Az MVM Csoport szerteágazó, sokrétű feladatkört lát el

Az MVM Csoport Magyarország második legnagyobb vállalatcsoportja, működése lefedi a teljes hazai energiarendszert. Magyarországi piaci szerepe mellett az MVM regionális szinten is meghatározó társaságcsoporttá kíván válni.

 

A társaságcsoport a távközlési szegmensben, valamint mára a földgázpiaci értéklánc szinte minden szegmensében jelen van, a nagykereskedelemtől az egyetemes szolgáltatásig. 

 

Az MVM Csoport stratégiai holdingként való működése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok tevékenységében – az engedélyesi önállóság teljes körű érvényesítése mellett – a csoportszintű optimum kapjon prioritást, ami lehetővé teszi a csoporton belüli szinergia lehetőségek kihasználását, az erőforrások hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmezőség javítását, a cégcsoport piaci, tulajdonosi értékének növelését. Nemzeti tulajdonú társaságcsoportként az MVM-nek ugyanakkor fontos szerepe van az állami felelősségvállalás érvényesítésében az energiapolitikai célkitűzések támogatása terén.

 

Az MVM, mint társadalmilag felelős, komplex portfólióval rendelkező energetikai vállalat a jövőben vezető szerepet kíván betölteni az innovációban, az energiahatékonyságban és az energiával kapcsolatos technológiákban, vezető pozícióra törekszik a megújuló energia bevezetésében.

 

Az MVM Csoport közép- és hosszú távú stratégiájának fontos eleme, hogy a hozzá tartozó eredetileg belső szolgáltatást nyújtó társaságok szolgáltatási köre bővüljön és piacképessé váljon az MVM Csoporton kívüli – állami és nemzetközi tulajdonú – megrendelők számára is.


Az MVM Csoport az alábbi főbb szerepeket tölti be
Átviteli rendszerirányítás
Földgáz-kereskedés és tárolás
Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia piacán
Ikon
Villamosenergia-termelés
Ikon
Villamosenergia-kereskedés

Villamosenergia-kereskedés:

Az MVM Csoport összhangban tulajdonosának, a magyar államnak politikai és gazdasági célkitűzéseivel maximális mértékben törekszik arra, hogy a gyors átalakulásban lévő villamos energia piacok adta lehetőségeket kihasználva hatékony kereskedelmi tevékenységet folytasson Magyarországon és a régió villamosenergia-piacain.

Ennek érdekében – igazodva az egyes piaci szegmensekhez – számos kereskedelmi társaságot tulajdonol.


Villamosenergia-termelés:

Termelőként az MVM Csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. A termelői portfolió bővítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozás és az ellátásbiztonság érdekeinek messzemenő érvényesítése mellett. Az MVM Csoport aktív szereplő a regionális távhőpiacon is, ahol korszerű technológiák megvalósításával szolgálja az adott régió kedvező árú és környezetkímélő távhőellátását Tatabányán, Miskolcon és Észak-Budán.


Földgáz-kereskedés és tárolás:

A 2013-ban az MVM Csoport által az E.ON-tól megvásárolt  CEEnergy Zrt. (akkor még Magyar Földgázkereskedő Zrt.) és a Magyar Földgáztároló Zrt. nemzeti tulajdonban szavatolja Magyarország biztonságos földgázellátását.

A CEEnergy Zrt. Magyarország legnagyobb gázkereskedője. A társaság a magyar gázszolgáltatók legjelentősebb partnere a lakossági fogyasztók megbízható földgázellátásában. A CEEnergy Zrt. emellett jelentős szerepet játszik a végfogyasztói piacon is.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet. A társaság fontos célkitűzése Magyarország téli gázellátásának hosszú távú biztosítása mellett, hogy hozzájáruljon az ország központi szereplővé válásához a közép-európai régióban.


Átviteli rendszerirányítás (ITO):

Az átviteli hálózatot is tulajdonló MAVIR Zrt. az MVM Csoport leányvállalataként, az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesülését biztosító ITO modell szerint működik, melynek jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. A cégcsoport integrált felépítése speciális kettős helyzetet teremt a rendszerirányító számára, mert a működési modell egyrészt biztosítja tevékenységének függetlenségét, másfelől a csoporthoz tartozás lehetővé teszi az integrált működésből fakadó előnyök kihasználást.

Az átviteli rendszerirányító társaság feladata a nagyfeszültségű átviteli hálózat irányítása, üzemeltetése, korszerűsítése, illetve szükséges mértékű bővítése is, a tevékenység során elsődleges szempont, hogy a piaci szereplők egyenlő feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Csoport további tagjainak munkája teszi teljessé az átviteli tevékenységet, amelynek keretében ellátják a hálózati beruházások létesítését (MVM OVIT Zrt.), illetve a létesítések mérnökszolgálatát (MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.). 2010 július 1-jétől a HUPX magyar áramtőzsde üzemeltetője.


Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán:

Az MVM Csoport stratégiai célkitűzése, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacán is megjelenjen befektetőként, beruházóként. A nemzetközi befektetések elsődleges célja az MVM piaci pozíciójának erősítése, a tulajdonosi érték növelése, különös tekintettel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.