Az MVM Zrt. küldetése

Az MVM Csoport működése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát. Erőművein keresztül a villamosenergia-termelés aktív szereplője, a nagyfeszültségű villamos hálózat és a villamosenergia-rendszer irányítását végző társaság tulajdonosa. Kereskedő leányvállalatai révén a megtermelt villamos energia, közte a Zöldáram nagyfogyasztókhoz, valamint kis- és középvállalkozásokhoz történő eljuttatásában is részt vesz. A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtőzsdét, illetve a szervezés alatt álló gáztőzsdét működtető társaságok is.

Országos hálózatával az MVM Csoport a távközlési szegmensben, valamint mára a földgázpiaci értéklánc szinte minden szegmensében jelen van, a nagykereskedelemtől az egyetemes szolgáltatásig.. Tagvállalatai között megtalálhatók különféle műszaki (mérnökiroda, távvezeték- és erőműépítő, üzemeltető), valamint a Csoport számára ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat végző cégek is. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a regionális földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be.
A társaságcsoport közép- és hosszú távú stratégiáját, a magyar társadalomban betöltendő szerepét küldetése és jövőképe határozza meg.

Küldetés

A zavartalan energiaellátás a reálgazdaság motorja. Az MVM Csoport küldetése, hogy szavatolja Magyarország és Közép-Kelet-Európa tartósan biztonságos energiaellátását; hatékony, nyereséges működésével támogassa a mindenkori magyar kormány gazdasági törekvéseit; és végrehajtsa a Nemzeti Energiastratégiában meghatározott egyes programokat. Sikeres, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportként szerepet kell vállalnia a nemzeti energetikai és gazdasági célok megvalósításában, egyetemes értékeink megóvásában, támogatásában is.

Jövőkép

Az MVM Csoport 2020-ig sikeres, nemzeti tulajdonú, regionális szinten is meghatározó integrált energetikai társaságcsoporttá kíván válni, ezzel párhuzamosan 250 milliárd forintra kívánja növelni kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményét (EBITDA).

Az évtized végére a társaságcsoport tovább kívánja javítani versenyképességét, kiváló, eredményes működésével tervezi növelni hatékonyságát, és az értékteremtő növekedés érdekében hazai pozíciói megőrzése, illetve megerősítése mellett a közép-európai régió energetikai versenypiacán is jelentős részesedést kíván elérni. A társaságcsoport 2020-ig bebizonyítja, hogy az állam is lehet jó tulajdonos, és egy nemzeti tulajdonú vállalat is lehet kiemelkedően sikeres, vonzó munkáltató.