti ki a társaság Miskolcon.
  • 2013. évben az avasi fűtési rendszerben megkezdődött a geotermikus hőenergia betáplálás, ezért mind a villamos energia mind a hőtermelés volumene csökkent.

A cég összlétszáma 45 fő, akik üzemeltetik az alábbiakban ismertetett öt termelő egységet.

A létesítmények teljesítőképessége és jellemző műszaki adatai

A Miskolc Hold utcai Kombinált Ciklusú Fűtőerőmű koogenerációs technológiával hő és villamos energiát termel. A kereskedelmi üzem kezdete 2007 december 1. A Kombinált Ciklusú Erőmű beépített villamos teljesítménye 39,6MWe, beépített hőkapacitása 33,9 MWth. A gázturbina 29 MW villamos teljesítményű SGT 700 típusú Siemens gyártmányú, a gőzturbina 11 MW villamos teljesítményű SST 300 típusú Siemens gyártmányú. Névleges teljesítményen a Kombinált Ciklusú Erőmű földgáz fogyasztása 9.000 m3/h.

mifu_kep2A Miskolc, Tatár utcai gázmotoros kiserőmű 5 db TBG 632 V16K típusú DEUTZ AG. gyártmányú gázmotorral rendelkezik. A Tatár utcai gázmotoros kiserőmű beépített villamos teljesítménye 19,5 MWe, beépített hőkapacitása 21 MWth. A gázmotorok egyenkénti villamos teljesítménye 4,85 MWe hőteljesítménye 4,268 MWth. Az erőmű kereskedelmi üzemének kezdete 2003. október 20. Névleges teljesítményen a gázmotorok egyenként közel 1.000 m3/h földgázt tüzelnek el.

A Miskolc Diósgyőri gázmotoros kiserőmű 1 db TBG 632 V16K típusú DEUTZ AG. gyártmányú gázmotorral rendelkezik. A Diósgyőri gázmotoros kiserőmű beépítettvillamos teljesítménye 3,9 MWe, beépített hőkapacitása 1,15 MWth. A gázmotor villamos teljesítménye 4,85 MWe, hőteljesítménye 4,268 MWth. Az erőmű kereskedelmi üzemének kezdete 2003. november 27. Névleges teljesítményen a gázmotor földgáz fogyasztása csaknem 1.000 m3/h.

A Miskolc Bulgárföldi gázmotoros kiserőmű 1 db TBG 620 V12 K típusú DEUTZ AG. gyártmányú gázmotorral rendelkezik. A Bulgárföldi gázmotoros kiserőmű beépített villamos teljesítménye 1,05 MWe, beépített hőkapacitása 1,15 MWth. Az erőmű kereskedelmi üzemének kezdete 2004. január 22. Névleges teljesítményen a gázmotor körülbelül 270 m3/h földgázt fogyaszt.

mifu_kep3A Miskolc Tatár utcai fűtőmű 2 db PTVM 50 típusú, egyenként 58 MWth teljesítményű, és 2 db PTVM 100 típusú, egyenként 116 MWth teljesítményű forróvizes kazánnal rendelkezik. Ezekben a kazánokban kerül megtermelésre Miskolc város hőigényének kielégítéséhez szükséges, a kapcsolt kapacitás fölötti, többlet hőenergia. A kazánpark az 1970-es években létesült.

Közbeszerzés

Közzétételi kötelezettség:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Javadalmazás, szerződések és adatkezelési tájékoztatók