Kereskedelem

Az MVM Csoport összhangban tulajdonosának, a magyar államnak politikai és gazdasági célkitűzéseivel maximális mértékben törekszik arra, hogy a villamos energia piacnyitás adta lehetőségeket kihasználva hatékony kereskedelmi tevékenységet folytasson Magyarországon és a környező államok villamosenergia-piacain.

Ennek érdekében – igazodva az egyes piaci szegmensekhez – három kereskedelmi társaságot tulajdonol. Ezen kívül egy a hatékony működést biztosító kereskedési struktúrát működtet (CTF). A villamosenergia-piac működését segítő szervezet a Powerforum Zrt.

MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. (MVM Partner ZRt.)

Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., az MVM 100%-os tulajdonú versenypiaci leányvállalata, 2002. szeptember 5-én alakult, és a versenypiaci liberalizáció kezdete, 2003. január 1. óta rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel.

Két fő tevékenysége van: egyrészt a hazai liberalizált árampiac fogyasztói részére értékesít villamos energiát; másrészt nagykereskedelmi tevékenységet végez, melynek során villamos energiával kereskedik magyar és külföldi piacokon.

A 2008. január 1-jén bekövetkezett teljes piacnyitás következtében a villamosenergia-fogyasztók szabadon választhatnak a piacon működő kereskedők között. Az üzletfelek számára a legfőbb értéket az MVM Partner ZRt. kereskedelmi igényekre való gyors és rugalmas reagálása, a testreszabott termékek és kedvező árak, a korrekt és egyenrangú partneri kapcsolat jelenti.

A cég az elmúlt több mint hét év alatt meghatározó szerepet vívott ki a hazai fogyasztói és nagykereskedelmi piacon egyaránt.

Az MVM Partner ZRt. nagy hangsúlyt fektet a regionális villamosenergia-piacokra is, így 2009 decembere óta szereplője a román nagykereskedelmi piacnak, 2010 év folyamán pedig tovább kívánja bővíteni tevékenységét Szerbia és Horvátország irányába.

Az MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az MVM Partner ZRt. és az MVM Trade ZRt. 2012. július 1-jei egyesülésével – azaz az MVM Trade ZRt. beolvadásával – létrejött társaság MVM Partner ZRt. néven folytatja tevékenységét. Célja, hogy Magyarország egyik legnagyobb energiakereskedőjeként, továbbra is ügyfeleink elvárásaihoz gyorsan és rugalmasan igazodó, megbízható, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson mind a fogyasztói, mind a nagykereskedelmi piacon.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Tel.: (+36-1) 304 2169
Fax: (+36-1) 202 0134
e-mail: info@mvmpartner.hu
Honlap: www.mvmpartner.hu

Powerforum Zrt.

A társaság elődjét, az MVM Piacteret az MVM Trade Zrt. alapította azzal a céllal, hogy a hazai villamosenergia-piac likviditását elősegítse. Ennek érdekében ingyenes kereskedési felületet biztosított mindazon piaci szereplők számára, melyek regisztrálták magukat a kereskedési felületen. A gázipari piacnyitáshoz kapcsolódóan a kereskedési felület funkciója kibővült a gázkereskedelemmel is. Ennek kapcsán alakult át a társaság Powerforum Zrt.-vé, melynek tulajdonosa lett 50% részesedéssel az E-ON Gázkereskedelmi Zrt. is.

A Powerforum Zrt.-n keresztül bonyolódnak az MVM Trade ZRt. rendszeres villamosenergia-értékesítési aukciói, melyek kapcsolatosak a Magyar Energiahivatal által a társasággal kapcsolatban azonosított jelentős piaci erővel (JPE). A társaság működése reményeink szerint hasznos eszköze a magyarországi villamos- és gázenergia-piacoknak.

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Tel.: (+36-1) 304 2312
Fax: (+36-1) 202 0573
e-mail: powerforum@powerforum.hu
Honlap: www.powerforum.hu

Central Trading Floor (CTF) (Központi Kereskedési Felület)

2010. elején kezdte meg működését az MVM Csoporthoz tartozó villamosenergia-kereskedő társaságokat kiszolgáló CTF szervezet, melynek célja, hogy összehangolja a kereskedő társaságok közép- és rövidtávú (egy évet meg nem haladó időtávú) villamos energia és határkeresztező kapacitás kereskedelmét.

A kereskedelmi engedélyes társaságok kereskedő munkatársakat delegáltak a szervezetbe, akik a tagvállalatok nevében kötnek villamosenergia-kereskedelmi szerződéseket. A CTF működésének eredményeként a kereskedelmi kockázatok csökkennek, és ugyanakkor elősegíti a piaci mozgásokból adódó kedvező üzleti lehetőségek kihasználását.