MVM ESCO Zrt.

CÉGÜNKRŐL:

Az MVM Energetika Zrt. 100%-os leányvállalataként működő MVM ESCO Zrt. (korábbi elnevezése: KOM Központi Okos Mérés Zrt.) és annak leányvállalata, az MVM ESCO Urban Kft. küldetése az MVM Csoport ESCO szolgáltatási tevékenységének kialakítása és a hazai energiahatékonysági piacon betöltött szerepének erősítése.


Főtevékenységünk energiahatékonysági beruházások hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében történő megvalósítása, szakszerű üzemeltetése.


Az ESCO szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:


 • Épületek energetikai korszerűsítése;
 • Megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia- és/vagy hőellátó rendszerek kiépítése, kiemelten:
  • naperőművek, valamint az energiatermelést támogató tároló rendszerek kialakítása;
  • hőszivattyús hűtési/fűtési rendszerek illesztése meglévő gépészeti rendszerekhez;
  • elektromos gépjárműtöltők telepítése;
  • közvilágítás és ipari térvilágítás korszerűsítés;
  • szilárd megújuló tüzelőanyagokra alapozott hőtermelés megvalósítása, elsősorban ipari, mezőgazdasági környezetben;
  • biogáz termelés és felhasználás;
  • Távhőrendszerek, ipari létesítmények energiatermelő és –elosztó berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítése, kapcsolt energiatermelés kiépítése;
  • A telepített technológiai elemek szabályozásának, vezérlésének integrációja távfelügyeleti informatikai rendszerbe, az ehhez szükséges végponti elemek (okos mérők, egyéb hálózati eszközök) működtetése.


Célunk: az MVM Csoport iparági tapasztalataira és képzett szakembereire építve, komplex energetikai korszerűsítési szolgáltatáscsomag nyújtása ipari és közületi ügyfeleink részére.

 

ESCO konstrukciónk előnyei:


 • Egykapus komplex megoldás: az MVM ESCO Zrt. felelősséget vállalva fogja össze és menedzseli a teljes energiahatékonysági projektet a műszaki koncepció kidolgozásától a forrás biztosításán és a kivitelezésen át, egészen a hosszú távú üzemeltetésig;
 • Az Ügyfél saját forrás és/vagy az eladósodottsága növelése nélkül valósíthatja meg a szükséges energetikai fejlesztéseket;
 • Ingyenes helyszíni felmérés, műszaki koncepció és árajánlat kidolgozása, valamint esetleges pályázati lehetőségek felkutatása;
 • Megfelelő kondíciók mellett – az esetek többségében – a csökkenő működési költségekből származó megtakarítás egy részét az ügyfél az új rendszer üzembeállítását követően azonnal elkezdheti realizálni;
 • A szolgáltatási szerződés kiterjed a technológia hosszú távú gazdaságos és biztonságos működésével szorosan összefüggő felelősségi elemekre is, például: üzemeltetés, karbantartás, garanciális javítások, valamint távfelügyelet biztosítása;
 • A nemzeti tulajdonú MVM Csoport stabil pénzügyi háttere.

 

Az MVM ESCO Zrt. az ESCO tevékenysége mellett továbbra is szívesen áll ügyfelei rendelkezésére eredeti tevékenységével, azaz az energiahatékonysági mérési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben.


Energiahatékonysági mérési szolgáltatásunk kiterjed:


 • okos mérésen alapuló elszámolási rendszerek működtetésére és kiépítésére;
 • az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet által előírtaknak megfelelő almérési és adatgyűjtő-rendszer kialakítására és üzemeltetésére;
 • a mérési adatok feldolgozására, benchmark vizsgálatok elvégzésére, időszakos jelentések és energiahatékonyság növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozására;
 • energiahatékonysági beavatkozások eredményességének mérés alapú vizsgálatára és értékelésére (terv-tény vizsgálatokra);
 • mérés kialakítási és mérésen alapuló tanácsadási szolgáltatásokra;
 • fogyasztási és termelési menetrendek készítésére.

