MI AZ MVM ESCO?
Bemutató videó

AZ MVM ESCO EGY OLYAN ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÓ, AMELY ENERGIAHATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ ÉS ENERGIAKÖLTSÉGET CSÖKKENTŐ BERUHÁZÁSOKAT HAJT VÉGRE AZ ÜGYFELEI ÉRDEKÉBEN.


Az MVM ESCO Zrt. és leányvállalata, az MVM ESCO Urban Kft. a hazai ESCO piac meghatározó szereplői. A társaságok célja - az MVM Csoport iparági tapasztalataira és képzett szakembereire építve - komplex energetikai korszerűsítési szolgáltatáscsomag nyújtása fenntartható energetikai megoldások iránt érdekelt ügyfélkör számára.


Az MVM ESCO ügyfelei úgy élvezhetik a legkorszerűbb energiahatékonysági beruházások előnyeit, hogy nem kell erőfeszítéseket tenniük a finanszírozás, a beruházás és az üzemeltetés megvalósításáért.


Az MVM ESCO
Megtervezi ► engedélyezi ► megépíti ► üzemelteti ► és a szerződéses időszak végén az ügyfélnek átadja a beruházott eszközöket, úgy, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet is biztosítja a projekt megvalósításához.

 

MIÉRT AZ MVM ESCO?
MERT:
 • az MVM ESCO a beruházást teljeskörűen lebonyolítja,
 • az ügyfélnek nem kell a beruházás miatt addicionális munkaterhet magára vállalnia,
 • az energetikai beruházáshoz szükséges szakértelmet az MVM ESCO biztosítja,
 • nem növekszik az ügyfél eladósodottsága,
 • a beruházás és az üzemeltetés minden kockázatát az MVM ESCO viseli,
 • a kulcsrakész beruházás előnyeiből az ügyfél azonnal részesedik.

Teljes körű szolgáltatás Az MVM ESCO Zrt. az előkészítéstől, a kulcsrakész megvalósításon át a hosszú távú üzemeltetésig összefogja az energetikai korszerűsítési projektet.
Nincs teendő az eszközzel Az MVM ESCO Zrt. visel minden, az eszközhöz kapcsolódó üzemeltetési kockázatot és kárveszélyt a futamidő alatt.
Szerződéses teljesítmény és eszközgarancia Szerződésben rögzített garantált éves energiatermelés vagy energiahatékonyság-növekedés, gyártói és kivitelezői garancia.
Nincs szükség önerőre Az ügyfél a telepített eszközök használatáért cserébe az ESCO időszak alatt szolgáltatási díjat fizet. A beruházás teljes költségét az ESCO biztosítja.

MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ BERUHÁZÁSOK
ESCO KONSTRUKCIÓBAN

A megújuló energiaforrások kimeríthetetlen lehetőséget biztosítanak mindenki számára. A szolár, hőszivattyús vagy biogáz technológia mára kiforrott, üzembiztos és gyorsan megtérülő megoldást biztosít az energiaköltségek csökkentésére.


Az MVM ESCO rugalmas szerződéses futamidővel kínál megoldást megújuló energiatermelő erőművek telepítésére és üzemeltetésére.


Az MVM ESCO szolgáltatása ideális olyan ügyfelek számára, akik:

 • nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal az energetikai beruházások terén, de mégis üzembiztos és gyorsan megtérülő megoldást keresnek;
 • a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaikat máshol szeretnék felhasználni;
 • nem szeretnék az üzemeltetés kockázatát magukra vállalni.

A VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁS EGY SZOLÁR BERUHÁZÁSON
15 ÉVES FUTAMIDEJŰ ESCO SZERZŐDÉSSEL


Az MVM ESCO áramvásárlási (PPA) vagy havidíjas konstrukcióban, rugalmas futamidővel kínál megoldást a napelemes beruházásokra. A megtakarítás a kiserőmű teljes élettartama alatt elérheti a beruházási érték akár tízszeresét is.


Az MVM ESCO
Megtervezi ► engedélyezi ► megépíti ► üzemelteti ► és a szerződéses időszak végén az ügyfélnek átadja a beruházott eszközöket, úgy, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet is biztosítja a projekt megvalósításához.


