Tagvállalataink

Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.

Telefon: (06-1) 304-2424

Fax: (06-1) 304-2225

E-mail: titkarsag@mvm-gter.hu

Internet: balance.mvm.hu


Az MVM Balance Zrt.  az MVM Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. A cég jogelődjét (a GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft.-t) az alapító MVM Rt. 1999. október 1-jen hozta létre, a tulajdonában levő összesen 410 MW névleges beépített teljesítőképességű litéri, sajószögedi és lőrinci – rendszerszintű szolgáltatást nyújtó – tartalék gázturbinás erőművek kezelési feladatainak ellátására.


Az MVM Balance Zrt. alapvető feladata a korábban is kezelt tartalék erőművek teljes körű és gazdaságos üzemeltetésén túl a tulajdonos által meghatározott fejlesztések végrehajtása, továbbá az MVM Észak- Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. és az MVM BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. tulajdonában lévő erőművek hosszú távú üzemeltetési feladatainak ellátása.


Az MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. tulajdonában lévő erőmű üzemeltetése kapcsán társaságunk feladata a fűtőerőmű 74 MW hő és 49,98 MW villamos teljesítményű berendezéseinek kezelése, műszaki állapotának fenntartása, azok karbantartása, az erőmű rendelkezésre állásának biztosítása. Társaságunk az MVM BVMT Zrt. által épített bakonyi gázturbinás erőmű üzemeltetési és karbantartási feladatait is ellátja. A 116 MW névleges villamos teljesítményű, két azonos blokkból álló erőmű – rendszerszintű szolgáltatást nyújtó – tartalék gázturbinás erőművi feladatokat lát el.


Az energiaigények biztonságos kielégítése mellett alapkövetelmény a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. Kiemelt figyelmet fordítunk a gázturbinás erőművek szennyezőanyag-kibocsátásainak – akkreditált laboratórium által végzett – ellenőrzésére.


Minden lehetséges eszközzel törekszünk:

 • a működés hatékonyságának növelésére,
 • a fenntartható fejlődés erősítésére,
 • a környezetszennyezés, a káros környezeti hatások és a hulladékképződés következetes megelőzésére,
 • az erőforrások felhasználásának ésszerűsítésére,
 • a környezettudatos szemlélet mélyítésére.

Az energiatermeléssel összefüggő fejlesztések során célunk az új, korszerű technológiák bevezetése, alkalmazása, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság növelését és a fenntartható működést. Az MVM Balance Zrt. szándéka, hogy mindenben megfeleljen az alapítói elvárásoknak, a tevékenységével kapcsolatos törvényi, rendeleti, hatósági és csoportszintű szabályzatoknak. Társaságunk ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 tanúsításokkal rendelkezik. A Minőség- és Környezetirányítási Rendszer szervesen kapcsolódik az anyavállalat érvényben levő csoportszintű szabályzatában rögzítettekhez.


A társasággal kapcsolatos egyéb műszaki, gazdasági és szervezeti információk az MVM Balance Zrt. önálló honlapján olvashatók.


Az MVM BVMT Zrt. beolvadt az MVM Balance Zrt.-be


MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 54.

Telefon: +36 1 304 3111

Hívás: +36 1 304 3111

 E-mail: info@mvm-bszk.hu


„Információbiztonsági tevékenységünk során az MVM Csoport számára biztosítjuk az információbiztonsági területen használt szabványoknak/jogszabályoknak/belső szabályozóknak történő megfelelést. Részt veszünk az informatikai rendszerek védettségének felmérésében (ügyviteli és technológiai rendszerek sérülékenység vizsgálatai) és az esetleges hibák javítására történő tanácsadásában.  Társaságunk információbiztonsági szolgáltatási tevékenysége során csoportszinten végzi a belső szabályzatban előírt adatvagyon felméréseket és az eredmények archiválását. Rendelkezünk tárgyi és személyi feltételeivel egy igazságügyi/ FORENSIC labor működtetéséhez, amely segítségével képesek vagyunk akár kommunikációs eszközön tárolt adatok elemzésére és felülvizsgálatára. Labor tevékenységünk során mind személyi és tárgyi kompetenciáink képessé teszik társaságunkat adatok helyreállíthatatlan törlésre, illetve sérült adathordozókon történő adat helyreállításra.


Végzünk úgynevezett Social Engineering auditokat, amelyek a humánkockázatok feltárásában nyújtanak segítséget és a biztonságtudatossági szint felmérésének alapjaként.


A Samsung cég akkreditációja mellett a Samsung által gyártott mobilkészülékekre (telefonok, tablettek) biztosítunk szakszerviz szolgáltatást, akár garanciális, vagy garancián túli javításoknál gyári szoftverekkel, alkatrészekkel és szerszámokkal. A gyártó által minősített szolgáltatásunkkal biztosítjuk az MVM csoport tagvállalatai számára a személyes és üzleti, a készülékeken tárolt, bizalmas adatok kezelését. Ezáltal csökkentve és megakadályozva az érzékeny céges információk adatszivárgását és biztosítva az állami adatvagyon védelmét.


Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a biztonságtudatosság fejlesztését illetve a biztonságtudatossági szint növelését célzó programok megvalósítását. Tapasztalatunk alapján a felhasználói biztonságtudatossági szint növelése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a munkavállalók a munkáltató által biztosított eszközöket illetve szolgáltatásokat, az MVM Csoport érdekeinek figyelembevételével a biztonsági szabályok, javaslatok betartásával, a lehetséges biztonsági kockázatok ismeretével használják. Biztonságtudatossági témáink, képzéseink több lépcsőben, specializáltan – felső-, közép-, és általános szinten – valósulnak meg.


Társaságunk széleskörű és értékarányos biztonsági szolgáltatásokat nyújt mind a négy meghatározó biztonsági szakterületen: fizikai-, információ-, humánbiztonság és kríziskezelés. Feladatainkat a szükséges hatósági engedélyek birtokában, érvényes minőségirányítási rendszertanúsítások alapján (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ EN ISO 22301:2020 és AQAP 2110:2016), kimagasló szaktudással rendelkező csapattal látjuk el. Elkötelezettek vagyunk a magas szakmai színvonal, a prevencióra irányuló szemlélet és a kiemelt ügyfélkapcsolat mellett.


Szolgáltatási portfóliónk a fizikai biztonság területén lefedi az egyedi biztonságtechnikai megoldások kidolgozását a tervezéstől a megvalósításig, továbbá komplex és integrált biztonságtechnikai rendszerek távoli felügyeletét, a biztonságtechnikai piacon közismert behatolásjelző rendszerektől a különleges védelmi igényeket is kielégítő CCTV és  beléptető rendszerekig.


Képesek vagyunk különböző platformokon fogadni e rendszerek jelzéseit, mely jelzések nyomán üzemeltetjük, javítjuk a berendezéseket, ellátjuk a telephelyek távfelügyeletét és a Központi Diszpécser Szolgálatunk közreműködésével irányítjuk a kivonuló szolgálat tevékenységét.  Fejlesztéseink révén a biztonságtechnikai rendszereken felül fogadjuk a beépített tűzjelző berendezések jelzéseit is.


A fizikai biztonság területén, megfelelő hatósági engedélyek birtokában és professzionális eszközök alkalmazásával, társaságunk képes helyiségek, gépjárművek rádiótechnikai átvizsgálására (TSCM), jogosulatlan módon elhelyezett hang- és képrögzítő eszközök felderítésére. 


Tagvállalatoknál biztosítjuk a tűz- és a munkavédelem területén előírt jogszabályi kötelezettségek teljesülését, ezáltal minimalizáljuk az esetleges munkabalesetek, illetve tűzesetek bekövetkezésének valószínűségét. Hatósági ellenőrzések során képviseljük a Partnereink érdekeit.


Az MVM BSZK Zrt. értéknövelt szolgáltatásként Központi Diszpécser Központot (KDSZ) működtet 7/24 órás ügyeleti rendszerben. Munkatársaink tekintetében rendkívüli fontosságot tulajdonítunk a szolgálat magas szintű ellátásához szükséges képzéseknek és az évenkénti szakmai vizsgáknak. A diszpécser központ ellátja az MVM Csoport központi ügyeleti funkcióját, a REVIR ügyeleti tevékenységet, folyamatosan felügyeli és támogatja az elvárt védelmi szintet,* továbbá ellátja az MVM Csoport számára az etikai-, az adatvédelmi-, az információbiztonsági incidens- és adathalász bejelentő vonalak működtetését.


Elérhetőségei (+36-1) 304-3137, (+36-1) 304-3138, (+36-1) 304-3139, (+36-1) 205-3285, diszpecser@mvm-bszk.hu

*A KDSZ telefonjain történő beszédforgalom minőségbiztosítási okból archiválásra és megőrzésre kerül, amelyre a beszélgetés kezdetén hangbemondás figyelmeztet. A rögzített hangfelvételek adatkezelője az MVM BSZK Zrt. A felvételeket a KDSZ szolgálatot ellátó munkatársai, vagy az ellenőrzésükre jogosult vezetői hallgathatják vissza, illetve azt az erre feljogosított hatóságok részére – hivatalos eljárásuk során történő felhasználásra – átadhatják. A bejelentő ügyfelek indokolt esetben kérhetik a hangfelvétel törlését vagy a hangfelvétel másolatának postázását, amelynek elutasítása esetén bírósághoz, illetve az adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

Közzétételi kötelezettség:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adat-közzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

 

 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

Telefon: (+36-1) 354-70-00

Fax: (+36-1) 354-70-43

E-mail: info@ceenergy.hu

Web: ceenergy.hu


Az MVM CEEnergy Zrt. 2013. október 1. óta az MVM Csoport tagjaként, nemzeti tulajdonban biztosítja a magyar földgázfogyasztók biztonságos földgázellátását.


Földgázértékesítés


Az MVM CEEnergy Zrt. a magyar liberalizált földgázpiac legnagyobb földgázkereskedője, árbevétele alapján egyben az ország egyik legnagyobb vállalata is. A Társaság az MVM NEXT egyetemes földgázszolgáltató, valamint a földgázkereskedők legjelentősebb partnere a lakossági fogyasztók, kis- és középvállalatok megbízható földgázellátásában, emellett jelentős szerepet játszik a végfogyasztói piacon is, erőművek, távhőszolgáltatók és ipari ügyfelek partnereként. A Társaság által földgázzal ellátott végfogyasztók jellemzően az ország legnagyobb vállalatai.


Földgázbeszerzés


Az MVM CEEnergy Zrt. fő célja az ellátásbiztonság fenntartása, e tevékenység számos kereskedelmi feladatot ró a Társaságra. A megfelelő összetételű és méretű forrásportfolió biztosítása alapvető feltétele a kiegyensúlyozott ellátásnak. Az igénynek való mind tökéletesebb megfelelés érdekében az MFGK gázbeszerzési portfolióját piaci feltételek mentén alakítja ki. Magyarország igényeit alapvetően diverzifikált forrásokból látja el, ezzel biztosítva ügyfelei számára egy nagy és kiegyensúlyozott gázbeszerzési portfolió előnyeit.


