Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉDÁSZ területén

 

 

 

 

 

 

 

A projekt címe: Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉDÁSZ területén.

Kedvezményezett neve: MVM Zöld Generáció Kft.                          

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.1.2-17-2017-00005                         

A szerződött támogatás összege: 2 399 998 533 Ft

Beruházási költségre vetített támogatás mértéke: 35,3299%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.07.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében 24 darab fotovoltaikus erőmű megvalósítására kerül sor. A projekt több helyszínen valósul meg, a fotovoltaikus erőművek tervezett telepítési területei az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói engedélyeshez tartozó, kiválasztásra került önkormányzatok területén helyezkednek el. A projekt megvalósításához szükséges ingatlanok jellemzően az adott önkormányzatok tulajdonában vannak, amelyeket az MVM Hungarowind Kft. bérbe vesz a tulajdonosoktól. A tervezett naperőművekkel a magyar villamosenergia-termelés CO2-kibocsátása csökkenthető, ezzel mind a Nemzeti Energiastratégiában, mind a KEHOP-ban meghatározott célok – a villamosenergia-termelésben decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrások arányának növelése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése –, továbbá a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez is jelentősen hozzájárul. A KEHOP elsődleges célkitűzése az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ehhez a célhoz a tervezett fotovoltaikus beruházás teljes mértékben illeszkedik. A projekt eredményeként a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség átlagos értéke 55 633,39 GJ/év, az üvegházhatást okozó gázok csökkenése átlagosan 15 076,65 tCO2/év lesz. A villamosenergia-termelő rendszer beépített kapacitása 14,1523 MWp, névleges teljesítőképessége 11,976 MW.