MVM BSZK Zrt.
Bemutatkozás

Az MVM BSZK Zrt. információbiztonsági tevékenysége során az MVM Csoport számára biztosítja az információbiztonsági területen használt szabványoknak/jogszabályoknak/belső szabályozóknak történő megfelelést.


Részt vesz az informatikai rendszerek védettségének felmérésében (ügyviteli és technológiai rendszerek sérülékenység vizsgálatai) és az esetleges hibák javítására történő tanácsadásában. A társaság információbiztonsági szolgáltatási tevékenysége során csoportszinten végzi a belső szabályzatban előírt adatvagyon felméréseket és az eredmények archiválását. Rendelkezik tárgyi és személyi feltételeivel egy igazságügyi/ FORENSIC labor működtetéséhez, amely segítségével képes akár kommunikációs eszközön tárolt adatok elemzésére és felülvizsgálatára. Labor tevékenységük során mind személyi és tárgyi kompetenciái képessé teszik a társaságot adatok helyreállíthatatlan törlésre, illetve sérült adathordozókon történő adat helyreállításra.


Végez úgynevezett Social Engineering auditokat, amelyek a humánkockázatok feltárásában nyújtanak segítséget és a biztonságtudatossági szint felmérésének alapjaként.


A Samsung cég akkreditációja mellett a Samsung által gyártott mobilkészülékekre (telefonok, tablettek) biztosít szakszerviz szolgáltatást, akár garanciális, vagy garancián túli javításoknál gyári szoftverekkel, alkatrészekkel és szerszámokkal. A gyártó által minősített szolgáltatásukkal biztosítják az MVM Csoport tagvállalatai számára a személyes és üzleti, a készülékeken tárolt, bizalmas adatok kezelését. Ezáltal csökkentve és megakadályozva az érzékeny céges információk adatszivárgását és biztosítva az állami adatvagyon védelmét.


A BSZK Zrt. kiemelten fontosnak tartja a biztonságtudatosság fejlesztését, illetve a biztonságtudatossági szint növelését célzó programok megvalósítását. Tapasztalatuk alapján a felhasználói biztonságtudatossági szint növelése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a munkavállalók a munkáltató által biztosított eszközöket illetve szolgáltatásokat, az MVM Csoport érdekeinek figyelembevételével a biztonsági szabályok, javaslatok betartásával, a lehetséges biztonsági kockázatok ismeretével használják. Biztonságtudatossági témáik, képzéseik több lépcsőben, specializáltan – felső-, közép-, és általános szinten – valósulnak meg.


Széleskörű és értékarányos biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak mind a négy meghatározó biztonsági szakterületen: fizikai-, információ-, humánbiztonság és kríziskezelés. Feladataikat a szükséges hatósági engedélyek birtokában, érvényes minőségirányítási rendszertanúsítások alapján (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ EN ISO 22301:2020 és AQAP 2110:2016), kimagasló szaktudással rendelkező csapattal látják el. Elkötelezettek vagyunk a magas szakmai színvonal, a prevencióra irányuló szemlélet és a kiemelt ügyfélkapcsolat mellett.


Szolgáltatási portfóliójuk a fizikai biztonság területén lefedi az egyedi biztonságtechnikai megoldások kidolgozását a tervezéstől a megvalósításig, továbbá komplex és integrált biztonságtechnikai rendszerek távoli felügyeletét, a biztonságtechnikai piacon közismert behatolásjelző rendszerektől a különleges védelmi igényeket is kielégítő CCTV és beléptető rendszerekig.


Képesek különböző platformokon fogadni e rendszerek jelzéseit, mely jelzések nyomán üzemeltetik, javítják a berendezéseket, ellátják a telephelyek távfelügyeletét és a Központi Diszpécser Szolgálatuk közreműködésével irányítják a kivonuló szolgálat tevékenységét. Fejlesztéseik révén a biztonságtechnikai rendszereken felül fogadják a beépített tűzjelző berendezések jelzéseit is.


A fizikai biztonság területén, megfelelő hatósági engedélyek birtokában és professzionális eszközök alkalmazásával, a BSZK Zrt. képes helyiségek, gépjárművek rádiótechnikai átvizsgálására (TSCM), jogosulatlan módon elhelyezett hang- és képrögzítő eszközök felderítésére.


Tagvállalatoknál biztosítják a tűz- és a munkavédelem területén előírt jogszabályi kötelezettségek teljesülését, ezáltal minimalizálják az esetleges munkabalesetek, illetve tűzesetek bekövetkezésének valószínűségét. Hatósági ellenőrzések során képviselik a Partnereik érdekeit.

Központi Diszpécser Szolgálat (KDSZ)

Az MVM BSZK Zrt. értéknövelt szolgáltatásként Központi Diszpécser Szolgálat (KDSZ) működtet 7/24 órás ügyeleti rendszerben. Munkatársaik tekintetében rendkívüli fontosságot tulajdonítanak a szolgálat magas szintű ellátásához szükséges képzéseknek és az évenkénti szakmai vizsgáknak. A diszpécser központ ellátja az MVM Csoport központi ügyeleti funkcióját, a REVIR ügyeleti tevékenységet, folyamatosan felügyeli és támogatja az elvárt védelmi szintet,* továbbá ellátja az MVM Csoport számára az etikai-, az adatvédelmi-, az információbiztonsági incidens- és adathalász bejelentő vonalak működtetését.


* A KDSZ telefonjain történő beszédforgalom minőségbiztosítási okból archiválásra és megőrzésre kerül, amelyre a beszélgetés kezdetén hangbemondás figyelmeztet. A rögzített hangfelvételek adatkezelője az MVM BSZK Zrt. A felvételeket a KDSZ szolgálatot ellátó munkatársai, vagy az ellenőrzésükre jogosult vezetői hallgathatják vissza, illetve azt az erre feljogosított hatóságok részére – hivatalos eljárásuk során történő felhasználásra – átadhatják. A bejelentő ügyfelek indokolt esetben kérhetik a hangfelvétel törlését vagy a hangfelvétel másolatának postázását, amelynek elutasítása esetén bírósághoz, illetve az adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

KDSZ elérhetőségek
Telefon:  (+36-1) 304-3137
(+36-1) 304-3138
(+36-1) 304-3139
(+36-1) 205-3285
E-mail:  diszpecser@mvm-bszk.hu
Alapadatok
A cég elnevezése: MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése: MVM BSZK Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Telefon: +36 1 304 3111
E-mail: info@mvm-bszk.hu
Tájékoztatók
Közzétételek
Adatkezelési tájékoztatók