Az MVM Csoport összhangban tulajdonosának, a magyar államnak politikai és gazdasági célkitűzéseivel maximális mértékben törekszik arra, hogy a gyors átalakulásban lévő villamos energia piacok adta lehetőségeket kihasználva hatékony kereskedelmi tevékenységet folytasson Magyarországon és a régió villamosenergia-piacain.


Ennek érdekében – igazodva az egyes piaci szegmensekhez – számos kereskedelmi társaságot tulajdonol.


MVM Partner Zrt.Az MVM Partner Zrt., mint az MVM Zrt. 100%-os tulajdonú versenypiaci leányvállalata, az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedője és az NKM Energia Zrt. egyedüli villamosenergia-ellátója dinamikus fejlődésének köszönhetően a hazai energiapiac meghatározó szereplője.

 

A társaság 2002. szeptember 5-én alakult, és a versenypiaci liberalizáció kezdete - 2003. január 1. - óta rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel. A társaság Európa-szerte aktív kereskedelmi tevékenységet folytat, budapesti központjában található Central Trading Floor-on keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon jelen van, biztosítva ezzel az árváltozásokra adott gyors reakció lehetőségét nemzetközi szinten is. Az MVM Partner Zrt. három nagykereskedelmi leányvállalatát is figyelembe véve mára már 20 európai ország villamosenergia-piacán kereskedik, 14 országban működtet önálló mérlegköröket, továbbá 11 villamos energia tőzsdén van jelen. Kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piacok között.A vállalat kompetenciái:


  • Az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése.
  • A nagykereskedelmi partnerek felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon egyaránt.
  • A commodity termékek piacán az MVM Csoporthoz tartozó, és a szerződött eszközök optimalizációja.
  • Saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenység folytatása az európai villamosenergia-piacokon, valamint az emissziós kvóták és a szén kereskedelem tekintetében.
  • A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközei biztosítjákAz MVM Partner Zrt., mint a hazai piac legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője, amely a legnagyobb hazai szerződött termelői portfólióval rendelkezik, számos módon járul hozzá a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsághoz. A vállalat az egyetemes szolgáltatókon keresztül látja el az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztók döntő részét. A társaság a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamosenergia-ellátáshoz. Továbbá a hazai villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével rendelkezik, amelyben nagyerőművek, kiserőművek, megújuló termelők, fogyasztók és kereskedők is találhatók.


A rendszerszintű szabályozási szolgáltatások piacán elért eredmények és tapasztalatok felhasználásával az MVM Partner Zrt. létrehozta saját Kiserőmű Szabályozó Központját, amely a szükséges MAVIR akkreditáció megszerzése után 2015.01.01-én kezdte meg a kereskedelmi üzemét. A szabályozó központ 50 MW kapacitás alatti egységek számára teszi lehetővé a szabályozási piacon történő eredményes szereplést. A szabályozó központba jelenleg bekötött – többnyire gázmotoros – erőművi gépegységek száma több mint 30 db, valamint a termelőegységek beépített összkapacitása 136 MW. A szabályozó központ folyamatosan igyekszik a gyorsan változó piac adta lehetőségeket kihasználni a fogyasztói szabályozás és az energiatárolás terén.Az MVM Partner Zrt. rendszeresen tart villamosenergia-értékesítési aukciókat, amelyen keresztül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a társasággal kapcsolatban azonosított jelentős piaci erő (JPE) előírásainak is megfelel. Az aukciók a társaság leányvállalatának – Powerforum Zrt. – árverési felületén keresztül bonyolódnak le.Kapcsolat:

Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Tel.: (+36-1) 304 2427

Fax: (+36-1) 202 0134

e-mail: info@mvmpartner.hu

Honlap: partner.mvm.hu

 