Regionális szerepvállalás


Az MVM CEEnergy Zrt. elkötelezett a változó környezetben rejlő új piaci lehetőségek kihasználása iránt, célja növelni regionális piaci jelenlétét. E célkitűzés megvalósítása érdekében 100% tulajdonrésszel 2014-ben létrehozta az MFGK Austria GmbH-t, 2015-ben az MFGK Slovakia s.r.o.-t, 2020-ban pedig Horvátországban és Csehországban alapított leányvállalatot, tovább erősítve ezzel piaci pozícióját a régióban.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. az MVM Csoport villamosenergia-elosztó társasága, a Dél-Alföldön található működési területén 30.000 km villamos hálózatot üzemeltet. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított működési engedélye értelmében az MVM Démász Áramhálózati Kft. villamos energiát oszt el 778.000 ügyfele részére Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Békés vármegyében, valamint Pest vármegye déli részén. A villamos elosztótársaság látja el szolgáltatási területén a hálózatok létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával és irányításával kapcsolatos feladatokat, fogyasztásmérők leolvasásával és ellenőrzésével foglalkozik, valamint a szabálytalan vételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez.

Az MVM Csoport elosztótársasága évente több tízmilliárd forint forrást fordít az ügyféligények kiszolgálásához szükséges villamos hálózatok létesítésére, felújítására, hálózati innovációs fejlesztések megvalósítására.

 A Dél-Alföld villamosenergia-ellátását biztosító társaság villamoshálózat-üzemeltetési és ‑ létesítési gyakorlatában mintegy 15 éve kiemelt célként fogalmazta meg a madárvédelmi szempontok érvényesítését, ennek eredményeként az azóta eltelt időszakban több ezer madárelhullást tudott megelőzni a madarak életét megóvó módon megépített és átépített hálózataival. 


Az MVM Démász Áramhálózati Kft. infrastruktúrája számokban:

778.000 ügyfél

13.457 db transzformátorállomás

33.284 km villamos vezeték

 

Kapcsolat

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1121

Telefon: 06 62 565 565  

Weboldal: www.mvmhalozat.hu


Közzététel:


Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. az MVM Csoport elosztótársasága, amely Északnyugat-Magyarországon és a Dél-Alföldön található működési területén 23.000 km gázhálózatot üzemeltet. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított működési engedélye értelmében földgázelosztási tevékenységet végez 775.000 ügyfele részére Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyékben. A vállalat gázhálózatok létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával és irányításával foglalkozik, továbbá mérőleolvasással kapcsolatos tevékenységeket, tervfelülvizsgálatot, műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez.


Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Kft. infrastruktúrája számokban:

775.000 ügyfél

668 település

23.274 km gázvezeték

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. ellátási területei és gázüzemei


Kapcsolat

Székhely: 6724 Szeged, Pulz u. 44.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1220

Telefon: 06 96 616 316

Weboldal: www.mvmhalozat.hu
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20

Levélcím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20

Telefon: (06 1) 225-6100

Fax: (06 1) 225-6193

E-mail: info@mvmegi.com


Az MVM EGI az erőművi száraz hűtés egyik globális vezetője, saját gyártással és kutatás-fejlesztéssel. Hűtési megoldásainkkal évtizedek óta járulunk hozzá az energiapiac környezetbarát és víz takarékos fejlődéséhez.


A budapesti székhelyű MVM EGI Zrt. az ország egyik meghatározó energetikai vállalata fél évszázadot meghaladó hazai és nemzetközi mérnök-fővállalkozói tapasztalattal. Tevékenységeink központjában az energia hatékony felhasználása és környezetbarát technológiák állnak. A vállalat a referenciái között tudhat több mint 500 megvalósított projektet a világ különböző pontján. A legértékesebb aktív piacaink: Oroszország, Törökország, Közel Kelet, Balkán, Kína, valamint Kelet- és Közép-Európa.


A céget 1948-ban alapították, többször volt külföldi tulajdonban, majd 2020 decemberében magyar állami kézbe került és az MVM csoport tagjává vált. 2021 június 1-jétől pedig mint MVM EGI folytatja korábbi működését. A külföldi tulajdonosoknak és a külföldi megrendeléseknek köszönhetően az MVM EGI szerteágazó nemzetközi tapasztalatra és szakmai kapcsolatokra tett szert.


MVM EGI profilja:


Erőművi száraz, nedves hűtőrendszerek és hamukezelő rendszerek tervezése, gyártása és a projektek megvalósítása.


Az MVM EGI alkotta meg a világszerte ismert víztakarékos Heller-Forgó-féle indirekt száraz hűtőrendszert (Heller System®), ami lehetővé teszi erőművek hűtését olyan helyeken is, ahol víz nem áll rendelkezésre. Az MVM EGI számos Heller-torony referenciával rendelkezik világszerte, kiemelten megemlítve Törökországot, Kínát, Szíriát, Iránt és Oroszországot.


Az MVM EGI ezen kívül létesít nedves hűtőrendszereket is, gyárt erőművi segédhűtőket, valamint hűtőket az olaj-és gázipar számára.


Mindemelett az MVM EGI a megalkotója és fejlesztője a CIRCUMIX© rendszernek, amely az erőművi hamu környezetbarát kezelését és elhelyezését teszi lehetővé.


2021-ben úgy döntöttünk, hogy belépünk az informatikai adatközpontok piacára, és világszínvonalú hűtőrendszereinket ezen az új izgalmas piacon is kínáljuk.


Az MVM EGI-nek 2005 óta leányvállalata működik Pekingben és hőcserélőgyára a kínai Wuqing-ban.


Történet:

 • 1948 – az Energia Gazdálkodási Intézet (EGI) megalapítása az energetikai infrastruktúra háború utáni újjáépítésére
 • 1954 – A Budapesti Műszaki Egyetem két Professzora (Dr. Heller László és Dr. Forgó László) kifejlesztenek egy erőművi száraz hűtőrendszert Heller System®, melynek nagy előnye hogy egyáltalán nem fogyaszt vizet szemben a korábbi vízigényes megoldásokkal.
 • 1989 – megindult egy hamukezelő megoldás fejlesztése szén tüzelésű erőművek számára. A Circumix® néven szabadalmaztatott megoldás a keletkező hamu környezetkímélő lerakását teszi lehetővé.
 • 1990es évek – az EGI a magyar energiapiac meghatározó energetikai tervező, gyártó és kivitelező társasága lett, komoly exportpiacokkal (1300 alkalmazott)
 • 1992 – a privatizáció során a Német GEA cégcsoport vásárolta meg az EGI-t és integrálta erőművi üzletágába
 • 2003 – Pekingben leányvállalatot és Wuquingban (Pekingtől 80 km) hőcserélőgyárat alapított a GEA EGI. (Mindkét társaság 100%-ban a magyar vállalat tulajdona) ENEXIO Cooling Syst. (Beijing) Co. Ltd & ENEXIO Cooling Systems (China) Co. Ltd
 • 2014 – a GEA eladta a Heat Exchanger üzletágat egy német pénzügyi befektetőnek Triton Partners, aki új néven ENEXIO (enexio.com)ként folytatta a működését ezzel az EGI is ENEXIO Hungary Zrt. néven működött tovább
 • 2016 – az ENEXIO Hungary bezárta és felszámolta a hőcserélőgyárát Jászberényben és a teljes gyártást Kínába telepítette.
 • 2019 – a Triton megkezdte az ENEXIO Dry Cooling üzletág benne az ENEXIO Hungary Zrt. értékesítését
 • 2020 – az ENEXIO Hungary Zrt-t és annak két kínai leányvállalatát megvásárolta a Magyar Energetika Zrt. (mvm.hu)
 • 2021 június – az ENEXIO Hungary Zrt. MVM EGI-ként folytatja működését.

A vállalatot a folyamatos gyártmány-, technológia és rendszerfejlesztés, a mérnöki szaktudás és a professzionális szerződés-végrehajtás tartja a világ indirekt száraz hűtőrendszerek szállítóinak élén. Ahol erőműveket terveznek, építenek vagy üzemeltetnek, partnerként számíthatnak az MVM EGI-re. Biztonságos és zökkenőmentes működéssel segítjük hűtőrendszerének beilleszkedését a környezetbe, és 60-100% -kal csökkentjük hűtőrendszerének vízfogyasztását.


Örömünkre szolgál támogatást nyújtani az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő hűtőrendszer kialakításában. Forduljon hozzánk bizalommal.
Az MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont NKft. a legnagyobb nemzeti energetikai társaságcsoport tagja. A társaság az energetika szempontjából nélkülözhetetlen szakmák oktatása érdekében azzal a céllal jött létre, hogy felkészítse a szakképzésben tanulókat a munkaerő-piaci érvényesülésre, biztosítva, hogy választott szakmájukban magas szintű kompetenciákat szerezzenek. A tanulók a szakképző iskolában az ágazati alapoktatásban megszerzett tudásukat a képzőközpontban, az MVM tapasztalt oktatóinak iránymutatásával mélyíthetik el. A képzőközpont további célja, hogy a tanulók megismerjék az MVM cégcsoportot, ráadásul a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók ösztöndíjazás mellett, akár a holding jól képzett, motivált és elhivatott munkavállalóivá is válhatnak. 

A jogszabályi változásoknak köszönhetően az MVM Csoport előtt is megnyílt annak lehetősége, hogy bekapcsolódhasson a duális szakképzés rendszerébe. Az MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont képzései a tervek szerint elsőként 2021 szeptemberében indulnak Kiskunfélegyházán, hálózati villanyszerelő és hegesztő szakmákban. A Csoport szakképzési tevékenységének bővítése 2022 szeptemberétől várhatóan további helyszíneken és szakmákban folytatódik. 
 
Az MVM Csoport a szakmai oktatáshoz szükséges támogató környezet és megfelelő infrastruktúra megteremtésével nem csak saját munkaerőbázisának magas szintű utánpótlásáról kíván gondoskodni. További cél, hogy oktatási tevékenységén keresztül hozzájáruljon a magyarországi szakképzés feltételeinek és minőségének folyamatos fejlődéséhez, illetve széles körben megismertesse az oktatott szakmákat, ezzel is növelve azok presztízsét.


Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001301

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000257


A felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó tájékoztatókhoz, valamint a képzési programokhoz való hozzáférést az ügyfelek és a képzésben részt vevő személyek számára a az ügyfélszolgálaton biztosítjuk, ügyfélfogadási időben.


Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. III. ütem 4. em. 408. iroda

telefonszám: +36 20 747 45 18

e-mail cím: mvmkepzokozpont@mvm.hu

 

Ügyfélfogadási idő: telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetett időpontban. (Jellemzően hétköznapokon 8-15 óráig) 

Közzétételek:

MVM EÁK Kgt. szerinti szerződéses közzététel (2023.07.03.)

MVM EÁK Kgt. szerinti szerződéses közzététel (2023.01.01.)

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2023.04.01.)

MVM EÁK Kgt. szerinti szerződéses közzététel (2023)

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.12.01.)

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft_ Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.10.08.)

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.08.22.)

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.05.01.)

Adatkezelési tájékoztató MVM Képzőközpont szakképzésben részt vevők részére

Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató jelentkezők, munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok részére

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató felnőttképzési szerződést kötők részére

Adatkezelési tájékoztató MVM Vállalkozáscsoport szakmunkástanulói részére

Adatkezelési tájékoztató a szerződéses kapcsolattartók és egyéb partnerek kapcsolattartói részére

Adatkezelési tájékoztató a szerződéses kapcsolattartók és egyéb partnerek kapcsolattartói részére

Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató felnőttképzési szerződést kötők részére

MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft javadalmazási közzététel 2021.12.01.

