Kereskedelem

Az MVM Csoport összhangban tulajdonosának, a magyar államnak politikai és gazdasági célkitűzéseivel maximális mértékben törekszik arra, hogy a gyors átalakulásban lévő villamos energia piacok adta lehetőségeket kihasználva hatékony kereskedelmi tevékenységet folytasson Magyarországon és a régió villamosenergia-piacain.

Ennek érdekében – igazodva az egyes piaci szegmensekhez – számos kereskedelmi társaságot tulajdonol.

MVM Partner Zrt.

Az MVM Partner Zrt., mint az MVM Zrt. 100%-os tulajdonú versenypiaci leányvállalata, az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedője és az NKM Energia Zrt. egyedüli villamosenergia-ellátója dinamikus fejlődésének köszönhetően a hazai energiapiac meghatározó szereplője.

A társaság 2002. szeptember 5-én alakult, és a versenypiaci liberalizáció kezdete – 2003. január 1. – óta rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel. A társaság Európa-szerte aktív kereskedelmi tevékenységet folytat, budapesti központjában található Central Trading Floor-on keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon jelen van, biztosítva ezzel az árváltozásokra adott gyors reakció lehetőségét nemzetközi szinten is. Az MVM Partner Zrt. három nagykereskedelmi leányvállalatát is figyelembe véve összesen 16 európai országban rendelkezik kereskedelmi engedéllyel és működtet önálló mérlegköröket, továbbá 12 energiatőzsdén kereskedik. Kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piac között.

A vállalat kompetenciái:

  • Az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése.
  • A nagykereskedelmi partnerek felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon egyaránt.
  • A commodity termékek piacán az MVM Csoporthoz tartozó, és a szerződött eszközök optimalizációja.
  • Saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása az európai villamosenergia-piacokon, valamint az emissziós kvóták és a szén kereskedelem tekintetében.
  • A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközei biztosítják.

Az MVM Partner Zrt., mint a hazai piac legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője, amely a legnagyobb hazai termelői portfólióval rendelkezik, számos módon járul hozzá a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsághoz. A vállalat az egyetemes szolgáltatókon keresztül látja el az egyetemes szolgáltatásra jogosult, főként lakossági, fogyasztók döntő részét. A társaság a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamosenergia-ellátáshoz. Továbbá a hazai villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével rendelkezik, amelyben nagyerőművek, kiserőművek, megújuló termelők, fogyasztók és kereskedők is találhatók.

A rendszerszintű szabályozási szolgáltatások piacán elért eredmények és tapasztalatok felhasználásával az MVM Partner Zrt. létrehozta saját Kiserőmű Szabályozó Központját, amely a szükséges MAVIR akkreditáció megszerzése után 2015.01.01-én kezdte meg a kereskedelmi üzemét. A szabályozó központ 50 MW kapacitás alatti egységek számára teszi lehetővé a szabályozási piacon történő eredményes szereplést. A szabályozó központba jelenleg bekötött – többnyire gázmotoros – erőművi gépegységek száma 35 db, valamint a termelőegységek beépített összkapacitása 136 MW. A szabályozó központ folyamatosan igyekszik a gyorsan változó piac adta lehetőségeket kihasználni a fogyasztói szabályozás és az energiatárolás terén.

Az MVM Partner Zrt. rendszeresen tart villamosenergia-értékesítési aukciókat, amelyen keresztül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a társasággal kapcsolatban azonosított jelentős piaci erő (JPE) előírásainak is megfelel. Az aukciók a társaság leányvállalatának – Powerforum Zrt. – árverési felületén keresztül bonyolódnak le.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Tel.: (+36-1) 304 2169
Fax: (+36-1) 202 0134
e-mail: info@mvmpartner.hu
Honlap: www.mvmpartner.hu

Powerforum Zrt.

A társaság elődjét, az MVM Piacteret az MVM Trade Zrt. alapította azzal a céllal, hogy a hazai villamosenergia-piac likviditását elősegítse. Ennek érdekében ingyenes kereskedési felületet biztosított mindazon piaci szereplők számára, melyek regisztrálták magukat a kereskedési felületen. A gázipari piacnyitáshoz kapcsolódóan a kereskedési felület funkciója kibővült a gázkereskedelemmel is. Ennek kapcsán alakult át a társaság Powerforum Zrt.-vé, melynek tulajdonosa lett 50% részesedéssel az E-ON Gázkereskedelmi Zrt. is.

A Powerforum Zrt.-n keresztül bonyolódnak az MVM Trade ZRt. rendszeres villamosenergia-értékesítési aukciói, melyek kapcsolatosak a Magyar Energiahivatal által a társasággal kapcsolatban azonosított jelentős piaci erővel (JPE). A társaság működése reményeink szerint hasznos eszköze a magyarországi villamos- és gázenergia-piacoknak.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Tel.: (+36-1) 304 2312
Fax: (+36-1) 202 0573
e-mail: powerforum@powerforum.hu
Honlap: www.powerforum.hu

Central Trading Floor (CTF) (Központi Kereskedési Felület)

2010. elején kezdte meg működését az MVM Csoporthoz tartozó villamosenergia-kereskedő társaságokat kiszolgáló CTF szervezet, melynek célja, hogy összehangolja a kereskedő társaságok közép- és rövidtávú (egy évet meg nem haladó időtávú) villamos energia és határkeresztező kapacitás kereskedelmét.

A kereskedelmi engedélyes társaságok kereskedő munkatársakat delegáltak a szervezetbe, akik a tagvállalatok nevében kötnek villamosenergia-kereskedelmi szerződéseket. A CTF működésének eredményeként a kereskedelmi kockázatok csökkennek, és ugyanakkor elősegíti a piaci mozgásokból adódó kedvező üzleti lehetőségek kihasználását.