 

Piaci szolgáltatásaink mellett ellátjuk a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával megvalósított, az okos mérés széleskörű bevezetését megalapozó, a kapcsolódó technológiákat a gyakorlatban vizsgáló Intelligens Hálózati Mintaprojektünk fenntartási feladatait is. A Mintaprojekt céljainak megfelelő infrastruktúrát 2018-ra alakítottuk ki, mely az energiahatékonysági mérési szolgáltatások bázisát is biztosítja.


Ennek keretében:


 • kiépült a mérési adatok gyűjtését és feldolgozását lehetővé tevő összközműves központi mérésvezérlési és adatelemző rendszer;
 • partnereink bevonásával több mint 100 000 okos mérő adatgyűjtése valósult meg a fogyasztóknál elhelyezett villamos energia, gáz-, hőmennyiség/költségosztó- és vízmérőkből;
 • 2018 óta az okos mérőkből származó adatok automatizált, távoli eléréssel történő gyűjtése és az így előálló, az energiafelhasználási profilok minden eddiginél összetettebb elemzést lehetővé tevő adatbázis feldolgozása és analízise valósul meg;
 • a mérési adatok partnereink és a felhasználók számára feldolgozva, aggregáltan vagy közvetlenül on-line elérhetőek, monitorozhatóak, támogatva a felhasználók/üzemeltetők tudatos energiagazdálkodását.

 

E-mail: info@mvmesco.hu


Közzétételi dokumentumok: 

Adatvédelmi szabályzat

Alapszabály

Alapító okirat

MVM ESCO Zrt._SZMSZ

Honlap és tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Személyes adatkezelési és adatvédelmi belső szabályzatSZERVEZET - MVM ESCO ZRT.VEZETŐSÉG:


KISS CSABA ATTILA VEZÉRIGAZGATÓ


DR. BOLYÁKI VIVIEN KOORDINÁCIÓS ÉS JOGI VEZETŐ


SÁNDOR CSABA MŰSZAKI VEZETŐ


BALLA FERENC GAZDASÁGI VEZETŐ

 

-         


FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:


SUM JÁNOS SZILÁRD FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖK


MÖRCZ ANDREA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG


DR. ROMHÁNYI RÓBERT LÁSZLÓ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSZERVEZET- MVM ESCO URBAN KFT.VEZETŐSÉG:


KISS CSABA ATTILA ÜGYVEZETŐ


BALLA FERENC ÜGYVEZETŐ

 

-         


FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:


ANGER OTTÓ BÉLA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖK


DR. BOLYÁKI VIVIEN FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG


BARACSI BERTA KATA: FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGELÉRHETŐSÉGEK:


e-mail: info@mvmesco.hu  

telefon: +36 1 922 2590

telefax: +36 1 922 2591ALAPADATOK:


MVM ESCO ZRT.:

A cég elnevezése:

MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

A cég rövidített elnevezése:

MVM ESCO Zrt. (korábban KOM Központi Okos Mérés Zrt.)

Székhely:                               

1139 Budapest, Váci út 95.

Levelezési cím:

1300 Budapest, Pf. 355/23

Cégjegyzékszám:                   

01-10-047874

Cégforma:

Részvénytársaság

A cég idegen nyelvű elnevezései:

MVM ESCO Private Company Limited by Shares

MVM ESCO Ltd.

A cég statisztikai számjele:

24714075-6209-114-01

A cég adószáma:

24714075-2-41

Közösségi adószám:

HU24714075

 

 

MVM ESCO URBAN KFT.:

A cég elnevezése:

MVM ESCO URBAN Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése:

MVM ESCO URBAN Kft.

Székhely:                               

1139 Budapest, Váci út 95.

Levelezési cím:

1300 Budapest, Pf. 355/23

Cégjegyzékszám:                   

01 09 388121

Cégforma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég idegen nyelvű elnevezései:

MVM ESCO URBAN Limited-liability Company

MVM ESCO URBAN Ltd.

A cég statisztikai számjele:

27197307-7112-113-01

A cég adószáma:

27197307-1-41

Közösségi adószám:

HU27197307