MVM CEEnergy Zrt.A 2021. július 1-jétől MVM CEEnergy Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM CEEnergy Zrt. vagy Társaság) cégnévvel működő, korábbi elnevezéssel Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország legnagyobb földgázkereskedője, amely 2013. október 1. óta tagja Magyarország legnagyobb energiaipari vállalatcsoportjának, az MVM Csoportnak.A Társaság a magyar egyetemes gázszolgáltató legjelentősebb partnere a lakossági fogyasztók megbízható földgázellátásában, amely emellett az MVM Csoport tagjaként jelentős szerepet tölt be a földgázellátás hazai piacán is, ennek keretében a végfogyasztói piacon erőművek, távhőszolgáltatók és ipari ügyfelek partnereként lát el földgázkereskedelmi tevékenységet.A hazai gázigények biztosítása mellett a Társaság– az MVM Csoport stratégiai céljaira is tekintettel – a regionális földgázpiacokon is aktív szerepvállalásra, pozíciójának erősítésére törekszik. Regionális piacra lépési stratégiája keretében a Társaság 2014. év végén megalapította osztrák, majd 2015 végén szlovák leányvállalatát is, majd 2020-ban pedig horvát és csehországi leányvállalat alapítására került sor.A Társaság elkötelezett Magyarország hosszú távú biztonságos földgázellátása iránt, az ország igényeit hosszú távú gázbeszerzési szerződéseivel különböző forrásokból biztosítja. Az MVM CEEnergy Zrt. horvátországi leányvállalata révén a Krk LNG terminál üzembeállásában és az LNG beszerzésben 2021. január 1-jétől kiemelkedő szerepet vállalt. A Krk LNG terminálban való visszagázosító kapacitás-lekötés és a megkötött forrásszerződések révén – valódi forrás- és útvonaldiverzifikáció útján – a Társaság immár összeköttetésbe került a globalizálódó LNG piaccal, valamint a magyar piacon és az egész régióban eddig nem elérhető földgázforrásokhoz és új piaci szereplőkhöz is közvetlenül hozzáfér, még nagyobb mértékben járulva hozzá a hazai és regionális ellátásbiztonsági törekvésekhez.Az MVM CEEnergy Zrt. alaptevékenységként földgáz-kereskedelmet végez, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint kiegészítő szolgáltatásokat nyújt vevői részére. Alaptevékenysége részeként a Társaság hosszú- és rövidtávú forrásbiztosítási szerződések keretében földgázt szerez be, amelynek során a földgázt beszállító partner meghatározott átadás-átvételi pontokon a földgázt átadja. Továbbá a Társaság földgázbeszerzési és -értékesítési tevékenysége keretében a magyar és külföldi szabályozott, valamint szervezett piacokon, továbbá egyéb platformokon azonnali és határidős földgáz adásvételi ügyleteket köt.A Társaság a beszerzett források értékesítése érdekében Vevőivel földgáz adás-vételi szerződéseket köt, amelyek keretében a Vevők meghatározott átadás-átvételi pont(ok)on a földgázt átveszik, és/vagy a Társasággal elszállíttatják, vagy tároltatják azt. A Társaság által megcélzott vevői kör a földgáz adás-vételi szerződések tekintetében alapvetően

a) szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználók, amelyek gázévi várható fogyasztása minimum 5 millió m3/év;

b) a magyarországi tevékenységre jogosító teljes vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedéllyel, vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy jogszabály által kereskedelmi engedély nélkül is gázkereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gázipari szereplők;

c) elosztóhálózatra kapcsolódó nem lakossági felhasználók, amelyek gázévi várható fogyasztása minimum 5 millió m3/év;Az alaptevékenységek mellett az MVM CEEnergy Zrt. a földgázellátáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt Vevői részére, - többek között - úgy mint

a) rugalmassági szolgáltatások, portfólió-kezelés;

b) napi és napon belüli vevői kapacitásigények kielégítése;

c) szabályozott és szervezett földgázpiacon, továbbá egyéb platformokon való kereskedelemben megbízásokon keresztül történő közvetett részvétel;A Társaság fő célja, hogy a vevői, a partnerei, a tulajdonosa és a munkatársai elégedettségét  folyamatosan növelje az energiagazdálkodási teljesítménye folyamatos javítása mellett. E céljának elérése érdekében a Társaság

a) folyamatosan fejleszti szolgáltatásait a vevői és tulajdonosi elvárások, az európai uniós és hazai jogszabályok, belső szabályozásaink követelményeinek, valamint a piac kihívásainak megfelelően, üzleti környezete és a piac folyamatos figyelemmel kísérése, illetve az így azonosított kockázatok és lehetőségek mérlegelése mellett.

b) a működési folyamatainak kialakítása során biztosítja az áttekinthetőséget, az összehangoltságot és a fejlesztés lehetőségét, utóbbi esetében felhasználva a vevői, partnerei, a tulajdonos és a munkatársak észrevételeit, javaslatait.

c) a működése során eredményességre törekszik, így a vevői és tulajdonosi elégedettség növelése érdekében figyelemmel kíséri a piac és az üzleti környezet változásait, amelyek alapján optimalizálja a kereskedelmi folyamatait.Az MVM CEEnergy Zrt. számára központi jelentőségű, hogy működése során munkatársai és az üzleti tevékenysége által érintett személyek biztonságát óvja, továbbá fontosnak tartja, hogy tevékenységei összhangban álljanak az ország környezetvédelmi és gazdasági érdekeivel.A Társaság céljai elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszer működtetésére kötelezte el magát, amelyet folyamatosan fejleszt és független fél által tanúsíttat. Mivel a Társaság céljaink eléréséhez továbbá nagymértékben hozzájárulnak a megfelelő hatás- és felelősségi körrel rendelkező, elkötelezett munkatársak, ezért az MVM CEEnergy Zrt. nagy hangsúlyt fektet azok felkészültsége és készségei folyamatos fejlesztésére, továbbá energiatudatosságuk erősítésére is.Kapcsolat:

Cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

Telefon:  +36 20 597 0000

Fax: +36 1 354 7043

E-mail: info@ceenergy.hu

Honlap: ceenergy.hu

Kiskereskedelmi tevékenység - Egyetemes Szolgáltatás

Az MVM Csoport jelenleg több mint 6 millió ügyfél biztonságos energiaellátásáért felelős, piacvezető vállalat. Az ország lakossági földgáz–ellátását 100%-ban biztosítjuk, és országos villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkezünk.Ügyfeleink személyesen 47 állandó irodát és 196 fiókirodát tudnak felkeresni ügyeikkel országosan, ahol éves szinten több mint 1 millió ügyfélmegkeresését bonyolítanak le. Emellett a telefonos ügyfélszolgálaton közel 2,9 millió, írásos csatornáinkon pedig átlagosan 1,2 millió ügyet kezelnek le ügyintézőink. Ez évente több mint 5,1  millió ügyfél megkeresést jelent.

