Termelés

Az MVM Csoport energiatermelő tagvállalatai meghatározó, szilárd pillérként támogatják a tulajdonosi és stratégiai elvárások teljesítését (nukleáris kapacitás fenntartása, dinamikus megújuló kapacitásnövelés, rugalmas, tiszta menetrendtartó portfólió, regionális növekedés), és jelentős mértékben járulnak hozzá a vállalatcsoport eredményességéhez a stabil és megbízható villamosenergia-termelés biztosításával. Az MVM Csoport nukleáris és fosszilis erőműveit, valamint a megújuló erőműveit (kiemelve a 10 MW-nál nagyobbak) az alábbi ábra foglalja össze (2021 év végi állapot).Az MVM Csoport termelőegységei 2021-ben összesen közel 20,3 TWh villamos energiát termeltek, mellyel az országos erőművi termelés (34,17 TWh, forrás: MAVIR ZRt.) 59,4 %-át adták.  2021-ben az ország bruttó villamosenergia igénye 46,92 TWh volt, tehát az MVM Csoport termelése a teljes igény 43%-át adja. (forrás: MAVIR ZRt.Az MVM Csoport által termelt mennyiségnek ~79%-át, 15,99 TWh-t az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., ~17%-át, azaz mintegy 3,5 TWh-t, a Mátrai Erőmű Zrt. lignittüzelésű blokkjai termeltek meg. A paksi atomerőmű termelése a hazai bruttó igények 34,07 %-áért volt felelős 2021-ben. (forrás: MAVIR ZRt.) A megújuló alapon előállított villamos energia év végére ~900 GWh volt csoportszinten, mely a teljes megtermelt mennyiség ~4,3%-a csoportszinten. Fejlesztéseinknek és a stratégiai akciók sikeres implementálásának köszönhetően az MVM Csoport villamosenergia-termelése már ~83%-ban karbonsemleges.A magyar villamosenergia-rendszer (VER) folyamatos, zavartalan működését, valamint egyensúlyának fenntartását biztosító 11 darab, rugalmas üzemű, nagy hatásfokú gázturbina 2021-ben is az elvárt rendelkezésre állással üzemelt. Az MVM GTER Zrt. új neve 2021 márciusától MVM Balance Zrt, melynek oka, hogy a gázturbinás erőmű rövidítése nem volt közérthető, és nem fedte le azt a komplex feladatot, amit a vállalat jelenleg ellát.


Az MVM Csoport távhőtermelő berendezései 2021-ben is maradéktalanul ellátták feladatukat, továbbá a kapcsoltan termelő egységek a helyi távhőszolgáltatók hőigényének kielégítése mellett a rendszerszintű szabályozás során keletkezett feladataikat is magas szakmai színvonalon teljesítették. A 2020-ban újraindított Miskolci Kombinált Ciklusú Erőműmegbízhatóan üzemel, és az elvégzett korszerűsítéseknek köszönhetően a rendszerszintű szabályozáshoz szükséges paramétereinek jelentős javulása mellett már a szigorúbb EU-s környezetvédelmi előírásokat is képes hosszabb távon teljesíteni.

 

A Megújuló Program első fázisa 2020-ban lezárult, a telepített 2 db 0,5 MW feletti (összesen 41 MW) és 108 db 0,5 MW alatti teljesítményű fotovoltaikus erőmű létesítése befejeződött, illetve utóbbiak közös vállalatba történő integrációja megkezdődött. Emellett 2021-ben is folytatódott a Csoport megújuló portfóliójának akvizíció útján történő bővítése is, így az MVM Zöld Generáció Kft. immár összesen 184,23 MW (11,21 %-os növekedés 2020-hoz képest) beépített naperőművi kapacitással rendelkezik, melyek ~259 GWh éves energiatermelésükkel ~25% növelték eredményüket 2020-hoz képest.

 

2021-ben lezárult a Tiszavíz Vízerőmű Kft. akvizíciója (2021. december 1. napjától a vállalat új neve: MVM Vízerőmű Energetikai Kft. új tulajdonosa az MVM Zöld Generáció Kft.), amelynek köszönhetően az MVM Csoport a már üzemelő 3 vízerőműve (romániai telephelyek) mellett újabb kettővel gyarapodott, így az MVM Csoport beépített vízerőművi kapacitása már meghaladja az 50 MW-ot. Az akvirált vállalat az ország második legnagyobb folyójának, a Tiszának a jól kiszámítható, megújuló vízenergiáját hasznosítja villamos energia termelése céljából. Az egyik erőmű a Kiskörei Vízerőmű, amely 1974 óta üzemel és Magyarország legnagyobb vízerőműve 28 MW beépített teljesítménnyel, a másik a Tiszalöki Vízerőmű, amely 1959 óta áll rendelkezésre 12,9 MW beépített teljesítménnyel, amivel Magyarország második legnagyobb erőműve. Az MVM Csoport 2021-ben még egy nagy lépést tett annak érdekében, hogy diverzifikálja szabályozható megújuló portfólióját és növelje a karbonsemleges villamosenergia-termelés arányát.