Minőségirányítás

Az MVM Zrt. minőségpolitikája

Az MVM Zrt. jelentős szerepet tölt be a hazai és regionális energiaszektor területén. Társaságunk érdekelt feleinek, üzletfeleinek elégedettségét magas szintű szolgáltatásainkkal igyekszünk kivívni és megtartani.

Működési területeinken kiemelten kezeljük tevékenységeink minőségét, melynek folyamatos fejlesztése érdekében az MVM Zrt. hatékony, a társaság stratégiájával egybehangolt, döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.

A folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségünknek megfelelően célunk:

  • A tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer fenntartása, folyamatos fejlesztése,
  • A minőségirányítási rendszer mind a csoportszintű, mind pedig a társasági szabályozókban foglaltaknak megfelelő működtetése,
  • Az MVM Zrt. Üzleti Tervének megfelelő célkitűzéseinek teljesítése,
  • Társaságunk iránti bizalom és megelégedettség növelése.

Tanúsított minőségirányítási rendszerünk célja tevékenységeink szabályozott módon történő végrehajtása és fejlesztése úgy, hogy érvényesüljenek a jogszabályokban, hatósági dokumentumokban, szabványokban, szerződésekben, valamint a Társaság üzletszabályzatában megfogalmazott előírások.

A Társaság vezetése munkatársaitól és alvállalkozóitól megköveteli minőségpolitikai célkitűzéseinek elfogadását, minőségcéljai elérésének támogatását, valamint a minőségirányítási rendszer által támasztott követelmények maradéktalan betartását.

 

Budapest, 2019. május 03.

 

                                                                                               Kóbor György

                                                                                        elnök-vezérigazgató