Átvitel, Rendszerirányítás

Tájékoztató az átviteli tevékenységgel kapcsolatos változásról

Az MVM Zrt. 2005. december 23-án megtartott folytatólagos Közgyűlését követő Igazgatósági ülés határozatot hozott a társaság átviteli tevékenységének és az ehhez tartozó eszközöknek a MAVIR ZRt. részére történő átadásáról. Ezzel a határozattal, az MVM Középtávú Üzleti Stratégiájának meghatározó elemeként 2006. január 1.-jével létrejött az MVM Csoport keretében a magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító

A magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító létrehozásával az MVM Zrt. jelentős lépést tett az integrált nemzeti villamos társaságcsoport létrehozásának folyamatában. A TSO megalakítása az átviteli hálózati eszközök és feladatok egységes kezelése, és a régi széttagolt működésből fakadó bonyolult belső szabályozás egyszerűsödése révén növeli a villamosenergia-ellátás biztonságát. Az átviteli rendszerirányító MVM Csoporton belüli egyedi helyzete egyúttal szavatolja a rendszerirányítás piaci szereplőktől független, átlátható és diszkriminációmentes működését, amelyet az európai uniós és magyar szabályok a piac védelmében előírnak. Az integrált működésből fakadó előnyök és az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok egyidejű érvényesülését biztosító ITO modell jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. Az átállás 2012-ben megtörtént.

Mindennek megfelelően a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) – a Magyar Energia Hivataltól kapott átviteli rendszerirányítói működési engedély alapján:

  • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont,
  • elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket,
  • összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal,
  • koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket,
  • elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát.

Tovább a Mavir honlapjára

mavir_terkep