VILÁGÍTÁS- KORSZERŰSÍTÉS
ESCO KONSTRUKCIÓBAN

A VILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE NEM CSAK A KOMFORTÉRZETET NÖVELI, DE MEGTAKARÍTÁST IS BIZTOSÍT AZ MVM ESCO ÜGYFELEI SZÁMÁRA. A LED-ES TECHNOLÓGIA MÁRA KIFORROTT, ÜZEMBIZTOS ÉS GYORSAN MEGTÉRÜLŐ MEGOLDÁST BIZTOSÍT AZ ENERGIAKÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE.


Az MVM ESCO együttműködésben a MVM Lumen Kft.-vel, rugalmas szerződéses feltételekkel kínál megoldást a kültéri világításkorszerűsítésre és közvilágítási rendszerek üzemeltetésére önkormányzatok, intézmények és iparvállalatok számára.


Az MVM ESCO
Megtervezi ► engedélyezi ► megépíti ► üzemelteti ► és a szerződéses időszak végén az ügyfélnek átadja a beruházott eszközöket, úgy, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet is biztosítja a projekt megvalósításához.

AZ MVM ESCO SZOLGÁLTATÁSA
IDEÁLIS OLYAN ÜGYFELEK SZÁMÁRA, AKIK:
 • NEM RENDELKEZNEK ELEGENDŐ TAPASZTALATTAL AZ ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK TERÉN, DE MÉGIS ÜZEMBIZTOS ÉS GYORSAN MEGTÉRÜLŐ MEGOLDÁST KERESNEK;
 • A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FORRÁSAIKAT MÁSHOL SZERETNÉK FELHASZNÁLNI;
 • NEM SZERETNÉK AZ ÜZEMELTETÉS KOCKÁZATÁT MAGUKRA VÁLLALNI.

Az MVM Csoport közvilágítási tevékenységre vonatkozó stratégiai célja, hogy innovatív fejlesztések révén segítse az ügyfelek széles körű igényeinek megvalósítását. Társaságaink világításkorszerűsítési igény esetén professzionális, a lámpatestgyártóktól független tanácsadást és személyre szabott finanszírozási lehetőséget biztosítanak.


ENERGIAHATÉKONY-
SÁGI MÉRÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ESCO
SZAKÉRTELMÉVEL

Napjainkban elengedhetetlen az okos mérők használata a vállalkozások számára. Az okos mérésen alapuló energetikai adatok gyűjtésével és elemzésével olyan információk birtokába juthatunk, amelyek ismeretében optimalizálhatjuk az üzemeltetési és karbantartási folyamatainkat, és megalapozott döntéseket hozhatunk.


TUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁSSAL CSÖKKENTHETJÜK ENERGIAFELHASZNÁLÁSUNKAT, ÉS HOZZÁJÁRULHATUNK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSHEZ.


Az MVM ESCO energiahatékonysági mérési szolgáltatásai:

 • okos mérésen alapuló elszámolási rendszerek kiépítése és működtetése;
 • az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet által előírtaknak megfelelő almérési és adatgyűjtő-rendszer kialakítása és üzemeltetése;
 • a mérési adatok feldolgozása, benchmark vizsgálatok elvégzése, időszakos jelentések és az energiahatékonyság növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozása;
 • energiahatékonysági beavatkozások eredményességének mérés alapú vizsgálata és értékelése (terv-tény vizsgálatok);
 • méréskialakítási és mérésen alapuló tanácsadási szolgáltatások;
 • fogyasztási és termelési menetrendek készítése.
INTELLIGENS HÁLÓZATOK MINTAPROJEKTJE
AZ ESCO HATÉKONY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Piaci szolgáltatásaink mellett ellátjuk a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával megvalósított – az okos mérés széles körű bevezetését megalapozó – a kapcsolódó technológiákat a gyakorlatban vizsgáló Intelligens Hálózati Mintaprojektünk fenntartási feladatait is. A Mintaprojekt céljainak megfelelő infrastruktúrát 2018-ra alakítottuk ki, mely az energiahatékonysági mérési szolgáltatások bázisát is biztosítja.


Az MVM ESCO biztosítja:

 • a mérési adatok gyűjtését és feldolgozását lehetővé tevő összközműves központi mérésvezérlési és adatelemző rendszer kiépítését;
 • az okos mérő adatgyűjtést a fogyasztóknál elhelyezett villamos energia, gáz- és vízmérőből, valamint hőmennyiség mérőből és költségosztóból;
 • az okos mérőkből származó adatok automatizált, távoli eléréssel történő gyűjtését és az így előálló, az energiafelhasználási profilok minden eddiginél összetettebb elemzését lehetővé tevő adatbázis feldolgozását és analízisét;
 • a feldolgozott mérési adatok aggregált vagy közvetlen online elérhetőségét, monitorozhatóságát, támogatva a felhasználók/üzemeltetők tudatos energiagazdálkodását.