Az MVM Energy Románia Kft. az MVM Csoport romániai leányvállalata. Tagjai az MVM Future Energy Technology Kft., a H2O Kft., továbbá 2020 nyarától az Aqua Energia Rt. továbbá az MVM Energy Trade Plus Kft. (korábbi nevén, a CYEB Kft.)


Az MVM Energy Romania jelen pillanatban három termelési egységet működtet, a csíkmadarasi, az úz-völgyi és a vargyasi törpe-vízierőműveket. Ügyfélportfólióval is rendelkező tagvállalatai révén megfizethető és tiszta energiát biztosít ügyfelei részére fenntartható módon a helyi piaci igényeknek eleget téve. A romániai csoport a következő szolgáltatásokat nyújtja csoporttagjai révén:

 • Villamos energia szolgáltatása előnyös áron
 • Földgáz szolgáltatása előnyös áron
 • Napelemek szerelése
 • Elektromos töltőállomások szerelése

Csíkszeredában mintegy 30 fős, sok éves tapasztalattal, valamint műszaki-, értékesítési- és szolgáltatási ismeretekkel rendelkező csapat révén célja hosszútávú stratégiai partnerségeket kialakítani.


www.mvmenergy.ro

www.mvmtrading.ro

www.aquaenergia.ro

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 95.

Telefon: (06-1) 382-4700 vagy (06-1) 204-4200

Fax: (06-1) 204-4198

Internet: erbe.hu


Az MVM Csoport mérnökirodája


A 70 éves múlttal rendelkező MVM ERBE Zrt., az MVM Csoport mérnökirodája villamos- és hőenergia termelő egységek, villamos átviteli és elosztó hálózatok működtetéséhez szükséges projektek előkészítésben, tervezésében és megvalósításában vesz részt, illetve vállalja ezen tevékenységek teljes körű mérnökszolgálati munkáinak elvégzését.

Referenciái kiterjednek mind a hagyományos, nagy egységteljesítményű szén, szénhidrogén és nukleáris alapú energiatermelésre, mind a főként megújuló energiaforrásokat hasznosító (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia, stb.) kisebb egységteljesítményű berendezésekre.


A projektek egyes fázisaiban az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:


I. Beruházás előkészítése területén

 • Koncepció tervek, stratégiai döntés előkészítő tanulmányok
 • Megvalósíthatósági tanulmányok
 • Környezetvédelmi vizsgálatok, tanulmányok
 • Telephely kutatási vizsgálatok
 • Üzleti tervek, finanszírozási vizsgálatok
 • Műszaki állapotfelmérések

II. Megvalósítás fázisában

Kivitelezés előkészítése során:

 • Tervdokumentáció készítés
 • Engedélyeztetés
 • Tender dokumentációkészítés
 • Versenyeztetés
 • Szerződéses tárgyalások lefolytatása

Kivitelezés során:

 • Projekt menedzsment
 • Tervellenőrzés
 • Gyártóműi minőség-ellenőrzés
 • Műszaki ellenőrzés
 • Üzembe helyezés-koordinálás, irányítás
 • Átadás-átvételi eljárások lebonyolítása

Tovább az MVM ERBE ENERGETIKA Zrt. honlapjára: www.erbe.hu

E-mail: info@komzrt.hu


Az MVM Energetika Zrt. 100%-os leányvállalataként működő MVM ESCO Zrt. (korábbi elnevezése: KOM Központi Okos Mérés Zrt.) küldetése a társaságcsoport ESCO szolgáltatási tevékenységének kialakítása és a hazai energiahatékonysági piacon betöltött szerepének erősítése.

Főtevékenységünk energiahatékonysági beruházások hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében történő megvalósítása, szakszerű üzemeltetése.

Az ESCO szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

 • Épületek energetikai korszerűsítése;
 • Megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia- és/vagy hőellátó rendszerek kiépítése, kiemelten:
  • naperőművek, valamint az energiatermelést támogató tároló rendszerek kialakítása;
  • hőszivattyús hűtési/fűtési rendszerek illesztése meglévő gépészeti rendszerekhez;
  • elektromos gépjárműtöltők telepítése;
  • közvilágítás és ipari térvilágítás korszerűsítés;
  • szilárd megújuló tüzelőanyagokra alapozott hőtermelés megvalósítása, elsősorban ipari, mezőgazdasági környezetben;
  • biogáz termelés és felhasználás;
  • Távhőrendszerek, ipari létesítmények energiatermelő és –elosztó berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítése, kapcsolt energiatermelés kiépítése;
  • A telepített technológiai elemek szabályozásának, vezérlésének integrációja távfelügyeleti informatikai rendszerbe, az ehhez szükséges végponti elemek (okos mérők, egyéb hálózati eszközök) működtetése.

Célunk: az MVM Csoport iparági tapasztalataira és képzett szakembereire építve, komplex energetikai korszerűsítési szolgáltatáscsomag nyújtása ipari és közületi ügyfeleink részére.


ESCO konstrukciónk előnyei:

 • Egykapus komplex megoldás: az MVM ESCO Zrt. felelősséget vállalva fogja össze és menedzseli a teljes energiahatékonysági projektet a műszaki koncepció kidolgozásától a forrás biztosításán és a kivitelezésen át, egészen a hosszú távú üzemeltetésig;
 • Az Ügyfél saját forrás és/vagy az eladósodottsága növelése nélkül valósíthatja meg a szükséges energetikai fejlesztéseket;
 • Ingyenes helyszíni felmérés, műszaki koncepció és árajánlat kidolgozása, valamint esetleges pályázati lehetőségek felkutatása;
 • Megfelelő kondíciók mellett – az esetek többségében – a csökkenő működési költségekből származó megtakarítás egy részét az ügyfél az új rendszer üzembeállítását követően azonnal elkezdheti realizálni;
 • A szolgáltatási szerződés kiterjed a technológia hosszú távú gazdaságos és biztonságos működésével szorosan összefüggő felelősségi elemekre is, például: üzemeltetés, karbantartás, garanciális javítások, valamint távfelügyelet biztosítása;
 • A nemzeti tulajdonú MVM Csoport stabil pénzügyi háttere.

Az MVM ESCO Zrt. az ESCO tevékenysége mellett továbbra is szívesen áll ügyfelei rendelkezésére eredeti tevékenységével, azaz az energiahatékonysági mérési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben.

Energiahatékonysági mérési szolgáltatásunk kiterjed:

 • okos mérésen alapuló elszámolási rendszerek működtetésére és kiépítésére;
 • az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet által előírtaknak megfelelő almérési és adatgyűjtő-rendszer kialakítására és üzemeltetésére;
 • a mérési adatok feldolgozására, benchmark vizsgálatok elvégzésére, időszakos jelentések és energiahatékonyság növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozására;
 • energiahatékonysági beavatkozások eredményességének mérés alapú vizsgálatára és értékelésére (terv-tény vizsgálatokra);
 • mérés kialakítási és mérésen alapuló tanácsadási szolgáltatásokra;
 • fogyasztási és termelési menetrendek készítésére.

Piaci szolgáltatásaink mellett ellátjuk a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával megvalósított, az okos mérés széleskörű bevezetését megalapozó, a kapcsolódó technológiákat a gyakorlatban vizsgáló Intelligens Hálózati Mintaprojektünk fenntartási feladatait is. A Mintaprojekt céljainak megfelelő infrastruktúrát 2018-ra alakítottuk ki, mely az energiahatékonysági mérési szolgáltatások bázisát is biztosítja. Ennek keretében:

 • kiépült a mérési adatok gyűjtését és feldolgozását lehetővé tevő összközműves központi mérésvezérlési és adatelemző rendszer;
 • partnereink bevonásával több mint 100 000 okos mérő adatgyűjtése valósult meg a fogyasztóknál elhelyezett villamos energia, gáz-, hőmennyiség/költségosztó- és vízmérőkből;
 • 2018 óta az okos mérőkből származó adatok automatizált, távoli eléréssel történő gyűjtése és az így előálló, az energiafelhasználási profilok minden eddiginél összetettebb elemzést lehetővé tevő adatbázis feldolgozása és analízise valósul meg;
 • a mérési adatok partnereink és a felhasználók számára feldolgozva, aggregáltan vagy közvetlenül on-line elérhetőek, monitorozhatóak, támogatva a felhasználók/üzemeltetők tudatos energiagazdálkodását


Közzétételek:


Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. az MVM Csoport elosztótársasága, a fővárosi régióban található működési területén 6000 km gázhálózatot üzemeltet. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított működési engedélye értelmében földgázelosztási tevékenységet végez több mint 800.000 ügyfele részére a fővárosban és 18 Budapest-közeli településen. A vállalat gázhálózatok létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával és irányításával foglalkozik, továbbá mérőleolvasással kapcsolatos tevékenységeket, tervfelülvizsgálatot, műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez.


 Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. infrastruktúrája számokban:

803.000 ügyfél

1,9 Mrd m3 elosztott földgáz

5884 km gázvezeték

16 db gázátadó állomás

385 db nyomásszabályzó állomás

 

Kapcsolat

Székhely: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Levelezési cím: Budapest 1425

Telefon: 06 1 474 9911

Weboldal: www.mvmhalozat.huCím: 8313 Balatongyörök Petőfi u.5.

Telefon: (+36-1) 83/349-524, 30/552-1632

E-mail: info@hotelpanorama.hu

WEB: hotelpanorama.hu


Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 100%-os leányvállalataként működő

MVM Hotel Panoráma Kft fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás.


A társaság által működtetett szálloda évek óta a balatoni átlagot meghaladó kihasználtsággal üzemel. A balatongyöröki Hotel***+ Panoráma parkkal, belső zárt gépkocsi parkolóval a gyermekek részére játszótérrel, játszószobával biztosít kellemes nyugodt pihenést vendégeinek.

A 70 szoba közül a nagyobbak kettő helyiségből állnak, melyekben egy egész család kényelmes elhelyezése lehetséges.

Minden szoba egyedileg légkondícionálható, erkélyes, fürdőszobás, hajszárítóval, hűtővel, televízióval, telefonnal van felszerelve.

A rendezvénytermek tréningek, konferenciák, továbbképzések lebonyolítását teszik lehetővé.

A színvonalas ellátást biztosítja a gazdag büféasztalos reggeli; ebédnél menü és á la carte étkezés, este bőséges választékú büfévacsorát kínálunk salátabárral, desszertbüfével.

A Wellness részben uszoda–élményfürdő, szauna, infraszauna, gőzkabin, infra-ágy, napozóterasz várja vendégeinket; a szálloda fitness terme modern kardiofitness gépekkel felszerelt; többféle masszázst is igénybe vehetnek vendégeink, állószolárium is biztosított.

A szálloda gyógyászati részlegén szakorvosi vizsgálat után sokféle terápiás kezelés: fizikoterápia, elektroterápia, iontoforésis, magnetotherápia, egyéni gyógytorna, balneoterápia, vízitorna, ultrahang, manuálterápia, gyógymasszázs vehető igénybe.

A szálloda drink bárja 0-24 óráig áll vendégeink rendelkezésére. Játéklehetőséget biztosítanak a petanque pálya, a biliárd, a csocsó, a ping-pong. Wifi hozzáférés elérhető és ingyenes a szálloda egész területén.

