Diverzitás, visszajelzés, mentoring
Diverzitás

Az MVM Csoport az energetikai értéklánc minden területén, országhatáron átnyúlóan jelen van, ezért változatos munkakörökben, sokféle közösségből érkező munkatársakat azonos feltételekkel, az egyenlőség elve szerint toborozza. 

Az MVM Csoportnál a a különböző társadalmi háttérrel, szaktudással, tapasztalattal rendelkező munkatársak közös tudására építve a legnagyobb hazai energetikai tudásközpontot működtetjük, amely a folyamatos és biztonságos működésének bázisa.

- Telephelyeinken különböző generációk dolgoznak együtt, egymást kiegészítve, összetartó közösségben. 
- Kölcsönös igény szerint visszafoglalkoztatjuk a nyugdíjas munkavállalóinkat.
- Kismamáink részmunkaidőben is visszatérhetnek a munka világába.
- Szervezeteinkben folyamatosan jelen van legalább 250 diák, egyetemisták és szakképzésben tanulók egyaránt.
- Toborzás során nem teszünk különbséget a társadalom különböző etnikai, nemi, kulturális és vallási közösségeiből érkező jelöltek között, mert munkatársaink szakmai tudására építünk.
- Fogyatékkal élő munkatársaink helyzetét megkönnyítjük például akadálymentesítéssel ,egyéni munkarenddel.

Visszajelzési kultúra

Az MVM Csoport hatékony működésének fenntartásában számítunk munkatársainkra. Együttműködő, nyitott és transzparens szervezetet építünk.

Több belső fórum, csatorna segíti a kapcsolattartást: 
munkavállalói fórum, 
„Ask the CEO”, 
Be-novative, innovációs közösség 
Compliance portál, integritást sértő események bejelentésére

Az MVM Csoportban figyelünk munkatársaink véleményére. Elégedettségi felmérések keretében megfogalmazott javaslatok alapján évről évre felülvizsgáljuk szervezeti működésünket. 

Teljesítmény- és tehetségmenedzsment rendszerünk a visszajelzések bázisa: 
- Folyamatos Teljesítmény alkalmazásunkban bárki, bármikor és bárkinek visszajelezhet
- Féléves és éves teljesítmény értékelése egyéni kompetencia-fejlesztési irányokat is ad
- 360 fokos kompetencia visszajelző rendszerben bárki indíthat magáról vagy a csapatáról visszajelzés-kérést
- Tehetségmenedzsmentünk része a fejlesztő és karrierbeszélgetés, ami önreflexióra és tudatos fejlődésre ösztönöz
- Vezetőink és munkatársaink képzési katalógusból válogathatnak fejlesztési programokat, e-learning anyagokat, belső workshop lehetőségeket
- A kiemelkedő teljesítményt, a szakmai életműveket munkatársaink és vezetőink jelölése alapján minden évben jutalmazzuk.

Női karrier mentoring program

2021 nyarán a Nők az MVM-ben projekt fontos mérföldkövét elérve, elindult a Női Karrier Mentoring Program is, amely a női vezetők fejlesztését célzó képzési program volt. A program bevezetése sikeresen megvalósult és megalakult a 70 főből álló csoportszintű mentoring program közösségünk. A mentorok közép- és operatív vezetőket, illetve vezető/senior szakértőket támogattak rövid távú vezetői karrierfejlesztési céljaik elérésében: 
1. Közép- és operatív vezetőket, akik szeretnének előrehaladni a vezetői karrierúton; 
2. Újonnan kinevezett vezetőket, akik szeretnének tudatos és sikeres vezetővé válni; 
3. Vezető/senior szakértő beosztású kollégákat, akik vezetői potenciállal és ambícióval rendelkeznek és rövidtávon vezetői munkakör betöltése reális esetükben. 
 
A program kapcsán számos pozitív visszajelzés érkezett a résztvevőktől, amely megerősít minket abban, hogy érdemes a programot folytatnunk. Terveink szerint Csoportszintű Karrier Mentoring Programunk égisze alatt továbbra is meg fogunk hirdetni egy dedikált női vezetői fókuszcsoportnak szóló programot, ezzel támogatva a női vezetőink karrier előrehaladását cégcsoportunkban.