 


Büszkék vagyunk arra, hogy társaságaink nemcsak jelentős ügyfélállománnyal, de kiemelkedő ügyfél-elégedettséggel is rendelkeznek, a hivatalos ügyfél-elégedettségi mérés szerint a hazai szolgáltatók között idén is a legmagasabb értékeléseket kaptuk.

 


Környezetünk védelme és ügyfeleink kényelme érdekében a hagyományos ügyfélszolgálati csatornákon túl nagy hangsúlyt fektetünk a digitális megoldásokra, közel 1,5  millió ügyfelünk választotta mobilapplikációs és online felületeinket, az elektronikus számlát fogadó ügyfeleink száma mára meghaladja az 1,4  milliót.Kiskereskedelmi tevékenység – Versenypiac


Az MVM Next biztosítja az energiát a vállalkozások és vállalatok fejlődéséhez és mindennapi működéséhez, legyen szó villamos energiáról vagy gázról, a hazai üzleti felhasználók teljes vertikumát lefedi az egyszemélyes betéti társaságoktól a legnagyobb gyárakig, erőművekig, intézményi partnerekig, ipari termelőkig vagy önkormányzatokig.

 


Piacvezető energia kiskereskedelmi szolgáltatóként több mint 55 ezer vállalkozást szolgálunk ki földgázzal és villamos energiával, és megközelítőleg 24 TWh-s energiaportfoliót kezelünk éves szinten. Kiemelten fontos számunkra, hogy széles körű, komplex szolgáltatásainkat ügyfeleink egy csatornán keresztül érhessék el, így a villamosenergia- és földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyek kezelésének ideje jelentősen csökkenthető. Azok a vállalatvezetők, akik az üzleti szolgáltatásaink mellett döntenek, jelentős időt és energiát spórolnak meg saját maguk és vállalkozásuk számára.

 

Versenypiaci kereskedelmi filozófiánk alapja a hosszú távú kapcsolat kiépítésére való törekvés, amelynek érdekében az általa elérhető legelőnyösebb szolgáltatási konstrukciót kínáljuk. A vállalkozások bizalmának elnyeréséért és annak megtartásáért – teljes körű energiaellátási modellünk alapján – már a kezdetektől szakértő segítséget kínálunk, amelyet többletköltség nélkül biztosítunk szolgáltatásaink igénybevétele során.


Az ipari ágazatok teljes spektrumában – az autó- és gumiabroncs gyártástól a legnagyobb gyógyszeripari vállalatokon át a szolgáltatóiparig – nagy tekintélyű és eredményes hazai és nemzetközi nagyvállalatok, illetve hasonlóan változatos tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások választották az MVM Next-et partnerüknek.

Az önkormányzati, intézményi szférában teljes körű, egykapus kiszolgálást nyújtunk az ügyfélkapcsolat kialakításától a közbeszerzési eljárások kezelésén keresztül egészen a szerződés gondozásáig. Közbeszerzési és energetikai ügyekben egyaránt szakértői segítséget tudunk nyújtani, amihez megbízható, stabil hátteret biztosítunk közbeszerzési referensi, általános értékesítéstámogatási feladatok vagy műszaki ügyintézés kapcsán.

 

Versenypiaci ügyfeleinknek a legfontosabb érték a megbízható és fenntartható költségszintű energiaellátás, kiegészülve az ellátásbiztonság garanciájával és az ügyfélközpontúsággal. 

MVM Otthon Plusz Zrt. 

Az MVM Otthon Plusz Zrt. az MVM Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. a kormányzati energiahatékonysági célkitűzések, valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) MVM Csoportra vonatkozó előírásainak teljesítése és az ún. környezeti lábnyomunk csökkentése érdekében energiahatékonysági célú szolgáltatásokat és terméket kínál lakossági ügyfelek számára.

Energiahatékonysági eszközök értékesítése mellett 2023-tól elősegíti az energia-hatékonyságot javító és az energiamegtakarítást eredményező korszerűsítési projektek létrejöttét, tanácsadással és egyéb módon támogatja ezen projektek résztvevőit, közreműködőit, valamint végső soron az energiamegtakarítási eredmények költségmegtakarításának élvezőit.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. 2017 óta közvetít biztosítási szolgáltatásokat az MVM Csoport áram- és gázszolgáltatással rendelkező ügyfelei számára.