A szálloda melletti strandon tenisz és a vízi sportok teljes skálája, gyermekmedence, óriáscsúszda áll vendégeink rendelkezésére. A környék felfedezésében kerékpárkölcsönzéssel, kirándulások, változatos programok szervezésével segítünk vendégeinknek.

A közeli települések: Keszthely, Hévíz, Badacsony, Tapolca Sümeg, Zalakaros, közkedvelt kirándulási célpontok.

Tulajdonosunk, az MVM Csoport munkavállalói részére további kedvezményeket biztosítunk a honlapunkon közöltek szerint!


www.hotelpanorama.huKözzétételi kötelezettség


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adat közzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:


Az MVM Informatika Zrt. – mint az MVM Holding tagja – 2005 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai informatikai szolgáltatáspiacon. Az MVMI Zrt. elsődleges célja, hogy a folyamatosan bővülő ügyfélkörnek - a Holding tagvállalatainak - magas szintű informatikai szolgáltatásokat nyújtson. Társaságunk az IT szolgáltatási folyamatait a világszerte elterjedt ITIL ajánlás szerint szervezi és működteti: SLA-kat (szolgáltatási szint megállapodásokat) alakítottunk ki, továbbá kidolgoztuk és megvalósítottuk az SLA-kban vállalt szolgáltatási szintek teljesítésének egzakt mérési és riporting rendszerét – így magas színvonalú, mérésekkel igazolt – az ügyfelek számára stabil és átlátható szolgáltatásokat tudunk nyújtani.


Az MVMI Zrt.-nek a legmodernebb technológiai megoldásokra épülő szolgáltatás portfóliója minden olyan IT szolgáltatást magába foglal, melyekre jelenlegi és jövendőbeni ügyfeleink ügyviteli szempontból igényt tarthatnak.


Legfontosabb szolgáltatásaink:

 • IT infrastruktúra üzemeltetés (pl. gépterem biztosítása; HW és SW infrastruktúra – erőforrás biztosítás, üzemeltetés; kommunikációs infrastruktúra)
 • Távközlési szolgáltatások (pl. adatközpont és telephelyek közötti telekommunikációs szolgáltatások biztosítása; IP telefon, mobiltelefon; videokonferencia, felhős technológiák)
 • Alkalmazás üzemeltetés (pl. szoftverek üzemeltetése, intranet és internet megoldások, SAP)
 • Irodai környezet biztosítása (pl. IT eszközök biztosítása, desktop üzemeltetés, fájlszerver, távoli hozzáférés/távmunka, e-mail szolgáltatás, nyomtatás, hálózat)
 • Service Desk (Ügyfélszolgálat)
 • Értékesítés (Egyedi Szoftver- és hardverbeszerzések)
 • Fejlesztés (szoftverfejlesztés, projektmenedzsment)

Az MVMI -ben jelenleg közel 450 fős, szakértői csapat dolgozik. Szolgáltatásaink kiemelkedő színvonala magasan kvalifikált kollégáinknak, illetve a korszerű, magas rendelkezésre álló infrastruktúránknak köszönhető.


Társaságunk integrált irányítási rendszert működtet, amely ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001 és ISO 50001 irányítási rendszerszabványok szerint tanúsított. Az MVM Holding központosított IT szolgáltatójaként az MVMI Zrt. mindazokkal a tapasztalatokkal, a piacon jól ismert megbízható alvállalkozói körrel, az új fejlesztések menedzseléséhez szükséges projektmenedzsment kompetenciákkal, illetve szükség esetén bevonható tanácsadói kapacitásokkal bíró partnerekkel rendelkezik, amelyek szolgáltatásaink kiváló színvonalon tartásához valamint új szolgáltatások kifejlesztéséhez szükségesek.

MVM Ingatlankezelő Kft. 
Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Telefon: (06-1) 304-2000
Fax: (06-1) 202-1246

Az MVM Ingatlankezelő Kft. az MVM Társaságcsoport 2021. február 24-én alapított, ingatlanhasznosítási, ingatlanüzemeltetési céllal létrehozott vállalkozása. 

Az alapítás célja
A Tulajdonos az Ingatlankezelő megalapítása során több stratégiai cél megvalósítását mérlegelte. A Társaság vagyona és működése földrajzi értelemben diverzifikált, de meghatározóan a működési kulcsterületekhez ( Délkelet-Magyarország, a főváros térsége és kisebb hányadban Északyugat-Magyarország) kötődik. 

A célok egyike az MVM csoportszintű vállalati profiltisztítás folyamata, melynek eredményeként a csoport tagvállalatai főtevékenységükre fókuszálhatnak, egyéni és összegzett működési hatékonyságuk jelentősen javítható. A profiltisztítás mellett az ingatlanvagyon és az üzemeltetési tevékenység átadásának másik célja az üzemeltetés és minőségi szolgáltatás biztosítása, az MVM Csoport társaságai részére.

A Társaság létrejöttével az ingatlanhasználat és az azzal összefüggő költségek, beruházások jobban tervezhetővé válnak. A Társaság által megvásárolt ingatlanok telephelyi, illetve irodai funkciójú ingatlanokra tagolódnak, a jövőbeni működés során nem tervezi, hogy energiatermelési, energia elosztási céllal működtetett ingatlanokat, speciális vagyonelemeket tulajdonoljon, üzemeltessen. A Társaság kiemelt szerepet vállal az üzemkörön kívüli ingatlanokra vonatkozóan jóváhagyott stratégia megvalósításában is, folyamatosan gondoskodik a tulajdonába került, de a Cégcsoporton belüli ingatlanok megfelelő hasznosításáról.

Közzétételek:


Az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. Magyarország legnagyobb nemzeti tulajdonú vállalatcsoportjához, az MVM Csoporthoz tartozik. Önálló gazdasági társaságként 2021. november 1-jétől vette föl az MVM Lumen márkanevet. A társaság műszaki szolgáltatói alaptevékenysége a kültéri mesterséges világítással egyidős, azaz 120 éves. Az MVM Lumen kültéri mesterséges világítási üzemeltetési és korszerűsítési műszaki-logisztikai szolgáltatásokat nyújt B2G- és B2B-ügyfelei részére versenypiaci körülmények között, kisfeszültségű áramhálózati környezetben.  A cég jelenlegi műszaki és értékesítési csapatának tapasztalatai, referenciái 15 évet ölelnek fel. 

Az MVM Lumen küldetése, hogy a kültéri mesterséges világítási piacon települési önkormányzati és üzleti ügyfelei részére, szakértő munkatársai tudásának hozzáadásával, olyan kültéri mesterséges világítási megoldásokat értékesítsen és létesítsen, melyek szolgálják, illetve jobbá teszik a lakosság életminőségét, a dolgozók munkabiztonságát, valamint a természetes és épített környezet körülményeit. Az MVM Csoporton belül az MVM Lumen Kft. feladata a közvilágítási és térvilágítási üzemeltetési, valamint korszerűsítési műszaki szolgáltatások értékesítése az ügyfelek részére.

Az MVM Lumen Kft.-nek jelenleg 665 települési önkormányzattal van közvilágítási üzemeltetési szerződése, portfóliójában 321 160 db világítótesttel, aminek köszönhetően Magyarország piacvezető közvilágítási üzemeltetője. A közvilágítás jogszabály alapján települési önkormányzati kötelező közfeladat – az MVM Lumen büszke arra, hogy hozzájárul e közfeladat fenntartható működtetéséhez. 

Az MVM Lumen Kft. a közvilágítás-korszerűsítési piacon jelenleg mintegy 15%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Üzleti ügyfelei között erőművek, közútkezelők szerződnek műszaki szolgáltatásaira. Mindezek mellett a társaság 400 millió Ft értékű világítótest-vagyon kezelését is ellátja. 

A közvilágítás-technológiai fejlődés folyamatos figyelemmel követésének köszönhetően dinamikusan növekszik a LED-es világítótestek aránya az MVM Lumen közvilágítás üzemeltetési portfóliójában is, 64 140 darab LED-fényforrás üzemeltetésével az MVM Lumen Kft. piacvezető ebben a szegmensben.
Az MVM Csoporton belüli finanszírozási együttműködés lehetővé teszi, hogy az MVM Lumen hosszú távú, kiszámítható, előnyös konstrukcióval biztosítsa a települési önkormányzatok és üzleti ügyfelek világítótest-állományának gazdaságosan finanszírozható korszerűsítését, fejlesztését.

Az MVM Lumen tapasztalt és képzett értékesítési, műszaki, üzlettámogatási vezetői és szakértői jelentik a garanciát arra, hogy a társaság ügyfelei általános és egyedi igényeikre szabott megoldást kapjanak. Az MVM Lumen irányító személyzete országos viszonylatban működtet műszaki szolgáltatói, valamint ügynöki hálózatot, hogy ügyfeleihez minél közelebb tudja végezni műszaki integrátori, projektmenedzseri feladatait, megbízható partnereivel együttműködve. Az MVM Lumen integrált vállalatirányítási rendszerében a minőségirányítási, munkaegészségügyi-munkabiztonsági, környezetvédelmi szempontokat egységes end-to-end szemléletben szervezi.

Az MVM Lumen az ország jelentősebb világítótest-gyártóival kötött stratégiai partneri megállapodásokat, melyek segítik ambícióik elérését.  

Az MVM Csoport stratégiája szerint az MVM Lumen Kft. Magyarország teljes földrajzi területén B2G- és B2B-ügyfelek részére végzi hozzáadott értékkel bíró tevékenységeit. Az MVM Csoport nemzetközi üzletfejlesztési stratégiájával összhangban cégünk együttműködéseket alakított ki a Csoport romániai, csehországi, szerbiai piacain.  


Cím: 3271 Visonta, Erőmű U. 11.

Telefon: 37/334-000

Fax: 37/334-016

E-mail: matra@mert.hu

Web: https://mert.mvm.hu/


A Mátrai Erőmű Magyarország egyetlen jelentős hazai primer energiaforrásra (lignitre) alapozott erőműve. Összesen 950 MW-os beépített kapacitással az ország második legnagyobb villamosenergia - termelője és bizonyos rendszerszabályozási feladatokban is fontos szereplő, ezért működtetése kulcsfontosságú. Az erőmű a lignit alapú blokkjaiba a tüzelőanyagot két saját tulajdonú bányájából, a visontai és bükkábrányi külfejtéses bányáiból szállítja be. A Mátrai Erőmű a keleti országrészben az egyetlen folyamatosan üzemelő nagyerőmű, emiatt az átviteli villamos energia hálózat kiegyensúlyozott működése és ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. A társaság 2002 óta a megújuló energiatermelésben is jelen van, a CO2 -kibocsátás csökkentése érdekében a tüzelőanyaghoz keverve 11-12%-os mennyiségben biomasszát is éget.


Az erőmű működtetése és termelési kapacitásának megőrzése nemzetstratégiai érdek, ezért a Nemzeti Energia- és Klímatervvel valamint az európai uniós irányelvekkel összhangban a széntüzelés kivezetése után az erőmű korszerűbb, klímabarát technológiákkal folytatja a termelést.

A Társaság cégneve: MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: MVM MIFŰ Kft.

A Társaság székhelye: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.