BIOGÁZ, A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ

Magyarország nagy hangsúlyt helyez a körforgásos gazdaságra történő átállásra. A kommunális és mezőgazdasági hulladékok feldolgozása és biogáz célú hasznosítása kiemelten fontos terület az ország energia- és hulladékgazdálkodási stratégiáiban.


A KEZELT BIOMASSZA SEGÍTSÉGÉVEL FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK ÁLLÍTHATÓAK ELŐ, MEGTEREMTVE EZZEL A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS A FELELŐS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGÉT.


Az MVM ESCO szakértelme és az ESCO típusú finanszírozás előnyei garanciát jelentenek a komplex és nagy tőkeigényű biogáz üzemek sikeres megvalósítására és szakszerű üzemeltetésére.


 • Példa:


Az MVM ESCO rugalmas szerződéses futamidővel kínál megoldást a megújuló energiatermelő berendezések telepítésére és üzemeltetésére.

AZ MVM ESCO SZOLGÁLTATÁSA
IDEÁLIS OLYAN ÜGYFELEK SZÁMÁRA, AKIK:
 • NEM RENDELKEZNEK ELEGENDŐ TAPASZTALATTAL AZ ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK TERÉN, DE MÉGIS ÜZEMBIZTOS ÉS GYORSAN MEGTÉRÜLŐ MEGOLDÁST KERESNEK;
 • A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FORRÁSAIKAT MÁSHOL SZERETNÉK FELHASZNÁLNI;
 • NEM SZERETNÉK AZ ÜZEMELTETÉS KOCKÁZATÁT MAGUKRA VÁLLALNI.

Az MVM ESCO
Megtervezi ► engedélyezi ► megépíti ► üzemelteti ► és a szerződéses időszak végén az ügyfélnek átadja a beruházott eszközöket, úgy, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet is biztosítja a projekt megvalósításához.


SZERVEZET
MVM ESCO Zrt.
Vezetőség: Felügyelőbizottság:
Kiss Csaba Attila vezérigazgató Ringhoffer Örs felügyelőbizottsági elnök
Dr. Nagyházi István vezető jogtanácsos és compliance koordinációs vezető Mörcz Andrea felügyelőbizottsági tag
Sándor Csaba műszaki vezető Stark István felügyelőbizottsági tag
Balla Ferenc gazdasági vezető  
SZERVEZET
MVM ESCO URBAN Kft.
Vezetőség: Felügyelőbizottság:
Kiss Csaba Attila ügyvezető Kovalcsik Katalin felügyelőbizottsági elnök
Balla Ferenc ügyvezető dr. Frölich Gusztáv felügyelőbizottsági tag
  Patkó Gábor felügyelőbizottsági tag
ELÉRHETŐSÉGEK
E-mail:
Telefon: +36 1 922 2590
Telefax: +36 1 922 2591
ALAPADATOK
MVM ESCO Zrt.
A cég elnevezése: MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
A cég rövidített elnevezése: MVM ESCO Zrt. (korábban KOM Központi Okos Mérés Zrt.)
Székhely:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 355/23
Cégjegyzékszám: 01-10-047874
Cégforma: Részvénytársaság
A cég idegen nyelvű elnevezései: MVM ESCO Private Company Limited by Shares
MVM ESCO Ltd.
A cég statisztikai számjele: 24714075-6209-114-01
A cég adószáma:

24714075-2-42

Közösségi adószám: HU24714075
ALAPADATOK
MVM ESCO URBAN Kft.
A cég elnevezése: MVM ESCO URBAN Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: MVM ESCO URBAN Kft.
Székhely:

1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 355/23
Cégjegyzékszám: 01-09-388121
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég idegen nyelvű elnevezései: MVM ESCO URBAN Limited-liability Company
MVM ESCO URBAN Ltd.
A cég statisztikai számjele: 27197307-7112-113-01
A cég adószáma:

27197307-2-42

Közösségi adószám: HU27197307
DOKUMENTUMOK