Termelés

Az MVM Zrt. és az általa irányított társaságcsoport (MVM Csoport) tevékenységi területe a nemzetgazdaság egyik legfontosabb, stratégiai jelentőségű ágazata: a hazai villamosenergia-ellátás.

Figyelembe véve, hogy az MVM Csoport az áramszektor meghatározó, egyetlen nemzeti tulajdonban lévő jelentős szereplője, állami tulajdonlása révén hatékonyan és érdemben képes hozzájárulni a nemzeti energiastratégiai célok megvalósításához, lehetővé téve, hogy a magyar államnak ne csupán szabályozói, hanem tulajdonosi eszközök is rendelkezésére álljanak célkitűzéseinek eléréséhez.

Az energiastratégiai célok, illetve célkitűzések elérésének leghatékonyabb eszközeként az MVM Csoport jelentős villamos energia termelői kapacitás felett rendelkezik a hazai villamosenergia-ellátásban.

2010-ben hazánkban a felhasznált villamosenergia mennyisége összesen 42.636 GWh volt, melyből az MVM csoport által megtermelt mennyiség 17.269 GWh, az egyéb hazai termelők által előállított villamosenergia mennyiség 20.172 GWh, a fennmaradó rész 5195 GWh pedig importból származik.hkl

1. ábra Villamos-energia felhasználás megoszlása 2010-ben

Az MVM Csoport különböző funkciót betöltő erőműveivel egyaránt részt vesz az energia ellátásban, a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában, illetve kapcsoltan, több erőmű villamos energia termelése mellett hőszolgáltatást is nyújt.

Az MVM Csoport termelő vállalatai:

PA Zrt. – Paksi Atomerőmű

típus: nukleáris erőmű
üzemanyag: urán
funkció: alaperőmű
beépített kapacitás: 2000 MW

Alaperőműként a Paksi Atomerőmű az év 90%-ban folyamatosan, teljes teljesítményen üzemel, így és a nagyteljesítményű beépített kapacitásnak köszönhetően az MVM csoport által megtermelt villamos energia nagy részét a Paksi Atomerőmű adja. Emellett Paks távhőellátása szintén az atomerőműből biztosított.

Az atomerőművek üzemanyaga a világ legnagyobb részén urán. A magyar energiaellátás biztonságát jelentősen növeli, hogy az urán eloszlása a Földön meglehetősen diverzifikált, ezért az üzemanyag beszállítása akár több forrásból is megoldható.

A nukleáris erőművekre jellemző rendkívül nagy energiasűrűségnek köszönhetően az atomerőműben megtermelt villamos energia az országban legolcsóbb. Ez 2010-ben 11,16 Ft/kWh körül alakult. Fontos megjegyezni, hogy a megtermelt villamos energia árbevétele fedezetet a nyújt Paksi Atomerőmű működését és biztonságát magába foglaló karbantartásokra, a termelt villamos energia éves üzemi költésegeire, illetve az atomerőmű élettartamának lejártakor a később felmerülő leszerelési költségekre.

Az alacsony villamos energia ár kiemelkedő előnye, hogy ennek következtében válik lehetségessé Magyarországon a jelentősen magasabb üzemeltetési költségekkel járó megújuló energiaforrások kihasználásának államilag szabályozott támogatása még megfizethető fogyasztói árak mellett.

VÉ Zrt. – Oroszlányi Erőmű

típus: széntüzelésű erőmű
üzemanyag: barnaszén és biomassza
funkció: hőszolgáltató erőmű
beépített kapacitás: 240 MW

A Vértesi Erőmű Zrt. jelenlegi két működő telephelye a Márkushegyi Bányaüzem és az Oroszlányi Erőmű. A bányaüzem termeli ki az erőmű működéséhez szükséges szén 100%-át. Az erőmű négy kazánjából, kettő kiegészítő fluidizációs tüzelőberendezéssel rendelkezik, ezért alkalmas jelentős mennyiségű, akár 40%-os biomassza részarány tüzelésére.

Az Oroszlányi Erőmű a villamosenergia termelés mellett, a hatékony primerenergia felhasználás szempontjait szem előtt tartva a hőigények kiszolgálására távhőszolgáltatást nyújt.

A Vértesi erőmű az elmúlt időszak nehézségein sikeresen túljutott, így a megszületett megállapodás értelmében a bányaüzem működése 2012. december 31-éig, az erőműé pedig 2014. október 15-ig biztosan fenntartható.

GTER Zrt. – Litéri, Lőrinci, Sajószögedi gázturbinás erőmű

típus: gázturbinás erőmű
üzemanyag: gázturbina tüzelőolaj
funkció: rendszerszintű szolgáltatások biztosítása
beépített kapacitás: 410 MW (összesen)

Az MVM Csoporthoz tartozó termelő vállaltok közül a GTER Zrt. gázturbinás erőművei a rendszerszintű szolgáltatások biztosításában vesznek részt, mint üzemzavari, vagy perces tartalék. A gázturbinák kizárólag gázturbina olajjal működnek. Az év legnagyobb részében indulásra készen állnak és abban az esetben, ha a rendszerirányító utasítást ad, 10 percen belül teljes teljesítményükkel be kell kapcsolódniuk a villamosenergia hálózatba. Kapacitásait évente a MAVIR nyilvános pályázatán értékesíti, 2010-ben a legalacsonyabb árat ajánlva.

MIFŰ Kft.

típus: gázmotoros erőmű egységek, fűtőkazánok és kombiciklusú erőmű
üzemanyag: földgáz
funkció: hőszolgáltató erőmű
beépített kapacitás: 64,4 MWe (több telephelyen összesen)

A MIFŰ Kft. rendeltetési célja a miskolci hőkörzet avasi és belvárosi hőkörzetének teljes, a diósgyőri és bulgárföldi hőkörzetek részleges hőellátása és az emellett megvalósítható villamosenergia termelés. A cég termelő berendezései különböző telephelyeken helyezkednek el:

  • Hold utca – kombiciklusú gáz-gőz turbina
  • Tatár utcai Fűtőmű – gázmotor és kazán
  • Diósgyőri Fűtőmű – gázmotor
  • Bulgárföldi Fűtőmű – gázmotor

A földgáz eltüzelése itt is magas, 75%-ot meghaladó energetikai hatásfokon történhet a kapcsolt energiatermelésnek köszönhetően.

Zöld Generáció Kft.

típus: szélturbina
üzemanyag: megújuló (szél)
funkció: megújuló energiaforrású áramtermelés
beépített kapacitás: 23 MW (összesen)

MVM Csoport a fenntartható fejlődés és a környezettudatosság bizonyságaként a középtávú stratégiájában kiemelt célként rögzítette a nemzeti tulajdonú energia vállalat csoport részvételét a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában, ezért 8 db összesen 23 MW beépített kapacitású szélturbinát üzemeltet, Győr-Moson-Sopron megyében, Sopronkövesd és Nagylózs határában.

1. táblázat. Az MVM Csoport társaságainak termelése 2010-ben.

Társaság

Funkció

Termelt villamos energia [GWh]

Termelt hőmennyiség [GJ]

PA Zrt. (Paksi Atomerőmű)

alaperőmű

15 760,6

142 165

VÉ Zrt. (Oroszlányi erőmű)

hőszolgáltató erőmű

872,0

374 129

GTER Zrt.

rendszerszintű szolgáltatások biztosítása

8,3

MIFŰ Kft.

hőszolgáltatással kapcsolt villamosenergia termelés

293,5

1 439 088

Zöld Generáció Kft. szélerőművek, megújuló energiaforrások kihasználása 45,0