Adószám: 12880029-2-05

Cégjegyzékszám: 0509009782

Telefon: (06-46) 501-280

Fax: (06-46) 501-289

E-mail: mifu@mvm-mifu.hu


Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.-t, az MVM Zrt. es a Miskolci Hőszolgáltató Kft. hozta létre 2002.07.26–an, 80.000.000. Ft alaptőkével. Az évek során a projektfinanszírozásban megvalósuló erőművek önrész biztosítása érdekében többszöri tőkeemelésre került sor. 2021 évben az MVM Zrt. kivásárolta a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. üzletrészét és egyedüli tulajdonossá vált. 2021-2022 években a Társaságból a rugalmas kapcsolt energiatermelő egységek kiváltak és beolvadtak az MVM Balance Zrt.-be.


A társaság törzstőkéje jelenleg 500 MFt.


A tulajdonosi szerkezet:


 • MVM Zrt. 100 % (egyedüli tulajdonos)

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc város legnagyobb hőkörzetében – Belváros, Avas – szolgáltat hőenergiát és áll rendelkezésre a hőigények biztosítására.


A cég összlétszáma 1 fő, és a Társaság tulajdonában lévő eszközöket az MVM Balance Zrt. üzemelteti és tartja karban vállalkozási szerződés alapján.


A létesítmények teljesítőképessége és jellemző műszaki adatai


A Miskolc Tatár utcai fűtőmű 2 db PTVM 50 típusú, egyenként 58 MWth teljesítményű, és 2 db PTVM 100 típusú, egyenként 116 MWth teljesítményű forróvizes kazánnal rendelkezik. Ezekben a kazánokban kerül megtermelésre Miskolc város hőigényének kielégítéséhez szükséges, a kapcsolt kapacitás fölötti, többlet hőenergia. A kazánpark az 1970-es években létesült.


Közbeszerzés

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap


Közzétételi kötelezettség


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:


Javadalmazás, szerződések és adatkezelési tájékoztatók


Az MVM Mobiliti Kft. azzal a céllal jött létre, hogy a földgázüzemű és elektromos közlekedés hazai elterjesztésében aktívan közreműködjön. Az MVM a környezetbarát közlekedés fejlődését előmozdító tevékenységét Mobiliti márkanév alatt végzi, ideértve mind a sűrített földgáz, mind a villamos energia alapú töltő-szolgáltatását.


Az MVM a már több éve sikeresen működő CNG szolgáltatása mellett, 2017-ben indította el e-mobilitás szolgáltatását és a kapcsolódó országos elektromos autó töltőállomás-hálózat telepítését is annak érdekében, hogy a hagyományos termékein és szolgáltatásain túl megfeleljen a jelen és a jövő elvárásainak és tovább fejlessze 4,5 millió ügyfelének kiszolgálását valamint gazdagítsa az ügyfélélményt országszerte.


A társaságcsoport a zöld városi közlekedés meghonosításának elkötelezett támogatójaként egyre több nyilvános e-töltője mellett jelenleg már három közforgalmi és három üzemi CNG töltőállomással rendelkezik, ezzel biztosítja Budapesten több mint 70 db BKV, illetve Kaposváron 40 db CNG busz üzemanyag-ellátását is.


Tavaly év végétől a külföldről hazánkba érkező villanyautósok, valamint a gyártói, márkakereskedői felhasználók részére is elérhető a Mobiliti teljes töltőhálózata, beleértve az e-Mobi-hálózatot is. Így összesen közel 1400 töltőpont érhető el az egységes szolgáltatással, például az Audi e-tron, VW, Mercedes és egyéb autómárkák tulajdonosai is használhatják a Mobiliti megbízható szolgáltatását.


A Mobiliti applikációval vagy a Mobiliti-ügyfélkulccsal applikáció nélkül is indítható töltés a nem Mobiliti-töltőkön is, ha az adott szolgáltató és töltői támogatják az RFID-hitelesítést. Így nemcsak külföldön, hanem belföldön is számos más hálózat érhető el – akár az IONITY 350 kW teljesítményű, ultragyors töltő is.


https://www.mobiliti.hu/


Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja a folyamatos és biztonságos földgáz-és áramszolgáltatást az ügyfelek számára, ezzel országszerte 4,2 millió ügyfele egyetlen helyről kapja mindkét szolgáltatást, amely igaz az ügyintézésre, a közös központi telefonszámra és az egységes ügyfélszolgálati irodákra is. Ezen kívül az MVM Next több mint 55 ezer üzleti ügyfél szabadpiaci villamosenergia- és földgáz-kiskereskedője, ezzel az az ország energiafelhasználásának több mint 45%-át biztosítja.


Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 100%-os részesedésű társasága az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., az MVM Démász Áramhálózati Kft. Mindezen túl az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részesedéssel rendelkezik az alábbi társaságokban

 • MVM Ügyfélkapcsolati Kft.,
 • a FLOGISTON Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelemi Kft. (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részesedése 67%),
 • a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részesedése 30,49%)
 • továbbá a KOMUNÁLINFÓ Zrt. (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részesedése 42,42%)

is rendelkezik bizonyos döntéshozatali jogosultsággal.


https://www.mvmnext.hu/


Székhely: 7030 Paks, 8803/17. hrsz.

Telefon: +36-20/887-5218

Fax: +36-20/887-5839

E-mail: kommunikacio@mvmnk.hu, mvmnkinfo@mvmnk.hu

Weboldal: www.nukleariskarbantarto.hu


Az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. 2020. július 1-jével kezdte meg működését. Jogutódlás révén az MVM OVIT Zrt. atomerőművi tevékenységét viszi tovább. Az MVM Csoport tagjaként az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. gondoskodik arról, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., illetve a társaságcsoport kiváló minőségű villamos- és irányítástechnikai, valamint gépész szerelői és karbantartói szolgáltatásokat vehessen igénybe. A változatlan minőségű szolgáltatást garantálja a többi között az is, hogy az MVM OVIT Zrt. vezetői csapata irányítja az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.-t is.


Fő tevékenysége:


 • Atomerőművi villamos- és irányítástechnikai tevékenység: karbantartás, létesítés, szerelés
 • Atomerőművi gépészeti tevékenység: karbantartás, létesítés, szerelés, gépi forgácsolás
 • Atomerőművi technológiai tervezés

Az MVM Optimum Zrt. az MVM Csoport tagvállalata, az MVM Zrt. 100%-os közvetlen tulajdonában álló társaság.


Az MVM Optimum Zrt. összefogja a hagyományos közműszolgáltató szerepen túlmutató, innovatív energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokra épülő termékeket és szolgáltatásokat. Modern, újító vállalatként azon dolgozik, hogy környezettudatos, költséghatékony és versenyképes megoldásokat találjon korunk energetikai kihívásaira. A lakossági, üzleti és önkormányzati ügyfeleket szakértő partnerként támogatja energiaellátásuk korszerűsítésében, villamos- és hőenergia-felhasználásuk racionalizálásában, valamint az energiahatékonyságot növelő fejlesztési céljaik megvalósításában. Az MVM Optimum Zrt. mentor az energiahatékonyságban egy tisztább, zöldebb jövőért.


https://mvmoptimum.hu/


MVM OPTIMUM Zrt. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.04.08.)

MVM OPTIMUM Zrt. javadalmazási közzététel 2021.11.02.

MVM OPTIMUM Zrt. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2021.04.26.)


Az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. Oroszlányban és Bokodon összesen 5282 háztartást és megközelítőleg 145 egyéb intézményt lát el távhő és használati melegvíz szolgáltatással. A társaság tulajdonában teljes egészében korszerűsített, távfelügyelettel ellátott hőközpontok és a 2015-ben átadott 5 km hosszú, földben vezetett, kiváló szigeteléssel bíró távhő tranzitvezeték áll, amely a hőtermelőt, az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.-t köti össze a szolgáltatóval.


A társaság tevékenysége az alábbi területekre terjedt ki:

 • távhő- és használati melegvíz szolgáltatás
 • szennyvíz kezelés és csatornarendszer üzemeltetés
 • önkormányzati és saját bérlakás kezelés, értékesítés
 • ingatlanfejlesztés és értékesítés
 • városi sportlétesítmények, uszoda és strand üzemeltetés
 • építőipari beruházás
 • ipari park fejlesztés

https://mvmtavho.hu/

Az MVM Otthon Plusz Zrt. az MVM Cégcsoport tagja, az MVM Energetika Zrt. 100%-os tulajdonában áll. Az MVM Otthon Plusz Zrt. lett kijelölve arra a feladatra, hogy megszervezze az MVM Csoport lakossági ügyfelei részére szóló kedvezményprogramot, valamint kialakítsa az MVM Csoport lakossági ügyfelei részére szóló MVM Bónuszprogramot. Az MVM Otthon Plusz Zrt. további feladata, hogy az MVM Csoport non-core lakossági szolgáltatásokat nyújtó tagvállalatai, illetve az MVM Csoporthoz nem tartozó, de azzal partnerségi viszonyban lévő harmadik felek kedvező üzleti ajánlatait eljuttassa az MVM Csoport lakossági ügyfeleihez.


https://mvmotthonplusz.hu/szolgaltatasok


MVM Otthon Plusz Zrt. javadalmazási közzététel 2021.11.02.

MVM Otthon Plusz Zrt. Javadalmazási közzététel (2021.07.01.)

MVM Otthon Plusz Zrt. Tájékoztató KGT. (2021.01.06.)

Cím: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

Telefon: (06-1) 414-3200

Fax: (06-1) 415-5815

E-mail: kommunikacio@ovit.hu

Weboldal: www.ovit.hu


Az MVM OVIT Zrt. a nemzeti tulajdonú MVM Csoport tagja. Az elmúlt hét évtizedben elsődleges profilja a nagyfeszültségű villamos hálózatok létesítése, karbantartása és fejlesztése volt. 2019. december 1-től az újonnan megalapított MVM XPert Zrt. vette át a távvezeték-építési és alállomás-kivitelezési feladatait, 2020. július 1-től pedig – ugyancsak jogutódlás révén – az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. az atomerőművi tevékenységét. Az MVM OVIT Zrt. profilja azonban változatlanul sokrétű, a társaság nélkülözhetetlen és meghatározó szereplője Magyarország energetikai iparának:


 • Kiskunfélegyházi telephelyén erőművi gépeket készít.
 • Gödi üzemében ipari acélszerkezeteket gyárt.
 • Fotovoltaikus erőműveket épít.
 • Ipari létesítmények villamosenergia-ellátó rendszerét üzemelteti.
 • Professzionális szinten végzi speciális, nagy méretű és tömegű áruk közúti, vasúti, vízi szállítását.
 • Vállalja távközlési hálózatok üzemeltetését, kivitelezését, felújítását.

A társaság működési területe az egész országra kiterjed, hazánk több pontján van telephelye, és több száz alkalmazottat foglalkoztat. Feladatait alapvetően piacorientált rendszerben látja el. Küldetése, hogy hét évtizedes értékeire építve élenjáró és integráló szerepet töltsön be a magyar energetikai ipar fejlődésében.


MVM OVIT – TRADÍCIÓ, SZAKÉRTELEM, INNOVÁCIÓ


Cím: 7031 Paks, Pf. 71

Telefon: (06-75) 505-000

Fax: (06-1) 355-1332

Internet: atomeromu.mvm.hu


A Paksi Atomerőmű a magyar villamosenergia-ipar legnagyobb termelőegysége, hazánk egyetlen atomerőműve, egymaga gondoskodik az ország villamosenergia-termelésének feléről. Mindemellett üzemeltetése biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő. Ezért is fontos, hogy az üzemidő-hosszabbítási programnak köszönhetően még további húsz évig gondoskodhasson az ellátásbiztonságról.


