Környezetvédelem

Az MVM Zrt. környezeti politikája

Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak stratégiai irányítása és ellenőrzése. Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet.

Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy a környezeti politikájában megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul környezetünk állapotának javulásához a társaság gazdasági eredményességének fokozása mellett.

A fentiek teljesítése érdekében az MVM Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • támogatja az MVM Csoport társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, valamint fejlesztését;
 • eleget tesz a hazai és EU-s jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, valamint törekszik a jövőben várható környezetvédelmi elvárások teljesítésére;
 • a tevékenysége során fel- és elhasznált anyagok, eszközök kezelését a környezetvédelmi szabályozások maximális figyelembevételével végzi;
 • új technológiák, módszerek bevezetésével, a meglévők folyamatos optimalizálásával, illetve környezetvédelmi teljesítményének folyamatos fejlesztésével törekszik az energiahatékonyságra, az erőforrások optimális felhasználására, valamint a környezet terhelésének mérséklésére;
 • tevékenységei és beruházásai során a rendelkezésre álló legjobb és leginkább környezetbarát technológiákat alkalmazza, megfelelve a jogszabályi rendelkezéseknek az „elérhető legjobb technikák” (Best Available Techniques) alkalmazásával;
 • a felhagyott telephelyek rekultivációja és újrahasznosítása során a legnagyobb gondossággal jár el;
 • élen jár a környezetkímélő, karbonsemleges, alternatív technológiák és eljárások széleskörű elterjesztésében, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafelhasználási módszerek megismertetésében;
 • rendszeres tájékoztatással, képzésekkel, valamint tapasztalatcsere lehetőségek biztosításával fokozza munkatársai szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét;
 • kapcsolatot tart fenn a szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, nemzetközi és hazai környezetvédelmi szervezetekkel, egyéb érdekelt felekkel; kiemelt figyelmet fordítva az adat- és információszolgáltatási kötelezettségek megfelelő teljesítésére;
 • támogatja a környezetvédelmi és fenntarthatósági célú társadalmi kezdeményezéseket és eseményeket;
 • támogatja – a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett – a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés céljait szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket;
 • környezetvédelmi teljesítményéről, környezeti hatásairól a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja.

Az MVM Zrt. rendszeresen felülvizsgálja környezeti politikájának való megfelelését, az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre és hozzáférhetővé teszi környezeti politikáját.

 

Budapest, 2019. május 03.          

Kóbor György

                                                                                        elnök-vezérigazgató