MVM Partner Zrt. Áramárverés


Tájékoztatjuk a tisztelt Érdeklődőket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017. október 16-án kiadott 5086/2017. sz. határozatával jóváhagyta az MVM Partner Zrt. mint a Magyar Energia Hivatal 747/2011. sz. határozata alapján jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes által benyújtott, 2018. I. negyedévre, illetve 2019. évre és 2020. évre vonatkozó aukció szabályzatát.

Az MVM Partner Zrt.  2017. november 15-én tartja következő áramárverését, melyen a 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra éves, negyedéves és havi termékeket hirdet meg.

Az árverés lebonyolítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fenti határozatával jóváhagyott Szabályzat alapján a POWERFORUM árverési felületén keresztül történik.

Az Árveréshez kapcsolódó főbb határidőket és az Árverésen meghirdetésre kerülő termékek körét és mennyiségét az Ajánlati Felhívás tartalmazza.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy jelentős akadályozó tényező felmerülése esetén saját hatáskörében döntsön az Árverés megtartásáról, illetve elhalasztásáról.

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét a regisztrációhoz szükséges dokumentumok mielőbbi beszerzésére, illetve az Ajánlati Felhívás, valamint a Szabályzat és Mellékleteinek áttanulmányozására. Kérjük, hogy a jelen Meghirdetéshez csatolt dokumentumokat szíveskedjenek letölteni.

Tájékoztatjuk az Árverés leendő Nyerteseit arról, hogy 2016. április 7-ét követően a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU rendelet (REMIT) 8. cikke értelmében az aukción elnyert mennyiségeket a Kiíró jelenteni fogja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER). Az elnyert mennyiségek szabványosított (standard) szerződésként, a Bizottság 1348/2014/EU Végrehajtási Rendeletének mellékletét képező 1. sz. táblázatban foglalt adattartalommal (termékenként és szakaszonként külön) kerülnek lejelentésre. A REMIT szerinti adatjelentéssel kapcsolatos kérdések esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: remit@mvmp.hu.

Kérjük, hogy az árverési dokumentációt postai továbbítás esetén továbbra is a 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. címre szíveskedjenek küldeni. Személyes ügyintézés, ill. futár kézbesítés esetén a dokumentumokat az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni: MVM Partner Zrt. Aukció Koordinációs Osztály 1138 Budapest, Váci út 144-150. 7. emelet (Váci Corner Irodaház).

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy jelen meghirdetés és az alább felsorolt teljes árverési dokumentáció angol nyelvű, nem hivatalos fordítása az MVM ZRt., a POWERFORUM és az MVM Partner Zrt. honlapjain megtalálható. Az angol fordítás csak tájékoztatásul szolgál, tehát amennyiben az angol és a magyar változat között bármiféle eltérés mutatkozik, a magyar nyelvű változat az irányadó.

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők itt:

– Ajánlati Felhívás

– Szabályzat

– 1.1. sz. Melléklet

– 1.2. sz. Melléklet

– 1.3. sz. Melléklet

– 2.1. sz. Melléklet – változáskövetéssel

– 2.1. sz. Melléklet

– 2.2. sz. Melléklet – változáskövetéssel

– 2.2. sz. Melléklet

– 3. sz. Melléklet

– 5086/2017 sz. MEKH-határozat