A Paksi Atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari beruházása Magyarországon. Az atomerőmű névleges teljesítménye a teljesítménynövelő programnak köszönhetően ma már 2000 MW (megawatt). Ezzel a magyarországi villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be. Az atomerőmű az egyéb villamos erőművekkel összehasonlítva a legkevésbé környezetszennyező, nem bocsát ki szén-dioxidot, ezzel évente 2 millió ember oxigénszükségletét takarítja meg, amely megegyezik a magyar erdők évi oxigéntermelésével. Így a Paksi Atomerőmű az ország számára mind energetikai, mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból nélkülözhetetlen.


Az atomenergia főbb jellemzői közé tartozik a megfizethető, tiszta, biztonságos módon történő villamosenergia-előállítás. Megfizethető, hiszen az ország leggazdaságosabban termelő erőműve, tiszta, mert tevékenysége nem jár szén-dioxid kibocsátással, és más melléktermékével sem szennyezi a környezetet, a kiégett fűtőelemek és egyéb radioaktív hulladékok tárolása pedig megoldott, valamint biztonságos, mert rendszeres felülvizsgálatokkal és folyamatos fejlesztésekkel növelik megbízhatóságát és ellenálló képességét. Az atomerőmű az ellátásbiztonság meghatározó eleme: az atomerőműben két évre elegendő nukleáris üzemanyagkészlet van, tehát az ország villamosenergia termelésének fele két évre előre biztosított.


Az üzemidő-hosszabbítási program eredményeképpen az atomerőmű blokkjai 2032-2037-ig termelhetnek villamos energiát.


Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. térségének legnagyobb foglalkoztatója. Több mint kétezerötszáz munkavállalójának és a társaság beszállítóinak figyelembe vételével, azok családtagjaival együttesen, tízezres nagyságrendű azon emberek száma, akiknek hosszú távú, kiszámítható megélhetést biztosít a létesítmény működése. Az atomerőmű amellett, hogy már három évtizede meghatározó szereplője a régió gazdasági életének, annak társadalmi életében is jelen van. Az oktatás, egészségügy, sport és kultúra mind olyan területek, ahol nélkülözhetetlen támogató partnerként tekintenek az erőműre.


Tovább az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapjára: https://atomeromu.mvm.hu

Rólunk


Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Partner Zrt.) Magyarország legjelentősebb, hazai tulajdonú villamos energetikai társaságcsoportja, az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedője, dinamikus fejlődésének köszönhetően a hazai energiapiac meghatározó szereplője.


A vállalat 2002. szeptember 5-i megalakulása óta aktív kereskedelmi tevékenységet folytat a belföldi és külföldi villamosenergia-piacokon egyaránt. Az MVM Partner Zrt., mint a hazai piac legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője, amely a legnagyobb termelői portfólióval rendelkezik, számos módon járul hozzá a hazai állandó áramellátáshoz. A vállalat az egyetemes szolgáltatókon keresztül látja el az egyetemes szolgáltatásra jogosult (főként lakossági) fogyasztók döntő részét, valamint a Magyarországgal határos regionális villamosenergia-kereskedelemben is szerepet vállal.


Az MVM Csoport hosszútávú stratégiájának megfelelően az MVM Partner Zrt. 2020. áprilisától a társaságcsoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedelmi feladatait látja el. A vállalat már a kezdetektől aktív résztvevője ennek a piacnak, az évek során pedig, tekintélyes hazai termelői portfóliója révén, egyre meghatározóbb szereplővé vált ebben a szegmensben. A társaság Európa-szerte aktív kereskedelmi tevékenységet folytat, budapesti központján keresztül számos európai tőzsdén és OTC piacon van jelen, biztosítva ezzel az árváltozásokra adott gyors reakció lehetőségét nemzetközi szinten is. Kereskedelmi tevékenysége összekötő kapocsként szolgál a termelés, a fogyasztás, valamint a nagykereskedelmi piac között.


A vállalat kompetenciái:


 • Az erőművi, valamint fogyasztói portfólióból fakadó kockázati kitettség menedzselése.
 • A nagykereskedelmi partnerek felmerülő igényeinek kielégítése a szervezett energiapiacokon és a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon egyaránt.
 • A commodity termékek piacán optimalizálja az MVM Csoporthoz tartozó, és a szerződött eszközöket.
 • Saját számlás jellegű kereskedelmi tevékenységet az európai villamosenergia-piacokon mintegy 16 országban, valamint az emissziós kvóták és a szén kereskedelem tekintetében.
 • A társaság árupiaci termékekkel folytatott kereskedelmének fő keretét a fejlett kockázatkezelési eszközei biztosítják.

Az MVM Partner Zrt. Magyarországon a villamosenergia-piac legnagyobb mérlegkörével rendelkezik. A magyarországi piaci mérlegkörben nagyerőművek, kiserőművek, megújuló termelők, fogyasztók és kereskedők is találhatók. A társaság által kezelt megújuló menetrendi csoport az egyik legnagyobb az országban. A társaság és leányvállalatai emellett Magyarországon kívül, az európai régióban összesen 16 országban rendelkeznek kereskedelmi engedéllyel, és működtetnek mérlegköröket. Az MVM Partner Zrt. külföldön nem lát el közvetlenül villamosenergia-fogyasztót, azaz kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet végez.


A társaság a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásával nagymértékben hozzájárul a magyarországi villamosenergia-rendszer stabil működéséhez és a zavartalan villamosenergia-ellátáshoz.


Az MVM Partner Zrt. piacra lépése óta arra törekszik, hogy gazdasági eredményei mellett segítséget nyújtson a társadalom rászoruló rétegei számára. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, a betegek és a hátrányos helyzetűek felkarolására, életkörülményeik javítására, a gyermekgyógyászat, a kultúra, a sport támogatására, valamint a gyerekek, fiatalok egészséges életmódra nevelésére.


Előzmények


A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság nemzeti villamosenergia-nagykereskedő társaság stratégiai célja volt, hogy aktív szerepet töltsön be a 2003. január 1-jével megnyíló versenypiacon, megtartsa erős hazai piaci pozícióját és erősítse részvételét a regionális villamosenergia-kereskedelemben.


Ennek érdekében 2001 első felében megalakult az MVM Rt. Kereskedelmi Igazgatóságának szervezetén belül a Fogyasztói Értékesítési Osztály, majd 2002. szeptember 5-én 50 millió forint alaptőkével megalakult az MVM Partner Energiakereskedelmi Részvénytársaság, 2003. január elsejével pedig megkezdte tényleges működését a részlegesen megnyílt magyar villamosenergia-piacon.


Az MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az MVM Partner Zrt. és az MVM Trade Zrt. 2012. július 1-jei egyesülésével létrejött társaság a továbbiakban is MVM Partner Zrt. néven folytatja tevékenységét. A nemzeti energetikai holding 2019 végén hozott döntést arról, hogy átszervezi villamosenergia- és földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét, annak érdekében, hogy egységes ügyfélkiszolgálás valósuljon meg. Ennek részeként az MVM Partner Zrt.-ből 2020 áprilisától az NKM Energia Zrt.-be kerültek át a versenypiaci kiskereskedelmi üzletágak.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.

Telephely: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20. 

E-mail: titkarsagmvmservices@mvm.hu


Az MVM Csoport stratégiai céljai megvalósításának fontos eleme a támogató területi integráció és hatékonyságjavítás előre mozdítása. Ennek összefogása és megvalósítása érdekében az NKM Nemzeti Közművek Zrt. bázisán 2020. novemberében alakult meg az MVM Services Zrt., amelynek 100%-os tulajdonosa az MVM Zrt.


Az MVM Services Zrt. elsődleges célja az MVM Csoport társaságok meglévő belső szolgáltatás igényeinek magas színvonalú, transzparens, rugalmas és hatékony biztosítása a csoportszintű stratégiával összhangban.


A több mint 40 tagvállalatunk részére 10 szolgáltatási szakterületen nyújtott közel 50 szolgáltatással, társaságunk a cégcsoport legváltozatosabb, -létszámát tekintve pedig a legnagyobb- belső szolgáltatója.


Az MVM Services Zrt. által az MVM csoport társaságai számára nyújtott szolgáltatások:

 • Holdingtámogató szolgáltatások
 • Létesítményüzemeltetés
 • Flottamenedzsment
 • Raktár-és készletgazdálkodás
 • Dokumentumkezelés, Irattározás
 • Biztosítás
 • Beszerzés
 • Közbeszerzés
 • Humán szolgáltatások
 • Pénzügy, számvitel, adó
 • Kontrolling
 • Minőségügy
 • Projektmenedzsment
 • Pénzügyi kockázatkezelés
 • Biztonság
 • Környezetvédelem
 • Utaztatás
 • Marketing
 • Adatvédelem

Közzétételek:

MVM KONTO Zrt. közzétételei 2022.09.30-ig:

Adatkezelési tájékoztatók:


  Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209

  E-mail: info@smartfuturelab.hu

  Honlap: smartfuturelab.hu


  A 2016-ban alapított Smart Future Lab Zrt. első hazai energetikai inkubátorházként sokrétű támogatással segíti a startupokat: az MVM cégcsoportból fakadó, egyedülálló lehetőségeket kihasználva, széles körű tudást, tapasztalatot és kapcsolatrendszert állít a startupok szolgálatába. Az évek során azonban tevékenysége már túlmutat a klasszikus inkubátorházon. Az inkubáció mellett innovációs események (mint például hackathonok, meetup sorozatok, munkavállalói ötletfejlesztési programok) szakmai lebonyolításához kapcsolód és termékfejlesztési feladatokat is végez a Smart Future Lab MVM Csoporton belül és kívül is, így teljes körű innovációs szolgáltatóvá lépett elő.


  Akiknek eddig már segítettünk: HeatVentors Kft., Smart Charging Kft., Drone Technologies Kft., E-flag Kft., Volteum Kft, Meter Solutions Kft.,


  További részletek: https://smartfuturelab.hu/


  Közzétételi dokumentumok:  Az MVM célja, hogy az azonos tevékenységet ellátó területek működését összehangolja, ezáltal megteremtve a külső és belső szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztését. Ennek egyik kiemelt területe az ügyfélkapcsolat és ügyfélszolgálati hálózat. Az optimális működés elérése érdekében ezért az MVM az ügyfélkapcsolati feladatokat egy külön társaságba szervezte, amely MVM Ügyfélkapcsolati Kft. néven kezdte meg működését. Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. egységesítette 4,2 millió ügyfele számára az ügyfélkapcsolati feladatokat, mint például számlázás, követeléskezelés, panaszkezelés.


  MVM Ügyfélkapcsolati Kft. javadalmazási közzététel 2022.03.16.
  MVM Ügyfélkapcsolati Kft. javadalmazási közzététel 2021.10.01.

  MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2021.02.24.)

