Áttekintés

Az MVM Zrt. 2005. december 23-án megtartott folytatólagos Közgyűlését követő Igazgatósági ülés határozatot hozott a társaság átviteli tevékenységének és az ehhez tartozó eszközöknek a MAVIR ZRt. részére történő átadásáról. Ezzel a határozattal, az MVM Középtávú Üzleti Stratégiájának meghatározó elemeként 2006. január 1-jével létrejött az MVM Csoport keretében a magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító

 

A magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító létrehozásával az MVM Zrt. jelentős lépést tett az integrált nemzeti villamos társaságcsoport létrehozásának folyamatában. A TSO megalakítása az átviteli hálózati eszközök és feladatok egységes kezelése, és a régi széttagolt működésből fakadó bonyolult belső szabályozás egyszerűsödése révén növeli a villamosenergia-ellátás biztonságát. Az átviteli rendszerirányító MVM Csoporton belüli egyedi helyzete egyúttal szavatolja a rendszerirányítás piaci szereplőktől független, átlátható és diszkriminációmentes működését, amelyet az európai uniós és magyar szabályok a piac védelmében előírnak. Az integrált működésből fakadó előnyök és az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok egyidejű érvényesülését biztosító ITO modell jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. Az átállás 2012-ben megtörtént.

Legfőbb erőforrásaink

Mindennek megfelelően a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott átviteli rendszerirányítói működési engedély alapján:

 

 • gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton;
 • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket;
 • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket;
 • összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal;
 • koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket;
 • elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.


A MAVIR tevékenysége számokban
Magyarország összes villamosenergia-felhasználása 2021-ben 46,9 TWh volt.
A MAVIR által üzemeltetett vezetékhossz az átviteli hálózaton 4860 km.
Ikon
2021-ben a magyarországi villamosenergia-rendszer eddigi téli csúcsterhelése elérte a 7361 MW-ot.
Ikon
A MAVIR ZRt. tulajdonában 34 átviteli hálózati alállomás van.
Ikon
2021-ben a magyarországi villamosenergia-rendszer eddigi nyári csúcsterhelése 6940 MW volt.
Ikon
A MAVIR ZRt. dolgozói létszáma 676 fő.

A MAVIR ZRt. a HUPX Csoport anyavállalata. A HUPX Zrt. a magyar szervezett villamosenergia-piac üzemeltetője.


A MAVIR ZRt. több nemzetközi szervezet, ill. fórum munkájában vesz részt. A legfontosabbak az alábbiak:


 • ENTSO-E (európai villamosenergia-rendszerirányítók szövetsége),
 • EURELECTRIC (európai villamosenergia-társaságok együttműködési szervezete),
 • CIGRÉ (nagyfeszültségű villamosenergia-hálózatok nemzetközi tudományos szervezete),
 • IEC (nemzetközi és európai szabványosítási szervezet)
 • Joint Allocation Office (közös kapacitásallokációs iroda),
 • TSCNET GmbH
 • Core régiós együttműködés (13 középeurópai ország, 16 rendszerirányító),
 • TSC rendszerbiztonsági együttműködés,
 • EGCC
 • Nemzetközi kiegyenlítő szabályozási energia projektek (MARI, TERRE, PICASSO),
 • IGCC kiegyenlítetlenség nettósítási projekt,
 • FutureFlow projekt,
 • Farcross projekt,
 • SEE régiós együttműködés (16 dél-kelet európai ország rendszerirányítói),
 • 4MMC projekt (CZ-SK-HU-RO piac-összekapcsolás projekt),
 • Core áramlásalapú piac-összekapcsolás projekt,
 • SIDC (korábban XBID) napon belüli piac-összekapcsolás projekt,
 • SDAC másnapi piac-összekapcsolás projekt,
 • DE-AT-PL-4MMC NTC alapú piac-összekapcsolás projekt,
 • REEF együttműködés (Kerekasztal Európa energia jövőjéért)
 • WB6 (nyugat-balkáni országok piacintegrációs együttműködése),
 • CESEC-hez ITM-nek nyújtott szakmai támogatás