Tevékenység

Az MVM Csoport szerteágazó, sokrétű feladatkört lát el.

Az MVM Csoport Magyarország harmadik legnagyobb vállalatcsoportja, működése lefedi a teljes hazai energiarendszert. Magyarországi piaci szerepe mellett az MVM regionális szinten is meghatározó társaságcsoporttá kíván válni.

Az MVM Csoport 2007. június 1-jétől ún. Elismert Vállalatcsoportként működik. A jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport szinte valamennyi leányvállalatának üzleti tevékenységét. A magyarországi átviteli rendszerirányító társaság, a MAVIR Zrt. bár tulajdonilag a cégcsoport tagja, speciális helyzeténél fogva nem része az Elismert Vállalatcsoportnak.

A társaságcsoport a távközlési szegmensben, valamint mára a földgázpiaci értéklánc szinte minden szegmensében jelen van, a nagykereskedelemtől az egyetemes szolgáltatásig. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be.

Az MVM Csoport stratégiai holdingként való működése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok tevékenységében – az engedélyesi önállóság teljes körű érvényesítése mellett – a csoportszintű optimum kapjon prioritást, ami lehetővé teszi a csoporton belüli szinergia lehetőségek kihasználását, az erőforrások hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmezőség javítását, a cégcsoport piaci, tulajdonosi értékének növelését. Nemzeti tulajdonú társaságcsoportként az MVM-nek ugyanakkor fontos szerepe van az állami felelősségvállalás érvényesítésében az energiapolitikai célkitűzések támogatása terén.

Az MVM, mint társadalmilag felelős, komplex portfólióval rendelkező energetikai vállalat a jövőben vezető szerepet kíván betölteni az innovációban, az energiahatékonyságban és az energiával kapcsolatos technológiákban, vezető pozícióra törekszik a megújuló energia bevezetésében.

Az MVM Csoport közép- és hosszú távú stratégiájának fontos eleme, hogy a hozzá tartozó eredetileg belső szolgáltatást nyújtó társaságok szolgáltatási köre bővüljön és piacképessé váljon az MVM Csoporton kívüli – állami és nemzetközi tulajdonú – megrendelők számára is.

Az MVM Csoport az alábbi főbb szerepeket tölti be:

Villamosenergia-kereskedő:

Az MVM Csoport Magyarország meghatározó villamosenergia-nagykereskedője, valamint számottevő részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is (MVM Partner Zrt.). Nemzetközi kapcsolatainak és szakmai felkészültségének kihasználásával elősegíti a régióban az egyes villamosenergia-piacok integrálódását, kiemelten kezelve a hazai érdekeket.

Villamosenergia-termelő:

Termelőként az MVM Csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. A termelői portfolió bővítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozás és az ellátásbiztonság érdekeinek messzemenő érvényesítése mellett. Az MVM Csoport aktív szereplő a regionális távhőpiacon is, ahol korszerű technológiák megvalósításával szolgálja az adott régió kedvező árú és környezetkímélő távhőellátását Tatabányán, Miskolcon és Észak-Budán.

Földgáz-kereskedő és tároló:

A 2013-ban az MVM Csoport által az E.ON-tól megvásárolt Magyar Földgázkereskedő Zrt. és a Magyar Földgáztároló Zrt.  nemzeti tulajdonban szavatolja Magyarország biztonságos földgázellátását.

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. Magyarország legnagyobb gázkereskedője. A társaság a magyar gázszolgáltatók legjelentősebb partnere a lakossági fogyasztók megbízható földgázellátásában. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. emellett jelentős szerepet játszik a végfogyasztói piacon is.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet. A társaság fontos célkitűzése Magyarország téli gázellátásának hosszú távú biztosítása mellett, hogy hozzájáruljon az ország központi szereplővé válásához a közép-európai régióban.

Átviteli rendszerirányító (ITO):

Az átviteli hálózatot is tulajdonló MAVIR Zrt. az MVM Csoport leányvállalataként, az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesülését biztosító ITO modell szerint működik, melynek jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. A cégcsoport integrált felépítése speciális kettős helyzetet teremt a rendszerirányító számára, mert a működési modell egyrészt biztosítja tevékenységének függetlenségét, másfelől a csoporthoz tartozás lehetővé teszi az integrált működésből fakadó előnyök kihasználást.

Az átviteli rendszerirányító társaság feladata a nagyfeszültségű átviteli hálózat irányítása, üzemeltetése, korszerűsítése, illetve szükséges mértékű bővítése is, a tevékenység során elsődleges szempont, hogy a piaci szereplők egyenlő feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Csoport további tagjainak munkája teszi teljessé az átviteli tevékenységet, amelynek keretében ellátják a hálózati beruházások létesítését (MVM OVIT Zrt.), illetve a létesítések mérnökszolgálatát (MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.). 2010 július 1-jétől a HUPX magyar áramtőzsde üzemeltetője.

Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán:

Az MVM Csoport stratégiai célkitűzése, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacán is megjelenjen befektetőként, beruházóként. A nemzetközi befektetések elsődleges célja az MVM piaci pozíciójának erősítése, a tulajdonosi érték növelése, különös tekintettel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.

Távközlési szolgáltatások:

Meglévő erősségeire, országos, biztonságos, nagy sebességű távközlési hálózatára támaszkodva 2011-től az MVM Csoport tagja, az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. üzemelteti a kormányzat és az önkormányzatok napi munkáját támogató Nemzeti Távközlési Gerinchálózat. A társaság a hálózat szabad kapacitásait középtávon a piac szereplőknek is értékesíteni tervezi.Az MVM NET Zrt. feszített tempójú munkának köszönhetően 2016. márciusának végére üzemkész állapotba került a társaság LTE 450 MHz-es frekvenciájú mobilhálózata. Az így elért 90 százalékos lefedettséggel a társaság már képes országos szolgáltatást nyújtani.