  MVM Ügyfélkapcsolati Kft. Kgt. Tájékoztató (2021.01.06.)  Az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult villamosipari vállalkozás, amelynek tevékenységi köre és szakmai bázisa folyamatosan bővült az évtizedek során, szolgáltatásaihoz az ország egész területén hozzájuthatnak az ügyfelek. A társaság jelenlegi infrastrukturális tevékenységei közé tartozik – többek között – a közvilágítási fejlesztés és üzemeltetés, kis- és középfeszültségű villamos hálózatok tervezése és kivitelezése, gyengeáramú hálózatok és naperőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák, valamint vállaljuk a települések közvilágításának és telephelyek térvilágításának korszerűsítését, kidolgozott finanszírozási ajánlattal.


  http://mvmwatteta.hu/

  Közzétételi dokumentumok:  Cím: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

  Telefon: (06-1) 414-3200

  Fax: (06-1) 415-5815

  E-mail: kommunikacio@mvmxpert.hu

  Weboldal: xpert.mvm.hu 


  Az MVM XPert Zrt. 2019. december 1-jével kezdte meg működését. Jogutódlás révén az MVM OVIT Zrt. távvezetéki és alállomási tevékenységét vette át. Az MVM Csoport tagjaként az MVM XPert Zrt. gondoskodik arról, hogy a társaságcsoport partnerei kiváló minőségű műszaki szolgáltatásokat vehessenek igénybe az alállomási és távvezetéki beruházásaik során. A változatlan minőségű szolgáltatást garantálja a többi között az is, hogy az MVM OVIT Zrt. vezetői csapata irányítja az MVM XPert Zrt. működését is.


  Fő tevékenysége:


  • Nagyfeszültségű távvezetékek létesítése és karbantartása, üzemzavar-elhárítás távvezeték-sérülések esetén, távvezetékek rekonstrukciója, szabványosítása, ideiglenes távvezetékoszlopok létesítése, optikai kábelhálózatok létesítése.
  • Komplett nagy- és középfeszültségű alállomások zöldmezős, teljes körű kivitelezése a tervezéstől az üzembe helyezésig. Alállomások, ipari létesítmények rekonstrukciója, bővítése, készülékek cseréje. Erőművek villamos berendezéseinek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, karbantartása.

  Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

  Internet:zoldgeneracio.mvm.hu

  E-mail: zoldgeneracio@mvm.hu


  Az adatkezelési tájékoztató az MVM Zöld Generáció rendezvényein önkéntesen résztvevők számára megtalálható a lenti közzétételek között


  Projektek


  • Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán – lezárult
  • 4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás – lezárult
  • Fotovoltaikus erőművek létesítése a TITÁSZ területén – lezárult
  • Fotovoltaikus erőművek létesítése az ELMŰ-ÉMÁSZ területén – lezárult
  • Fotovoltaikus erőművek létesítése az ÉDÁSZ területén – lezárult
  • Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉMÁSZ területén – lezárult
  • Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉDÁSZ területén – lezárult

  További projektek


  • Naperőmű létesítése Pécs-Tüskésréten
  • Szélerőművek

  Pályázatok


  Céginformáció, elérhetőségek


  A cég elnevezése:      MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság
  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-702673
  Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
  Adószám: 12771756-2-44
  Tulajdonos: MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
  Vezetés: Dr. Gál László ügyvezető

  Közzétételi kötelezettség:


  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:


  Cím: 1031 Budapest, Anikó utca 4.

  Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 52

  Tel.: (+36 1) 304 1000

  Fax: (+36 1) 304 1719

  Web: mavir.hu


  Az MVM Zrt. 2005. december 23-án megtartott folytatólagos Közgyűlését követő Igazgatósági ülés határozatot hozott a társaság átviteli tevékenységének és az ehhez tartozó eszközöknek a MAVIR ZRt. részére történő átadásáról. Ezzel a határozattal, az MVM Középtávú Üzleti Stratégiájának meghatározó elemeként 2006. január 1-jével létrejött az MVM Csoport keretében a magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító.


  A magyarországi átviteli hálózati rendszerirányító létrehozásával az MVM Zrt. jelentős lépést tett az integrált nemzeti villamos társaságcsoport létrehozásának folyamatában. A TSO megalakítása az átviteli hálózati eszközök és feladatok egységes kezelése, és a régi széttagolt működésből fakadó bonyolult belső szabályozás egyszerűsödése révén növeli a villamosenergia-ellátás biztonságát. Az átviteli rendszerirányító MVM Csoporton belüli egyedi helyzete egyúttal szavatolja a rendszerirányítás piaci szereplőktől független, átlátható és diszkriminációmentes működését, amelyet az európai uniós és magyar szabályok a piac védelmében előírnak. Az integrált működésből fakadó előnyök és az EU irányelvnek megfelelő tevékenység-szétválasztási szabályok egyidejű érvényesülését biztosító ITO modell jogi kereteit a magyar Országgyűlés a 2009 végén meghozott törvénymódosításban rögzítette. Az átállás 2012-ben megtörtént.


  Mindennek megfelelően a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott átviteli rendszerirányítói működési engedély alapján:

  • gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton;
  • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket;
  • biztosítja a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára;
  • összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal;
  • koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket;
  • elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

  Tovább a MAVIR ZRt. honlapjára: www.mavir.hu


  E-mail: iroda@eupowers.hu


  Az MVM Zrt. és a Rusatom Service Rt. vegyesvállala­ta, a European Power Services Zrt. (EPS). Az EPS elsősor­ban erőművi gépek, berendezések és rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és fejlesztési szolgáltatásokat nyújt a hazai és az európai erőművek és ipari létesítmények számára.

  A Flogiston Kft. 1990-től kezdődően gyárt háztartási gázmérőket, szervizel nyomásszabályozókat és térfogat-korrektorokat. A kezdeti tevékenységeinket az évek folyamán folyamatosan bővítettük és fejlesztettük. Így alakult ki a jelenlegi szolgáltatási spektrum, mely a háztartási gázmérők gyártásától és hitelesítésétől kezdve az ipari lemezházas, forgódugattyús és turbinás gázmérőkön, nyomásszabályozókon át a térfogat-korrektorok javításáig és hitelesítéséig tart. A szükséges engedélyekkel, felhatalmazásokkal és kiterjedt gyártói háttértámogatással rendelkezünk minden tevékenységünk végzéséhez.


  A műszaki és szakmai háttér valamint a javításhoz szükséges hardveres és szoftveres eszközök biztosítása a tulajdonosi szerkezetből adódóan kezdetben a J.B. Rombach, majd Schlumberger, Actaris és jelenleg az ITRON csoport cégein keresztül folyamatos kapcsolattartással, beszerzéssel és szakmai továbbképzésekkel történik.


  Elérhetőségeink:

  Tel: +36 26 501 000

  E-mail: flogiston@flogiston.hu


  SZOLGÁLTATÁSAINK


  Szerződéses márkaszervize vagyunk az ITRON GmbH.

  (ACTARIS Metering Systems, Schlumberger Industries és a J.B. Rombach GmbH. jogutódja) magyarországi képviseletének, a Ganz Mérőgyár Kft.-nek.


  A szerződés keretén belül a következő tevékenységeket végezzük:

  • A képviseletek kereskedelmi termékeinek BFKH hitelesítése
  • Üzembe helyezés
  • Garanciális és garancián túli javítás
  • Szaktanácsadás

  Szervizünk ezen túlmenően vállalja az alábbi szolgáltatások elvégzését:


  • Ipari gáznyomás-szabályozók (ITRON, ACTARIS, Schlumberger,Rombach)
   • helyszíni telepítése és üzembe helyezése
   • helyszíni felülvizsgálata és javítása
   • garanciális és fizető javítása
   • beszabályozása

  • Háztartási és ipari membrános gázmérők (minden típus)
   • javítása
   • időszakos újrahitelesítés teljeskörű bonyolítása (cseremérő, le- és felszerelés, szállítás, egyeztetés a gázszolgáltatóval)

  • Forgódugattyús és turbinás gázmérők (minden típus)
   • helyszíni telepítése és üzembe helyezése
   • helyszíni felülvizsgálata és javítása
   • javítása
   • időszakos újrahitelesítés teljeskörű bonyolítása (cseremérő, le- és felszerelés, szállítás, egyeztetés a gázszolgáltatóval)

  • Elektronikus gáztérfogat-korrektorok (minden típus)
   • helyszíni telepítése és üzembe helyezése
   • helyszíni felülvizsgálata és javítása (Lithium-ion elem cseréje)
   • helyszíni adatbázis kiolvasása
   • javítása
   • időszakos újrahitelesítés teljeskörű bonyolítása (cseremérő biztosítása, le- és felszerelés, szállítás)

  HITELESÍTŐ LABORATÓRIUMAINK:


  A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) átal akkreditált hitelesítő laboratóriumainkban vállaljuk:

  • Háztartási és ipari membrános gázmérők (G2,5 – G65)
  • Forgódugattyús és turbinás gázmérők (G16 -G4000)
  • Elektronikus gáztérfogat-korrektorok hitelesítését

  Előre egyeztetett időpontban vállaljuk

  • Örvényleválásos, Annubar szondás áramlásmérők
  • Légmennyiségmérők (klíma) kalibráló bemérését.

  Típusok: Előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

  Az innogy Česká republika a.s. a Cseh Köztársaság egyik vezető energetikai vállalata. A földgázellátás piacvezetőjeként és a villamos energia legsikeresebb alternatív szolgáltatójaként az innogy CR 1,6 millió ügyfelet lát el energiával és energiával kapcsolatos innovatív szolgáltatásokkal. A gáz- és villamosenergia-ellátás mellett az innogy CR országszerte hő- és villamosenergiát termel fűtőművekben, évi 900 000 GJ hőtermeléssel. Az alaptevékenységen kívül az innogy CR tiszta mobilitással, fotovoltaikával és energiagazdálkodási szolgáltatásokkal is foglalkozik. A több mint 60 töltőállomásból álló országos hálózattal, saját CNG-technológiai gyártással és évente több mint 10 millió kg értékesített CNG-vel, valamint a biometán 15%-os részesedésével az innogy erős piacvezető. A vállalat e-mobilitási megoldásokat is kínál. Az innogy CR szilárd pozíciót épít ki a gyorsan növekvő naperőművek piacán is. A vállalat 1500 magasan képzett embert foglalkoztat, és az innogy márkát a cseh lakosság több mint 90%-a ismeri.  Cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

  Telefon: (06-1) 354-70-50

  Fax: (36-1) 354-70-45

  E-mail: info@mfgt.hu

  Web: mfgt.mvm.hu


  Magyarországon ma a földgáz a legfontosabb energiahordozó: az elsődleges energiahordozók között a részaránya meghaladja a 40%-ot. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak nagyobb része gáztárolókból származik.

  A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet, melyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgáz kapacitással és 49,8 millió m3 napi kitárolási kapacitással rendelkeznek. Ezzel a Magyar Földgáztároló Zrt. Kelet-Közép-Európa legnagyobb tárolói szolgáltatója. A társaság küldetése versenyképes megoldások és innovatív szolgáltatások nyújtása, illetve megbízhatóság és kényelem biztosítása üzleti partnerei számára.

  A Magyar Földgáztároló Zrt. az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul eleget tesz a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott feladatainak, a hazai lakossági és ipari fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érdekében.


