Alapvető működést szabályozó jogszabályok
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 • 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

 • AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
 • 2019/943 RENDELETE a villamos energia belső piacáról
 • 2019/942 RENDELETE az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról
 • 1227/2011/EU RENDELETE a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
 • 2019/944 IRÁNYELVE a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról
 • 2009/73/EK IRÁNYELVE a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2009/71/EURATOM IRÁNYELVE a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról
 • 2012/27/EU IRÁNYELVE az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2010/31/EU IRÁNYELVE az épületek energiahatékonyságáról
 • 2006/117/EURATOM IRÁNYELVE a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről
 • 2014/87/Euratom IRÁNYELVE a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról

 • 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 19/2009 (I. 30.) Kormány rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 • 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
 • 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
 • 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
 • 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
 • 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
 • 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

 • 7/2016. (X.13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól
 • 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
 • 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről
 • 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
 • 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
 • 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről
 • 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
 • 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról
 • 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
 • 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről