Vértesi Erőmű ZRt.

Cím: 2841 Oroszlány, Pf. 23.
Telefon: (06-34) 360-255
Fax: (06-34) 360-882
E-mail: vert@vert.hu
Internet: vert.hu

A Társaság története egyidős a villamosenergia-iparral. A VERT jelenlegi két működő telephelye a Márkushegyi Bányaüzem és az Oroszlányi Erőmű. A foglalkoztatottak tervezett átlagos állományi létszáma 2012-ben 1 000 fő, ezzel a térségben a legtöbb munkahelyet nyújtó vállalkozás.

01 A Márkushegyi Bányaüzem

Hazánk egyetlen működő mélyművelésű szénbányája az energetikai szén termelésével az Oroszlányi Erőmű alapanyag-ellátását biztosítja. A teljes szénfeldolgozási technológia berendezései, a környezeti hatások mérséklésére – Európában egyedülálló módon – a föld alatt üzemelnek, innen már minőségileg beállított termék kerül a külszínre, majd az erőműbe. A bánya biztonsági helyzete stabil, amit a mutatószámok egyértelműen alátámasztanak.

Az Oroszlányi Erőmű

A 240 MW beépített teljesítményű erőmű működési engedélyét a Magyar Energia Hivatal 2020-ig adta ki. 2004-ig megépült a nedves mészkő-gipsz technológiával működő füstgáz-kéntelenítő. Mára kéntelenítővel felszerelt, megfelelő rendelkezésre állással és alacsony szennyezőanyag-kibocsátással üzemelő, kapcsolt hő és villamos termelésű erőmű üzemel. Az erőműből történik Oroszlány és Bokod távhőellátása.

02Jövőkép

A Vértesi Erőmű ZRt. a sikeres csődegyezséget követően, a 2011-2014. években reorganizációs terv alapján működik. A reorganizációs terv szerint az erőmű 2014. december 31-ig termel villamos- és hőenergiát, a bányatermelés az erőmű fűtőanyag igényét biztosítja. A bánya működését támogatja a 2011. évtől ismét rendelkezésre álló szénfillér. A tervezett szénkitermelés biztosítja az erőmű üzemét a 2014. év végéig, ezáltal Oroszlány város és Bokod község távhő szükségletét is ezen időpontig tudja biztosítani. A bányabezárást követően sor kerül a bánya és a kapcsolódó területek rekultivációjára. Az MVM Zrt. által meghozott stratégiai döntés meghatározza az elkövetkező évek személyzeti politikáját, a Társaság beruházási terveit, szerződéses kapcsolatait. Az erőmű hosszú távú megújítása érdekében egy projekt indult, amely a piaci környezet figyelembevételével üzleti megközelítéssel elemzi a lehetséges technológiákat, amelyek hazai energiahordozókra épülnek (biomassza, hulladék).

A Vértesi Erőmű ZRt. honlapja : www.vert.hu