  Földgáztárolók


  A Magyar Földgáztároló Zrt. négy földalatti gáztárolóval rendelkezik, ahol a földgázt kimerült földgázmezőkben (gáztároló geológiai szerkezetekben, gáztelepekben) tárolja.  A Magyar Földgáztároló Zrt. tulajdonában lévő földalatti gáztárolók és kapacitásaik:  Az NRG Finance Kft. 100%-ban az MVM Zrt. tulajdonában álló társaság. 2016. október 1.-én akvizíció útján került az MVM csoporthoz. Gázmotorjaival a rendszerszintű szolgáltatások piacán van jelen, valamint a 96,67%-os tulajdonában álló Rába Energiaszolgáltató Kft.-val együttműködve koncessziós szerződés keretében a Rába csoport telephelyein végeznek vezetékes energia szolgáltatást és üzemeltetést, valamint energia hatékonysági szolgáltatásokat nyújtanak.
  Közzétételi kötelezettség


  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény adatközzétételi rendelkezéseinek végrehajtását az alábbi dokumentumok tartalmazzák:


  Javadalmazás, közzétételek, adatkezelési tájékoztatók

  Római Irodaház Kft. - Energetikai Szakreferens éves riport (2022)

  Római Irodaház Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2023.04.01.)

  Római Irodaház Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.08.01.)

  Római Irodaház Kft. Kgt. szerinti javadalmazási közzététel (2022.05.01.)

  Római Irodaház Kft - Energetikai Szakreferens éves riport (2021)

  ROIR Kft. Javadalmazási közzététel 2021.06.01.

  ROIR KGT szerződéses adatok 2021.05.31.

  Római Irodaház Kft. - Energetikai Szakreferens éves riport (2020).pdf

  Római Irodaház Kft. Javadalmazási közzététel (2020.05.31.)

  Római Irodaház Kft. Kgt. Szerződéses adatok (2020.05.31.)

  ROIR Kieg NY03 Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről 2020.07.31.

  Római Irodaház Kft. - Energetikai Szakreferens éves riport (2019)

  ROIR Javadalmazási közzététel 2019.05.31.

  Római Irodaház Kft. Energetikai Szakreferens éves riport (2018)

  ROIR Adatkezelési tájékoztató Munkavállalók és az elsőszámú vezetők részére 2018

  ROIR Adatkezelési tájékoztató Római Irodaház Kft. Álláshirdetéseire jelentkezők részére

  ROIR Adatkezelési tájékoztató Szerződéses Partnerek részére 2018

  ROIR Adatkezelési tájékoztató Vezető tisztségviselők részére 2018

  ROIR Kieg NY-03 Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

  Római Irodaház Kft. - Energetikai Szakreferens éves riport (2017)


  A Római Irodaház Kft. szervezeti integritását érintő bejelentéseket a Bejelentők a postai úton kívül szóban, továbbá elektronikus úton, dr. Őri Magdolna megfelelési tanácsadó e-mail címén (mori@romai-irodahaz.hu) is megtehetik.


  Cím: 2841 Oroszlány, Pf. 23.

  Telefon: (06-34) 360-255

  Fax: (06-34) 360-882

  E-mail: vert@vert.hu

  Internet: vert.hu


  A Társaság története egyidős a villamosenergia-iparral. A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetlen jogelődeit sorra véve egészen a XIX. századig jutunk el, amikor a szén kitermelése alapvetően kézi erővel történt. A Vért jelenlegi két telephelye a Márkushegyi Bányaüzem és az Oroszlányi Erőmű.


  A Márkushegyi Bányaüzem


  Márkushegyi Bányaüzem az oroszlányi szénmedencében helyezkedett el 45,2 négyzetkilométeres bányatelken.

  A medence széntermelése 1965-ben érte el a maximumát, 3,55 millió tonna szén felszínre juttatásával, összességében 2014. december 21-ig – a márkushegyi termelés leállításáig – több mint 139 millió tonna széntermelésre került sor.

  Az eocén program keretében létesült Márkushegyi Bányaüzem kivitelezése 1976 tavaszán indult, majd az üzem 1981. április 1-jén lépett termelésbe. A 2010-es évek elejére hazánk egyetlen működő mélyművelésű szénbányája lett, működési ideje alatt 44,1 millió tonna szenet termelt.

  A bányatelek („Pusztavám VI.-szén” védnevű bányatelek) a Vértes hegység nyugati előterében Pusztavám és Bokod falvak között helyezkedik el. A bányaüzem a mintegy 200-550 m mélységben előforduló, eocénkorú barnaszén kitermelését végezte. A művelt területeken a szén előfordulás általában kéttelepes, de a 2000. év után termelő Kőhalmi bányamezőben már egytelepes kifejlődésű volt, a szén fűtőértéke 16.000-21.000 kJ/kg.

  Az alkalmazott technológia (széleshomlokú, hazafelé haladó, komplex gépesítésű, omlasztásos frontfejtés) alapján a munkafolyamatok teljes körűen gépesítettek voltak a fejtésekben, illetve a vágathajtási munkahelyeken. A termékszállítás gumihevederes szalagpályákon, a segédanyag-szállítás függősínes vonatszerelvényekkel valósult meg. A külszíni kapcsolatot három függőleges- és egy lejtős akna biztosította.

  A bányában termelt nyersszén megfelelő méretre történő aprítása és az erőműnek szükséges homogenizálás, fűtőérték-beállítás a földalatti osztályozóban történt. A teljes szénfeldolgozási technológiai mű a környezeti hatások mérséklésére – Európában egyedülálló módon –, a föld alatt üzemelt, innen már minőségileg és mennyiségileg beállított termék került a külszínre, majd mintegy 12 km összhosszúságú külszíni szalagpálya-rendszeren az Oroszlányi Erőműbe.

  A Magyar Kormány vállalt kötelezettséget a Márkushegyi Bányaüzem termelésének leállítására és a teljes bányaüzem rekultivációjára, ezért kérte az EU Bizottság jóváhagyását a szénipari szerkezetátalakítási támogatás (szénfillér) folyósításához.

  A rekultivációra és bányabezárásra a Veszprém Megyei Kormányhivatal bányahatósága által VBK/215-11/2015. sz. határozatában előírtak – mely tartalmazza a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 64671/2014. sz. szakhatósági állásfoglalását is.

  2018. december 20-án a Bányafelügyelet és az elsőfokú környezetvédelmi, illetve vízügyi hatóság közösen helyszíni szemlét tartott a Márkushegyi Bányaüzem telephelyein. A helyszíni szemlén jelenlévők az elvégzett bányabezárási és tájrendezési munkákat elfogadták, kifogást nem emeltek. A Társaság betartotta a Bányabezárási Műszaki Üzemi Tervben, és a bányabezárásra vonatkozó környezetvédelmi határozatban foglaltakat, a kötelezettségeit határidőre teljesítette. Ezt a Veszprémi Kormányhivatal VE-V/001/2840-11/2018. sz. határozatával elfogadta. A határozatban foglaltak alapján a bányavállalkozó a bánya bezárását és a tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – első fokú vízügyi hatóságként – 35700/202/2019. ált. sz. szakhatósági állásfoglalásában a rekultivációt előírások nélkül elfogadta.

  A Márkushegyi Bányaüzem és a korábban művelt bányák, valamint a bányákhoz kapcsolódó, igénybevett területek rekultivációja kötelezően előírt feladat.

  A munkák gondos végrehajtását példázza a bezárt XX-as Bányaüzem területén létrehozott bányászati múzeum és a kimerült Dobai külfejtés helyén kialakított csodálatos környezetű tó.

  A Vértesi Erőmű Zrt. törekvése, hogy ne hagyjon maga után tájsebeket.


  Az Oroszlányi Erőmű


  Az ország villamosenergia-igényének növekedése következtében az Oroszlányon és környékén fellelhető energetikai szénre alapozva, 1958. elején jelenik meg alap tervfeladatként egy 3×50 MW teljesítőképességű erőmű építése. A tervek már elkészültek, amikor 4×50 MW-ra növelték az erőmű teljesítményét. 1958 végén folyamatosan beindul az építkezés. 1960 őszére készült el a hűtőtó völgyzáró gátja, megkezdődött a tó feltöltése. (Az erőmű hűtő- és egyéb ipari-víz igényének kielégítésére az Által ér duzzasztásával hűtőtó létesítésére került sor. A tónak kettős célja van; hűtés és tárolás. A tó az erőmű kondenzátoraiban felmelegedett hűtővizet felületi párologtatás, és az Általér befolyásával történő keveredés útján hűti.)

  1961 októberében a víz szintje elérte a 169 m Adria feletti magasságot. Ebben az évben üzembe helyezték az 1. sz. blokkot, majd félévenként a többit is.

  A 4×50 MW-os erőmű a kor fontos alaperőműveként magas kihasználással működött. A tervek és a létesítés a korabeli műszaki színvonalon valósultak meg, több kiemelkedő műszaki megoldást is alkalmaztak. 1978 telén Oroszlány város először részesült az erőműből biztosított hőenergiából, beindult a távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás. Az erőmű látta el kogenerációs távhővel az Oroszlány és Bokod lakótelep fogyasztóit igen kedvező hő áron, amellyel az ország három legolcsóbb távhőár közé tartoztak az oroszlányi díjak.

  Az 1970-es évek elején megkezdődött annak vizsgálata, hogy a 200 MW-os bővítés milyen áron végezhető Oroszlányban. Az 1980-as években bebizonyosodott: ha nincs bővítés, akkor rekonstruálni kell az Oroszlányi Erőművet.

  1990 nyarára az Oroszlányi Erőmű négy üzemelő blokkal, a szenes rekonstrukció után nagy megbízhatóságú, 240 MW villamosenergia és 84 MW hőenergia kapacitású termelő erőművé vált.

  A 2002. március 12-i kormányülésen pozitív döntés született a Vért hosszú távú továbbműködését érintő ún. retrofit programról. A magyar és az uniós előírások értelmében ugyanis 2005. január 1-től megengedhetetlen a káros anyagok korlátot meghaladó levegőbe bocsátása. Ezért vált szükségessé az Oroszlányi Erőmű füstgáz-kéntelenítőjének megépítése, blokkjainak megújítása. A 2002-2004 között megvalósult a nedves mészkő-gipsz technológiával működő füstgáz-kéntelenítő létesítése. A beruházás előkészítése, tervezése és megvalósítása során a leginkább környezetbarát, rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazása által igyekeztek megfelelni a legszigorúbb helyi és regionális környezetvédelmi elvárásoknak.

  Az Erőmű fő technológiai berendezésein az elmúlt években, 2005-2008 között végrehajtott – környezetvédelmi célokat is szolgáló – beruházás eredményeként az 1-es és 2-es kazán kiegészítő fluidizációs tüzelőberendezést kapott, melyekben – nemzeti célokat is szolgálva – nagy mennyiségű biomassza is hasznosítható. A 3-as és 4-es kazán szintén alkalmas részarányban, mezőgazdaságból származó biomasszák elégetésére. Ezekkel a beruházásokkal az Oroszlányi Erőmű vált hazánk első működő biomasszát is tüzelő erőműévé.

  A Vértesi Erőmű Zrt. 240 MW beépített teljesítményű Oroszlányi Erőművének működési engedélyét – figyelemmel a főberendezések maradó élettartamára –, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2030. december 31-ig adta ki.

  2016. január 1-től bevezetett még szigorúbb környezetvédelmi normáknak a Vértesi Erőmű Zrt. csak egy újabb nagy beruházással tudott volna megfelelni, ezért a tulajdonos az Oroszlányi Erőmű villamosenergia termelésének szüneteltetése mellett döntött. A jelenleg érvényben lévő H2327/2020 MEKH határozat értelmében, 2022. április 1-ig a Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőműve a „Villamosenergia-termelési tevékenységét szünetelteti”. Az erőmű. blokkjai fagymentesítve, konzerválva vannak. Jelenleg a berendezések állagmegőrzése, a telephely fenntartása van folyamatban.