Történeti áttekintés

A modern magyar villamos energiarendszer alapjai (1945 – 1962)

1949
A magyar egységes villamosenergia-rendszer (VER) létrejötte
Az erőművek irányításának egységesítése
A rendszerirányítás műszaki feladatait végző Országos Villamos Teherelosztó megalakítása

1951
Regionális áramszolgáltatók irányításának egységesítése

Alapítás és atomerőmű-építés (1963 – 1991)

1963
Létrejön a Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT)
Az MVMT a teljes magyar villamosenergia-rendszer műszaki-gazdasági irányításáért felelős

1966
Nemzetközi megállapodás születik a Paksi Atomerőmű létesítésére

1982-1987
A Paksi Atomerőmű blokkjainak az üzembe helyezése

Privatizáció és piacnyitás (1992 – 2012)

1992
Létrejön az MVM Rt., a tröszti forma átalakul részvénytársaságok kétszintű rendszerévé

1995
Lezajlik a privatizáció

2000-es évek
2000-es évek elejére megtörténik a hálózatok EU csatlakozásra való felkészítése
Elindul a villamosenergia-piac liberalizálása

Aktív állami szerepvállalás (2013 – 2018)

2013
Földgázüzletág kiépítése és fejlesztése
Az MFGK és az MFGT megvásárlása

2017
Az ENKSZ (későbbi nevén NKM) 50%–os részesedésének megvásárlása

2017-18
Erőteljes expanzió (ügyfélportfoliók átvétele, DÉMÁSZ, Égáz-Dégáz felvásárlások)

Nemzeti „blue chip” építése 2018 – napjaink

2018
Elindul az MVM Csoport és az NKM Csoport integrációja

2019-
Az MVM 100%-os tulajdonába kerül az NKM
Új MVM stratégia
Piaci növekedés az új üzleti területeken
Regionális piaci jelenlét erősítése