Energiahatékonyság

Az MVM Zrt. energiapolitikája

Az MVM Csoport kiemelkedően sikeres, növekedési pályán lévő nemzeti energetikai vállalatcsoport, működése lefedi a teljes magyar energiaszektort. Regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált társaságcsoport, amely folyamatos innováció mellett fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek.

Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak irányítása és ellenőrzése a fenti stratégiai cél elérése érdekében.

Az MVM Zrt. fő célkitűzései közé tartozik az energiahatékonyság növelése, a természeti erőforrások kihasználásának ésszerűsítése, innováció alapú fejlesztések és tisztább technológiák alkalmazásával, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alkalmazásával hatékony, magas színvonalú működés megvalósítása mind vállalati, mind csoportszinten a meglévő szinergiák maximális kihasználásával.

Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, ISO 50001 szabvány alapján kialakított energiairányítási rendszert működtet, melynek keretében elkötelezettséget vállal arra, hogy:

  • az energiateljesítményét folyamatosan javítja;
  • minden szükséges információt és erőforrás biztosít a kitűzött célok és fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához;
  • figyelemmel kíséri és alkalmazza az energiafelhasználással fogyasztással és hatékonysággal kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint megfelel szervezet által vállalt előírásoknak;
  • támogatja az energia-hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, és az energiateljesítmény fejlesztésének tervezését;
  • elősegíti új technológiák, módszerek bevezetését az energiahatékonyság növelése, és az alternatív energiaforrások alkalmazása érdekében;
  • segíti a munkatársak energiatudatosságának erősítését belső képzések alkalmazásával.

Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy az energiapolitika megvalósításával, folyamatos fejlesztésével, a megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul az energiahatékonyság javulásához, valamint a társaság gazdasági eredményességének fokozásához.

 

Budapest, 2019. május 03.

 

                                                                                            Kóbor György

                                                                                        elnök-vezérigazgató