MVM Partner Zrt. Áramárverés


Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az MVM Partner Zrt. 2020. június 3-án tartja következő áramárverését, melyen a 2020. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra éves és havi termékeket hirdet meg.

Az árverés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017. november 16-án kiadott 5352/2017. sz. határozatával jóváhagyott, az MVM Partner Zrt. mint a Magyar Energia Hivatal 747/2011. sz. határozata alapján jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes által benyújtott aukciók szervezésére vonatkozó módosított szabályzata alapján történik. Lebonyolítására a korábbiakhoz hasonlóan a POWERFORUM árverési felületén keresztül kerül sor.

Az Árveréshez kapcsolódó főbb határidőket és az Árverésen meghirdetésre kerülő termékek körét és mennyiségét az Ajánlattételi Felhívás tartalmazza.

Az MVM Partner Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy jelentős akadályozó tényező felmerülése esetén saját hatáskörében döntsön az Árverés megtartásáról, illetve elhalasztásáról.

Tekintettel a pandémiás helyzetre külön felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét a regisztrációhoz szükséges dokumentumok mielőbbi beszerzésére, illetve az Ajánlattételi Felhívás, valamint a Szabályzat és Mellékleteinek alapos áttanulmányozására.

 

Kérjük, hogy a jelen Meghirdetéshez csatolt dokumentumokat szíveskedjenek letölteni és alkalmazni! A Szabályzat értelmében az Egyedi Részvételi Nyilatkozatot (I.2. sz. Melléklet) elegendő CSAK e-mailben megküldeni!

 

Tájékoztatjuk az Árverés leendő Nyerteseit arról, hogy 2016. április 7-ét követően a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU rendelet (REMIT) 8. cikke értelmében az aukción elnyert mennyiségeket a Kiíró jelenteni fogja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER). Az elnyert mennyiségek szabványosított (standard) szerződésként, a Bizottság 1348/2014/EU Végrehajtási Rendeletének mellékletét képező 1. sz. táblázatban foglalt adattartalommal (termékenként és szakaszonként külön) kerülnek lejelentésre. A REMIT szerinti adatjelentéssel kapcsolatos kérdések esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: remit@mvmp.hu.

Kérjük, hogy az árverési dokumentációt postai továbbítás esetén továbbra is a 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. címre szíveskedjenek küldeni. Személyes ügyintézés, ill. futár kézbesítés esetén a dokumentumokat az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni: MVM Partner Zrt. Aukció Koordinációs Osztály 1138 Budapest, Váci út 144-150. 7. emelet (Váci Corner Irodaház).

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy jelen meghirdetés angol nyelvű, nem hivatalos fordítása az MVM ZRt., a POWERFORUM és az MVM Partner Zrt. honlapjain megtalálható. Az angol fordítás csak tájékoztatásul szolgál, tehát amennyiben az angol és a magyar változat között bármiféle eltérés mutatkozik, a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők itt:

– Ajánlattételi Felhívás_200603

– 1. sz. Függelék_200603

– 2. sz. Függelék_200603

– I.1. sz. Melléklet_200603

– I.2. sz. Melléklet_200603

– I.3.A sz. Melléklet_200603

– I.3.B sz. Melléklet_200603

– I.4. sz. Melléklet_200603

– I.5. sz. Melléklet_200603

– II.1. sz. Melléklet_200603

– II.2.A sz. Melléklet_200603

– II.2.B sz. Melléklet_200603

– II.3. sz. Melléklet_200603

– III.1. sz. Melléklet_200603

– 5352/2017 sz. MEKH-határozat_200603

– Szabályzat_200603