Energia irányítási rendszer bevezetése az MVM Zrt.-nél


Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve alapján energetikai audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé kell tenni a nagyvállalatok számára, mivel ezzel jelentős energia megtakarítás érhető el. Az energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges feladatok meghatározása és e feladatok végrehajtásához szükséges feltételeinek biztosítása céljából a 2012/27/EU irányelvnek megfelelően kiadásra került az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) kormányrendelet.

Ezen törvény értelmében a kkv.-nak nem minősülő nagyvállalatok tevékenységük energetikai jellemzőinek megismerése céljából kötelesek négyévente energetikai auditálást végeztetni

Az irányelv kimondja, hogy azok a kis- és középvállaltnak nem minősülő vállalkozások, amelyek egy független szerv által a vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványoknak megfelelően tanúsított energiairányítási rendszert működtetnek, mentesülnek a vonatkozó törvény (4) bekezdésben meghatározott energetikai audit követelményének teljesítése alól.

Az MVM Csoport versenyképes holdingként a hazai energiaszektor jelentős, komplex portfólióval rendelkező résztvevője. Új, középtávú stratégiájában kiemelt célként kezeli az új piacokra való belépést és a regionális szerepvállalás erősítését is.  Ezen célok elérése érdekében az MVM Csoport, és azon belül az MVM Zrt. elkötelezte magát az ISO 50001 Energiairányítási Rendszer bevezetése és működtetése mellett.

A központi irányítással kialakításra került energiairányítási rendszer megteremti a lehetőségét annak, hogy az energiateljesítmény javítása rendszerbe foglalt keretek mellett történhessen.

Az ISO 50001 szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, hogy azok által csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, más kapcsolódó környezeti hatásokat és az energiaköltségeket. Az ISO 50001 rendszer bevezetése, folyamatos fejlesztése lehetővé teszi a szervezet számára, hogy eleget tegyen az energia politikában vállat elkötelezettségeinek, szükséges lépéseket tegyen a saját energia hatékonyságának növelése érdekében.

Ezen célok elérése érdekében, valamint a törvényi előírásnak való megfelelés miatt az MVM Zrt. munkacsoportja elindította az Energiairányítási rendszer bevezetése projektet 2016. augusztus 1-én.

A felkészítés az MVM Partner Zrt. kollégáinak segítségével valósult meg. A felkészítést és rendszer bevezetést követően 2016. december 06-án az MVM Zrt. megszerezte az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítványát, amely megfelel a 2015. évi LCVII törvény előírásainak, ezáltal az MVM Zrt. eleget tett a törvényi kötelezettségének, valamint a sikeres tanúsítással további lépéseket tett a környezetének megóvása, fenntartása érdekében. A sikeres tanúsítás az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. auditorainak közreműködésével valósult meg.